телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Сувениры -30% Одежда и обувь -30%

Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Етапи розвитку валюти

Знецінення валют викликало подорожчання імпорту і додатковий ріст цін. США використовували принципи Бреттон-вудської системи (статус долара як резервної валюти, фіксовані паритети і курси валют, конверсія долара в золото, занижена офіційна ціна золота) для посилення своїх позицій у світі. Країни Західної Європи і Японії були зацікавлені в заниженому курсі своїх валют із метою заохочення експорту і відновлення зруйнованої економіки. У зв'язку з цим Бреттон-вудська система протягом чверті сторіччя сприяло зросту світової торгівлі і виробництва. Проте повоєнна валютна система не забезпечила рівні права всім її учасникам і дозволила США впливати на валютну політику країн Західної Європи, Японії й інших членів МВФ. Нерівноправний валютний механізм сприяв зміцненню позицій у США у світі на шкоду іншим країнам і міжнародному співробітництву. Протиріччя Бреттон- вудської системи поступово розхитували її. Економічні, енергетичні, сировинний кризи дестабілізували Бреттон- вудську систему в 60-х роках. Зміна співвідношення сил на світовій арені підірвало її структурні принципи.

Правове регулювання вільних економічних зон

Випускна робота Виконав Студент 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітьно-кваліфікаційного рівня  „бакалавр з права” Єлісеєв Олексій Володимирович Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Кафедра правознавства Київ 2003 Вступ РОЗДІЛ 1. Історія, поняття, порядок створення та ліквідація ВЕЗ. Історія створення ВЕЗ. 1.2. Поняття та порядок створення ВЕЗ 1.3. Ліквідація ВЕЗ РОЗДІЛ 2. Управління вільними економічними зонами та особливості їх функціонування. Особливості державного регулювання  та внутришньої організації ВЕЗ. 2.1. Управління вільними економічними зонами та особливості їх функціонування. 2.2.  Особливості державного регулювання  та внутришня організація ВЕЗ РОЗДІЛ 3. Світовий досвід щодо функціонування і організації вільних економічних зон. 3.1. Основні форми ВЕЗ світу. 3.2. Уроки світового досвіду фунціонування та організації вільних економічних зон. РОЗДІЛ 4. Вільні економічні зони України: основні напрямки і стратегії їх розвитку. Висновок. Вступ Одним з потенційних факторів сприяння розвитку відносин України з провідними державами Західної Європи та її інтеграції до європейських структур співробітництва і безпеки є "стратегічна відкритість" обох партнерів. І Україна, і Європейська спільнота (інституції та національні держави) формують стратегії свого розвитку, намагаються визначити свої специфічні ролі та моделі виживання у майбутньому.

Світовий ринок нафти

У організації побоюються, що уповільнення світової економіки приведе до зниження попиту на цю сировину. Основними продуцентами нафти залишаються арабські країни, в тому числі і Ірак. Ні Росія, ні Каспійський басейн ніколи не зможуть стати альтернативою, але будуть, переважно, забезпечувати загальну стабілізацію цін на нафту. Також можна сказати, що нарощування вільних нафтовидобувних і переробляючих потужностей та зростання курсу долара призведуть в середньостроковій перспективі до зниження цін на сиру нафту. Що до України, то на сьогодні вона має досить велику перспективу розвитку на нафтовому ринку. Для цього їй потрібно використати свій транзитний потенціал, і головним напрямком має стати транспортування арабської нафти до країн Західної Європи. Не можна також забувати про співробітництво з Росією, але на мій погляд, Україна повинна відстоювати умови, завдяки яким вона могла би бути більш самостійною та незалежною від Россії. Для цьго необхідно забезбечити енергетичну безпеку країни, тобто, в першу чергу, почати пошук нових партнерів-постачальників нафти. З окремими країнами переговори вже ведуться, і, будемо сподіватися, що найближчим часом ми зможемо стабілізувати стан національної економіки.

История Украины (шпаргалки)

Після возз'єднання з У на західно-укр. землях були проведені соціально-економічні, перетворення, що носили суперечливий характер. Реформи включали: 1) конфискацию поміщицьких і монастирських земель; 2) национализацию банків і значної промисловості; 3) реконструкцию і будівництво нового виробництва; 4) проведение виборів; 5) меры по українізації, зміцненню системи просвітництва й охорони здоров'я; 6) создание системи соціального забезпечення й ін. Проте ці реформи: 1) осуществлялись уже звичними на сході жорсткими командно-адміністративними методами; 2) не враховували місцевих особливостей, порушували звичний уклад життя західних українців; 3) вели до ліквідації раніше створених структур (заборона полтических партій, арешт і депортация їхніх лідерів, насильницька колективізація, припинення діяльності товариства «Просвіта» і ін.); 4) сопровождались. репресіями (було заарештовано і выслано біля 10% населення: службовців старого держапарату, місцевих комуністів, служителів церкви, підприємців, заможних селян, значна частина інтелігенції).

Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

Початком європейського політичного співробітництва можна вважати зустріч на вищому рівні країн-членів ЄЕС в Гаазі у грудні 1969 p. У лютому 1986 p. Єдиний європейський акт юридично закріпив функції європейського політичного співробітництва в межах Європейського співтовариства. Геополітичні зміни, що відбулися у світі наприкінці 80-х - на початку 90-х pp., поставили Співтовариство перед необхідністю вирішення трьох головних завдань: o забезпечити подальшу участь об'єднаної Німеччини у європейських інтеграційних процесах; o сприяти економічним та політичним реформам в країнах Центральної та Східної Європи; o розробити ефективний механізм співробітництва в галузі зовнішньої політики та політики безпеки. 11 грудня 1991 p. керівники держав та урядів дванадцяти країн-членів ЄЕС зібралися у місті Маастріхт (Голандія). Було укладено Маастрихтську угоду, що відкрила нову фазу у поглибленні економічної та політичної інтеграції. Текст Маастрихтської угоди складається з двохсот сторінок чималого формату, до яких додано дев'яносто сторінок протоколу та Заключний акт з тридцяти декларацій.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Математика. 4 класс. Методические рекомендации к учебнику математики «Учусь учиться» для 4 класса Л.Г. Петерсон.. Петерсон Л.Г.
В методическом пособии описана система работы по учебнику математики «Учусь учиться» для 4 класса Л.Г. Петерсон, приведены программа,
246 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Русские сказки.
Ваш малыш не может заснуть или у него плохое настроение? Без сказки не обойтись! Ваш малыш заслушается сказкой и быстро заснет. Сказка
143 руб
Раздел: Русские народные сказки
ГИА-2010. Экзамен в новой форме. Химия. 9 класс. Добротин Д.Ю.
3 основные причины, по которым удобно и выгодно готовиться к государственной итоговой аттестации в новой форме по пособиям созданным
42 руб
Раздел: Тесты, экзаменационные материалы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.