телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для животных -30% Игры. Игрушки -30%

Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Экзамен по экологии

У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

АПК в сучасних умовах господарювання

Держава самоусунулась від цієї сфери діяльності. Мають місце неплатежі за продукцію. Закріпитися на внутрішньому ринку власному виробникові стає все складніше. Внаслідок цього значна частина виробленої продукції, особливо в приватному секторі, не потрапляє до споживача. Отже, аграрна реформа в Україні не доведена до логічного завершення. З одного боку, паювання землі та майна закінчене, а з другого- у більшій частині господарств проведені номінальні, а не реальні дії відносно зміни внутрішньогосподарських земельних та майнових відносин. Вони, як і раніше, функціонують у колгоспній редакції. Багато економічних питань, без яких подальше реформування сільськогосподарських підприємств неможливе, не вирішено. Масова приватизація, на наш погляд, тільки наблизилась до вирішення головної проблеми, пов’язаної з формуванням господаря-власника на селі. В суспільстві ще не створене середовище підтримки реформаційних процесів. У підходах до втілення їх в життя спостерігається велике протистояння. У системі МінАПК налічується 6 тис. переробних, агросервісних і будівельних підприємств та організацій, з яких 5,3 тис. перебувають у загальнодержавній і 0,7 тис. підприємств – у комунальній власності.

Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

Високозаслуженою громадянкою назвав Домініку Данилівну О. Колесса. «Смерть Домініки Огієнкової, – відзначив Л. Кобилянський, – це тяжка втрата для всієї нашої національної справи». «Дай Боже, – наголошував В. Підгорецький, – діждати нам того часу, щоб могли ми перевезти тіло її на Рідну Землю, тіло Журавля, який, стерши крильця на чужині, не зміг перелетіти широкого й глибокого моря зла, недолі, терпінь і страждань». Домініка Данилівна Огієнко пішла з життя. Покидаючи світ, заповідала вона дітям своїм, нащадкам-українцям:» ціле своє життя добре і ясно пам'ятати про своє українське походження та про свої національні обов'язки до своєї обездоленої Батьківщини-України». Пам'ятником коханій дружині і соратнику став патетичний твір-спогад «Раз добром налите серце» та фундаментальна праця І. Огієнка, яка вийшла до роковин її смерті, – «Повстання азбуки й літературної мови в слов'ян» із посвятою – «Моїй найдорожчій дружині-помічниці Домініці Данилівні Огієнковій на світлу й вічну пам'ять». 6. Роль митрополита Іларіона у релігійному житті українців Вже згадувалось про прийняття Огієнком сану митрополита, але тепер розглянемо цей важливий та, частково переломний етап життя Огієнка докладніше.

Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

Структура бакалаврської зумовлюється логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 30 найменувань, додатків. Повний обсяг бакалаврської становить 86 сторінок, основний текст бакалаврської містить 11 таблиць. Інструментарій обстеження: Рівненський державний гуманітарний університет. Розділ 1. Теоретичні засади дослідженняполітичної культури студентської молоді. 1.1.Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. Відродження незалежної демократичної держави залежить, насамперед, від грома­дянської позиції, соціальної активності кож­ного члена суспільства, передусім молоді. Роль молоді в суспільстві визначається її духовністю, моральними устоями, національ­ними традиціями, загальним рівнем культу­ри. Кожне покоління формується на основі попередніх духовно-моральних основ, що є відбитком соціально-політичних та економіч­них факторів суспільного розвитку. Сьогодні нова українська держава прагне підтримувати національну культуру, щоб на її основі сфор­мувати цінності, які повинні сприйматися мо­лоддю.

Ферромагнетики

Подальше збільшення поле приводить до того, що ЦДМ зменшується в діаметрі, а оставшиеся смугові домени перетворюються в циліндричні. ЦДМ можуть зникнути (коллапсировать) при досягненні деякого значення поле і, таким чином, уся плівка намагнітиться однородно. Уперше ЦДМ спостерігалися в плівках ортоферритов – речовинах, що мають хімічну формулу Rfe3, де R- рідкоземельный елемент. ЦДМ можуть викомалтовуватися для створення запам'ятовуючих і логічних пмалтроїв. При цьому наявність домена в даній крапці плівки відповідає значенню «1», а відсутність –значенню «0». Для збереження і передачі інформації за допомогою ЦДМ потрібно уміти формувати домени, зберігати їх, переміщати в задану крапку, фіксувати їхня чи пмалутність відсутність (тобто зчитувати інформацію), а також руйнувати непотрібні ЦДМ.Список використаної літератури:1. Іродів И.Е. «Електромагнетизм». Основні закони М. ; Лабораторія базових знань, 2000 2. Павлов П.В., Чубів А.Ф. “Фізика твердого тіла” М. – Вища школа, 2000 3. Яворский Б.М., Детлаф А.А. “Довідник по фізиці” М. –наука.Физматлит, 1996 4. Елементарний підручник фізики під ред. Ландсберга Г.С. “Електрика і магнетизм” М. – Наука, 1975 5. Трофимова Т.И. “Курс фізики” М. – Вища школа, 1999 ----------------------- UВХ AD R Тмб C Эо Rр Осц

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Знаки и жетоны Российского флота, 1945-2004. В 2-х частях. Часть 2. Доценко В.Д.
В книге рассказано о нагрудных знаках и жетонах Российского флота, вручаемых классным специалистам, сверхсрочнослужащим, морским
358 руб
Раздел: Нумизматика, фалеристика
Пружина для мышеловки: Роман: В 2 тт: Т. 2.
Если выстрелить в прошлое из пистолета, оно ответит тебе из пушки. В точности этого высказывания капитан милиции Игорь Дорошин убедился,
49 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ

без
фото
Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку: 10-11 кл.: Ч. 1: Грамматика: Повторение материала,.

Предлагаемые карточки предназначены для дифференцированного контроля знаний учащихся 10-11-х классов по предмету 'Русский язык'.
45 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.