телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Книги -30% Образование, учебная литература -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

ООН

Зв'язок встановлюється й оформляється угодою, що полягає Економічною і Соціальною Радою (ЭКОСОС) і затверджуються Генеральною Асамблеєю ООН. В даний час існує 16 таких організацій. Їх можна розділити на такі групи: – соціального характеру (Міжнародна Організація Праці МОП і Всесвітня Організація Охорони здоров'я ВОЗ); – культурного і гуманітарного характеру (ЮНЕСКО - із питань освіти, науки і культури, ВОІВ - Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності); – економічні (ЮНІДО - по промисловому розвитку); – фінансові (МБРР, МВФ, МАР - Міжнародна Асоціація Розвитку, МФК - Міжнародна Фінансова Корпорація); – в області сільського господарства (ФАО - продовольча і сільськогосподарська організація, ІФАД - Фонд сільськогосподарського розвитку); – в області транспорту і зв'язку (ІКАО - цивільної авіації, ІМО - морська, ВПС, МСЕ - спілка електрозв'язку); – в області метеорології (ВМО). Міжнародна організація праці (МОП) Найстарша міжнародна організація. Створена в Парижі в 1919 р. як автономна організація Ліги Націй. Її Статут у 1946 р. був переглянутий і приведений у відповідність з установчими документами ООН.

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Тому вкрай необхідним є створення монументальних, стійких засад зовнішньоекономічної діяльності, які були б фундаментом, базисом всього подальшого правового та економічного будування країни як у національному, так і у міжнародному розрізі. Список використаної літератури1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 2. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу /Урядовий кур’єр, 18 червня 1998/ 3. Все про зовнішньоекономічну діяльність . Діло 1-2.1998 4. Спецвыпуск. Внешняя торговля. Бизнес №15. 20 апреля 1998 года. 1. Міжнародні валютно-кредитні відносини: підручник / Под ред. Филипенко А. С. -К.: Либідь, 1997-----------------------Австра- лія та Океанія АфрикаАмерика Азія Європа Епізодичні Постійні З низькорозви- нутими З середнім розвиткомЗ високорозви- нутими країнами Зовнішні зв’зки України Туристичні Кредитно- фінансові Науково- технічні Інвестиційні ТорговіЗа спеціаліза- цією та коопе-руванням Гуманітарні Військові ЕкологічніІнформаційні Релігійні Культурні Наукові Економічні Політичні

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Ще складніше виявилось для людини осягнути таїни міжособистого спілкування, пізнати свою особистість, розкрити несвідомі механізми поведінки людини. Зовсім відокремлене місце в історії соціальної психології займає Зигмунд Фрейд (1856-1939) – австрійський лікар і психолог, що мав нахил до гуманітарного мислення. Впливовість його теорії пояснюється не лише наявністю неофрейдизму, а також всеосяжною практикою психоаналізу, що має найбезпосередніше відношення до соціальної психології ділового спілкування. Створена Фрейдом теорія механізмів психологічного захисту отримала подальший розвиток в вітчизняній соціальній психології особистості. Реальність даних механізмів доведено. Наприклад, у роботі Р.М. Грановської “Елементи практичної психології”(4), автор визначає психологічний захист як тенденцію індивіда дотримуватись звичайного ходу мислення, вже складеної у нього особистої думки щодо себе, відвертаючи або зміщуючи несприйнятну для самооцінки нову інформацію. Захисні механізми починають свою дію тоді, коли людина неспромоглась досягти наміченої мети і під загрозою опиняється її душевна рівновага. Р.М. Грановська вирізняє вісім засобів психологічного захисту: непогодження, витіснення, проекція, ідентифікація, раціоналізація, включення, заміщення та ізоляція.

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Треба пўдкреслити, що М.Драгоманов намагався в багатьох сво?х пра- цях довести до свўдомостў спўввўтчизникўв, що вўн не ворог нацўональним ўнтересам Укра?ни, що в сво?х ўсторичних ў соцўологўчних дослўдженнях вўн виходить ўз загальнолюдських ўнтересўв: ".людина мусить прийти до того, що сама по собў думка про нацўональнўсть ще не може довести людей до волў й правди для всўх ў не може дати ради для впорядкування навўть державних справ. Треба пошукати чогось ўншого, такого, що б стало вище над усўма нацўональностями та й мирило ?х, коли вони пўдуть одна проти друго?. Треба шукати всесвўтньо? правди, котра була б спўльною всўм на- цўональностям". Загальна соцўологўчна концепцўя ўсторичного процесу М.П.Драгомано- ва пропагована ним як новий ў функцўональний метод пўзнання дўйсностў, ўсторў?, ї досить вагомим внеском в ўсторўю розвитку соцўологўчно? дум- ки. Вўн ўшов у ногу з кращими досягненнями фўлософў?, етнографў?, соцўологў?. Значний пласт творчостў мислителя звернений до дослўдження полўтико-ўдеологўчних процесўв, якў вўдбувалися у суспўльствў, ў в сво?х пошуках вўн вийшов на новий для укра?нських гуманўтарних наук рўвень - рўвень полўтично? соцўологў?.

Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Якщо ж товари відносяться до категорії підакцизних (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), термін їх зберігання в режимі митного ліцензійного складу складає не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим митного ліцензійного складу. Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців. Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму. Товари на МЛС зберігаються під митним контролем з обов"язковим накладенням митного забезпечення та пломби власника МЛС. Заборонено розміщення на МЛС: - гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну; - алкогольних напоїв (за кодами 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08); - тютюнових виробів; - товарів, на які встановлено акцизний збір та які заявлені на прикордонних митницях як такі, що будуть переміщуваться в режимі "транзиту"; - давальницької сировини, яка закуплена на території України; - вантажів що надходять на адресу приватних осіб; - товарів, які заборонені до ввезення на Україну чи вивезення за межі України, а також товарів, розміщення на МЛС яких заборонено законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Державної митної служби України.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Том 9. Дефект - Желток. Н.А. Семашко
Большая Медицинская Энциклопедия ставит перед собой задачу быть не только научным справочником по всем вопросам медицины и смежных
1414 руб
Раздел: Справочники, энциклопедии и междисциплинарная тематика
Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Том 10. Желтуха - Зрачок. Н.А. Семашко
Большая Медицинская Энциклопедия ставит перед собой задачу быть не только научным справочником по всем вопросам медицины и смежных
1882 руб
Раздел: Справочники, энциклопедии и междисциплинарная тематика
Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Том 11. Зрелища - Ихтиол. Н.А. Семашко
Большая Медицинская Энциклопедия ставит перед собой задачу быть не только научным справочником по всем вопросам медицины и смежных
1503 руб
Раздел: Справочники, энциклопедии и междисциплинарная тематика
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.