телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Бытовая техника -30% Канцтовары -30%

Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Організаційною основою щодо реалізації Концепції та виконання заходів, планів дій є система органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інші міністерства і відомства, діяльність яких пов’язана з охороною та використанням природних ресурсів. Розгалужена мережа наукових установ, природних і біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, факультетів і кафедр екологічного профілю в навчальних закладах та школи формують наукові та освітні передумови втілення програми. Виконання намічених заходів дасть можливість зупинити руйнівну тенденцію до знищення живої компоненти довкілля і сприятиме практичному втіленню засад збалансованого розвитку та невиснажливого природокористування, а також реформування економічної системи і перехід до ринку повинен не тільки підвищити ефективність національної економіки, а й сприяти ліквідації субсидій на використання таких природнихресурсів як енергія, корисні копалини і вода та поліпшенню стану довкілля завдяки застосуванню жорстких заходів щодо відповідальності за масове нераціональне використання природних ресурсів.

Правова охорона навколишнього природного середовища

Орендодавцями землі є сільські, селищні, міські, районні Ради народних депутатів і власники землі. Земля може надаватися в оренду у корот­кострокове користування — до трьох років і довгострокове — до 50 років. Умови викори­стання землі, строки її використання, плата за оренду землі визначаються за угодою сторін і обумовлюються в договорі. Після закінчення строку оренди землі орендар має пере­важне право на відновлення договору. Крім того, орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення ма­ють переважне право на одержання орендованих земельних ділянок у приватну власність.3. Складові частини природно-заповідного фондуПриродно-заповідний фонд — це ділянки суші і водної о простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особ­ливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність, а тому виділені з метою збереження природного середови­ща, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та екологічної безпеки України. До природно-заповідного фонду належать: 1) природні об'єкти—заповідники, біосферні заповід­ники, національні природні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; 2) штучні об'єкти — ботанічні сади, дендрологічні пар­ки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового ми­стецтва.

Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

ВСТУП В західноєвропейських країнах, вважається, ренесанс себе вичерпав на рубежі XVI— XVII ст. А потім розпочалася епоха бароко. В Україні (з запізненням років на ЗО—50) — те ж. В часи Богдана Хмельницького спостерігаються останні вияви ренесансного стилю в літературі. На його нивах тоді вже повівали барокові вітри. Подібні процеси, але з деякими ускладненнями, відбувалися і в інших літературних жанрах, зокрема — в прозі. Ускладнення в становленні і розвитку ренесансної прози пов'язані насамперед із винайденням друку. Бо перша друкована продукція найбільшою мірою була наближена до прози1. Винахідник книгодрукування — німецький інженер Йоганн Гутенберг (бл. 1399—1468). Його винахід знаменував собою справжній переворот у розвитку людської цивілізації. На рубежі другого й третього тисячоліть були модними визначення найбільших досягнень минулого тисячоліття. Американці назвали таким досягненням саме винахід Й. Гутенберга. Сперечатися з ними навряд чи можна, бо друкування прискорило насамперед поширення інформації.

Обрання та функції Президента України

Не зважаючи на деякі негативні риси останні президентські вибори показали всьому світові, що в Україні мають місце демократичні тенденції в сфері інституту президентства, які дають змогу подалі розвивати його в напрямку взаємодії інститутів влади. Література 1. Президентські вибори та помаранчева революція: вплив на трансформаційні процеси в України. К.: Заповіт, 2005. – 148 с. 2. Політологія: історія та методологія. За заг. ред. Кирилюка Ф.М.К.: Здоров я, 2008 3. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України, 2003, №12 4. Балакірєва Р.С. Конституційне право України. К.: ЦНЛ, 2003. – 210 с.

Інспекція Азовського моря

Червоної книги України, усіх видів водних безхребетних та слимаків роду Helix, диких тварин та дикорослих рослин, сировини з диких тварин та дикорослих рослин, мисливських трофеїв у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, норм, правил і вимог екологічної безпеки, а також добування об'єктів рослинного і тваринного світу з внесенням обов'язкових для виконання подань про приведення їх у відповідність із актами законодавства; 11) зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях заповідників, національних природних парків, інших територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, в курортних зонах, не передбачених режимом охорони і збереження цих об'єктів; 12) зупиняти транспортні, в тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних, у тому числі плавучих, засобів, знарядь добування тварин, рослин, риби та інших водних тварин і рослин на місцях їх добування, зберігання, перероблення і реалізації;

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Примеры и задачи в теоретической механике. В 2-х частях. Часть 1. Статика. Кинематика. Гриф УМО ВУЗов. Кухарь В.Д.
Приведены основы материала по динамике для технических специальностей: динамика системы, динамика твердого тела и элементы аналитической
1222 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Пластилиновый зоопарк: Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 лет. Колдина Д.Н.
Серия альбомов "Маленький художник" предназначена для занятий с детьми 3-5 лет. Занятия по этим альбомам приобщают малышей к
70 руб
Раздел: Лепка
Роман с собственным сердцем. Аныкина Нина
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Н.В. Аныкина более двадцати лет помогает
99 руб
Раздел: Сердечно-сосудистая система
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.