телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для животных -30% Всё для дома -30%

Використання табличного процесора Excel для розрахунків

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

На мій погляд існує 4 напрямки порівняння показників : ( з аналогічними основних конкурентів, з середніми по галузі, з найкращих та найгірших фірм галузі, з власними за попередні періоди ). Для аналізу кредитоспроможності клієнта аналітику банка найважливішим буде порівняння з середніми показниками по галузі та власними показниками фірми за минулі періоди . При порівнянні з власними попередніми показниками дуже важливим є виявлення тенденції яка сформувалася у клієнта за останні 3-5 років . На основі цих даних можна за допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановити прогнозні показники на найближче майбутнє . Для виконання такого аналізу дуже зручним є набір фінансових та статистичних функцій табличного процесора Excel фірми Microsof . При порівнянні з середніми показниками по галузі можна виявити ефективність використання власних та залучених ресурсів клієнтом у порівнянні з аналогічними підприємствами . Взагалі треба зазначити , що тільки на основі отриманих показників не можна приймати рішення про рівень ризиковості кредитної операції . Ці показники повинні бути однією зі складових частин інформаційного комплексу , що використовується при визначені рівня ризикованості кредитної операції . 3.2 Кількісний аналіз кредитного ризикуМетод аналогій Для аналізу ризику яким обтяжена операція страхування відповідальності позичальника, корисними можуть стати дані про наслідки впливу несприятливих чинників ризику подібних за суттю кредитних операцій , що були виконані раніше.

Понятия и возможности Windows

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА по дисциплине «Информатика и компьютерная техника» на тему: «Понятия и возможности Wi dows» ПЛАН Создание деловых бумаг в Word Табличный процесор Excel Глобальная сеть I er e 1. Создание деловых бумаг в Word Порядок работы. 1. Открываем текстовый редактор Microsof Word. 2. Устанавливаем нужный вид экрана, например - Разметка страницы (Вид/ Разметка страницы) 3. Устанавливаем параметры страницы (размер бумаги - А4, ориентация -книжная, поля: верхнее - 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 1,5, см правое – 1 см), используя команду Файл/ Параметры страницы (вкладки Поля и Размер бумаги) (рис.1). Рис.1. Установка параметров страницы 4. Устанавливаем выравнивание – по центру, первая строка – отступ, междустрочный интервал – полуторный, используя команду Формат/ Абзац (вкладка Отступы и интервалы) (рис.2). Рис.2. Установка параметров абзаца5. Набираем текст, приведенный ниже (текст можно изменить и дополнить). В процессе набора текста меняем начертание, размер шрифта (для заголовка - 16 пт, все прописные; для основного текста - 14 пт.), типы выравнивания абзаца (по центру, по ширине, по левому краю), используя кнопки на панелях инструментов (см. образец задания). 6. Заключаем текст приглашения в рамку и производим цветовую заливку.

Математичні функції в Excel. Запис макросів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з предмету «Табличні процесори» м. Бердичів 2005 р. 1. Математичні функції. Особливості використання математичних функцій В Excel є шість типів функцій: фінансові; математичні (включаючи функції матриць і тригонометричні функції); текстові; логічні; інформаційні; командні. Функції – це готові формули. Вони виконують заздалегідь визначені операції, які зазвичай вводяться до складу розрахунків, але можуть також виконувати і неарифметичні операції. Функції завжди вертають результат чарунки, в яких вони введені. Наприклад, функція СУММ вертає значення арифметичної суми чисел, а функція ПРОПИСН робить всі букви в тексті прописними. Функції пропонують більш швидкий спосіб вирішення багатьох задач. Наприклад, використання функції СУММ(ссылка) дозволяє швидко додати значення кожної окремої чарунки, якщо в якості аргументу вказана посилання на велику область чарунок. В потрібних випадках функції пропонують єдиний можливий спосіб вирішення багатьох задач. Наприклад, використання функцій СЕГОДНЯ и ТДАТА – єдиний спосіб звернутися з Excel до годинника-календаря вашого комп 1, 2, 3} – це масив, який має три рядки та три стовпчики.

Microsoft Excel 97

Microsoft Excel 97 Лекція № ТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА Microsof Excel 97 для Wi dows 1.Запуск Microsof Excel. Існують кілька варіантів Microsof Excel для Wi dows, подальший матеріал орієнтований на русифіковану версію 8.0. Для запуску програми Excel слід виконати команду Пуск/Програми/Місгоsof Excel Wi dows-95, після чого на екрані з'явиться вікно процесора Excel. 2.Вікно процесора Excel У типовому варіанті вікно Excel має вигляд, наведений на малюнку. Вікно містить ряд типових елементів. 2.1. Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми восьма — нараховані гроші. 5. Визначте, хто з робітників відпрацював найменшу кількість днів за місяць. У кого найвища заробітна платня. У кого найменша заробітна платня^ Визначте загальну суму заробітної платні усіх працівників та середню заро-

Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

Курсова робота з дисципліни: «Основи інформатики та обчислювальної техніки» на тему «Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання» Одеса 2010 Вступ Дана курсова робота – це поєднання усіх навиків які були отримані студентом на протязі навчального курсу програми. Курсова робота передбачає в собі розрахунок оптимального діаметру енергосистеми для найменших затрат. В роботі використовується поєднання як текстових так і графічних редакторів, а також однієї з вивчених алгоритмічних мов програмування. Для перевірки правильності виконаних розрахунків уся робота виконується двома способами, збіжність котрих і буде свідченням правильності виконання. Серед таких методів в курсовій роботі використаний пакет Microsof Excel та для перевірки мова програмування Basic, алгоритм програми якої був написаний за допомогою програми QBasic. Основна мета курсової роботи Основною метою курсової роботи є визначення оптимального діаметра теплової dопт теплової мережі системи теплопостачання від джерела до споживача при змінені швидкості теплоносія у внутрішньому контурі (у діапазоні w1=0.4ч5.0 м/с) та діаметра теплообмінника зовнішнього контуру d2 (у діапазоні 0,25ч0,4м).

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программирование на VBA в Ms Excel. Учебное пособие для академического бакалавриата. Лебедев В.М.
Данное учебное пособие призвано помочь начинающим и опытным программистам самостоятельно освоить популярный инструмент расширения
994 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Программирование на VBA в Ms Excel. Учебное пособие для СПО. Лебедев В.М.
Данное учебное пособие призвано помочь начинающим и опытным программистам самостоятельно освоить популярный инструмент расширения
994 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Герцог всея Курляндии. Полякова М.
Маленькая страна, детское тело, далекое прошлое… неудачный расклад для попаданца. И то, что ты оказался сыном герцога, только усугубляет
227 руб
Раздел: Фантастический боевик
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.