телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Одежда и обувь -30%

Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Конкурентоспроможність товару – поняття складне й інтегральне, оскільки охоплює не лише економічні та технічні, а й технологічні показники. Конкурентоспроможність оцінюють залежно від того, є товар кінцевим продуктом, що призначений для задоволення певних потреб (індивідуальних або суспільних), чи засобом виробництва інших товарів. У першому випадку порівняння й оцінювання здійснює споживач, який купує певний товар за певну ціну. У другому випадку завдання можна поділити на дві частини: визначення потреб і вибір альтернативних способів їх задоволення. Конкурентоспроможність, як комплексне поняття, є показником стабільності положення підприємства на ринку, а маркетингові дослідження його складовими. У дипломній роботі були поставлені такі задачі: Вивчення основних аспектів конкурентоспроможності. Аналіз діяльності підприємства. Аналіз збуту товарів і оцінка конкурентної діяльності ДП «Спектр». Аналіз організаційної структури і кадрового потенціалу підприємства. Аналіз ринку збуту і розробка маркетингової стратегії. Надання рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ДП «Спектр». 1. Теоретичний розділ-комплекс теоретичних складової конкурентоспроможності підприємства Комплекс теоретичних складових конкурентоспроможності припускає розгляд таких питань як: – умови нормального функціонування організації; – якісні й кількісні показники конкурентоспроможності продукції; – забезпечення ефективного просування товару на ринок, а також створення позитивного іміджу; – контроль всієї господарської діяльності організації й знаходження в результаті маркетингових досліджень оптимальних шляхів досягнення високої конкурентоспроможності підприємства.

Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод "Салтівский"

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Кафедра маркетингу Курсова робота з рекламного менеджменту на тему: Розроблення рекламної стратегії на прикладі ЗАТ Хлібзавод «Салтівский» Виконала Бєй Ю.Ю. Суми 2010 ЗмістВступ 1 Характеристика ЗАТ Хлібзавод «Салтівский» 1.1Загальні відомості 1.2 Конкурентоспроможність 1.3 Вибір цільового сегменту 2 Стратегія і тактика рекламної кампанії 2.1 Попередня рекламна кампанія 2.2 Організація проведення нової рекламної кампанії 3 Бюджет рекламної кампанії 3.1 Формування рекламного бюджету 3.2 Оцінка ефективності реклами 3.3 Контроль рекламної діяльності Висновок Список літератури Вступ Метою даної курсової роботи є розробка рекламної стратегії на прикладі ЗАТ «Хлібзавод «Салтівский». Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії.

Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Стосовно методів просування продукції на ринок та формування каналів розповсюдження, то воно здійснюватиметься шляхом (ри.12.1): Рисунок 12.1 – Методи просування керамічної плитки на ринок План цін та їх зміни в майбутньому. На даний момент підприємство використовує стратегію встановлення ціни, нижче ніж у конкурентів. В майбутньому ТОВ «Кераміка» планує знижувати ціну на керамічну плитку шляхом зниження собівартості продукції (використання енергозберігаючих технологій). Контроль за реалізацією плану маркетингу буде здійснювати керівник відділу маркетингу. 13. Бюджет реалізації маркетингової програми на підприємстві, оцінка її ефективності і контроль Складання бюджету маркетингу допомагає правильно встановити пріоритети між цілями і стратегіями маркетингової діяльності, прийняти рішення у сфері розподілу ресурсів, здійснити ефективний контроль. Витрати на здійснення окремих елементів маркетингу, представлених у бюджеті, виводяться з детального маркетингового аналізу. Розробимо бюджет маркетингу одним із методів, а саме на основі планування цільового прибутку.

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «КОМПАНІЯ «ЮнІвест МАРКЕТИНГ» 53РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 63 3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства 63 3.2. Аналіз факторів мікросередовища 76 3.3. SWO -аналіз 97 3.4. Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії 99РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗРАХУНОК ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧО- ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 105 4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю компанії «Юнівест Маркетинг» 105 4.2. Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету з удосконалення управління маркетинговою діяльністю 108 4.2.1. Формування єдиної служби маркетингу 108 4.2.2. Розробка безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру 114 4.2.3. Рекламна кампанія в спеціалізованих виданнях 121ВИСНОВКИ 126ЛІТЕРАТУРА 130ДОДАТОК А 132 ВСТУП Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють.

Проект розширення асортименту компанії "Літній сніг"

Вітчизняне АТ «Темп» виготовляє комплексну лiнiю з випуску твердого морозива (потужністю 53 кг/год, вартістю $3,5 тис), до якої входить устаткування для приготування спеціальних сумішей та фризер. Окремий напрям — обладнання для виготовлення вафельних стаканчиків. В Україні його виробляє НВФ «Росс» та I al Projec . Вартiсть залежно вiд технологічних показників та потужності коливається вiд $700 до $15-18 тис. На українському ринку доступним є обладнання, що було у користуваннi (переважно закордоном), оскiльки його вартiсть порiвняно з новим нижча на 30-40%. На основі даного маркетингового дослідження зроблено вибір фірми - постачальника обладнання. 6. Організаційний планРеалізація проекту складається з наступних етапів: залучення інвестицій, набір працівників та їх навчання (2 міс.), закупівля виробничих потужностей (8 міс.), придбання сировини (0,5 міс.), організація мережі збуту (0,5 міс.), запуск виробництва (0,5 міс.), проведення рекламної кампанії (1 міс.), контроль за виконанням виробничого плану та якістю продукції, отримання сертифіката ISO 9000:2000. 7. Оцінка ризикуРизики: природні (несприятливі погодні умови), інституційні (нестабільність податкового законодавства, невиконання обов'язків постачальниками), екологічні (стихійні лиха тощо), зміна цін на сировину та паливно-енергетичні ресурси, помилковий вибір маркетингової стратегії.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Академические известия на 1781 год. Ч.8. Т.13. Прил. №4. Ленц Р. Исследования в восточной Персии и в Хератском владении.. Ленц Р.
Книга представляет собой репринтное издание 1862 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1294 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. Т.1. Изд.2-е, исправленное и. Болховитинов Е.
Книга представляет собой репринтное издание 1827 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1302 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Афонская гора и Соловецкий монастырь: Труды Чудовского иеродьякона Дамаскина .. Забелин И.Е.
Книга представляет собой репринтное издание 1883 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
671 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.