телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Книги -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Юридична деонтологія

На підставі аналізу вище перелічених завдань юридичної деонтології слід звернути увагу на особливу роль деонтологічних знань у системі гуманітарних наук. Юридична і медична деонтології націлені на забезпечення високоякісного, високогуманного ставлення до такої соціальної цінності як особа. Медик, юристи повинні захищати інтереси особи —жкиття, честь, гідність, тобто всі ті природні якості, без яких вона стає просто індивідуумом — частиною живої природи. Вдаючись до характеристики юридичної науки та виходячи з методологічних вимог системно-функціонального аналізу, ми починаємо попереднє ознайомлення зі специфічною сферою людської діяльності, метою якої є здобуття нових знань про оточуючу нас дійсність. Мова йдеться про наукові знання, тобто ті, які являються реальним відображенням дійсності, мають об'єктивний характер, обгрунтовані, виважені, систематизовані та перевірені практикою. Пізнання дійсності може відбуватися на побутовому рівні, однак їх якість та цінність значно нижчого гатунку ніж тих, що отримані у ході наукового дослідження.

Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

Еволюція Відродження була тісно пов'язана з розвитком філософії, політичної ідеології, науки, інших форм суспільної свідомості і, у свою чергу, зробила потужний вплив на художню культуру Ренесансу.    Відроджені на античній основі гуманітарні знання, що включали етику, риторику, філологію, історію, виявилися головною сферою у формуванні і розвитку гуманізму, ідейним стрижнем якого стало вчення про людину, її місце і роль в природі і суспільстві. Гуманістична етика висунула на перший план проблему земного призначення людини, досягнення щастя його власними зусиллями.  Гуманісти по-новому підійшли до питання соціальної етики, У рішенні яких вони спиралися на уявлення про великий потенціал творчих здібностей і волі людини, про її широкі можливості побудови щастя на землі. Важливою передумовою успіху вони вважали гармонію інтересів індивіда і суспільства, висували ідеал вільного розвитку особистості і нерозривно пов'язаного з ним удосконалювання соціального організму і політичних порядків. Це надавало багатьом етичним ідеям і вченням гуманістів яскраво виражений характер.    Багато проблем, що розроблялися в гуманістичній етиці, знаходять новий зміст і особливу актуальність у нашу епоху, коли моральні стимули людської діяльності виконують усе більш важливу соціальну функцію.    Гуманістичний світогляд став одним із найбільш прогресивних завоювань епохи Відродження, що спричинив сильний вплив на весь наступний розвиток європейської культури. Список літератури. Всемирная история: (навчальний посібник  ). - М: Мысль, Т.2. 1985р. Из истории культуры Средних веков и Возрождения. "Наука", 1976р. История философии. /Пер. з чешського під ред. І.І. Богута - Мысль. 1995р. Мир Философии.-Москва .,1991р. Социально - этические взгляды  итальянских  гуманистов (II половина XV века), Л.М.Брагіна, МГУ, 1983 р.

Социальная справедливость /Укр./

В якій мірі сумісні економічно жорсткі умови ринку та конкуркнція і соціальна справедливість з її гуманітарною справедливістю? Чи можна взагалі говорити про їх взаємозв’язок? Економічний зміст справедливості не залишається не змінним, він розвивається. Ринок завжди передбачає конкуренцію між товаровиробниками, економічну свободу людини і підприємства, антимонопольну державну політику. Людина повинна сама розпоряджатися собою, своєю продукцією, власністю. В умовах переходу до ринку виникають нові економічні реалії і формуються нові критерії соціальної справедливості. Ідея соціальної справедливості Ідея та ідеали справедливості, так як все інше, глибоко історичні. Прагнення до справедливості завжди було для людства одним з головних орієнтирів соціального прогресу. В них органічно зв’язане менуле і сучасне. Ідея справедливості, рівності у суспільстві та суспільних відносинах між людьми беруть свій початок з часів Стародавньої Греції і рабовласницького суспільства. Платон доказував, що справедливість властива як людині, так і можливо цілій державі. В роботі "Держава" він розвив ідею про ідеальну, справедливу державу, доказуючи при цьому, що саме держава створює людські необхідності.

Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі кафедра фінансового менеджменту та банківської справи Реферат на тему: «Поточні рахунки і облік розрахункових операцій» Виконав: Студент 3 курсу 31групи Шлома Роман Игоревич Мелітополь, 2009 План 1.Відкриття поточних рахунків фізичним особам 2. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П» 3. Переоформлення та закриття рахунка 4. Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку 5. Організації безготівкових розрахунків 6. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями 7. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями 8. Облік операцій платіжними вимогами 9. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками 10. Облік операцій при розрахунках акредитивами 1.Відкриття поточних рахунків фізичним особам Відкриття рахунків клієнтами являється цілю збереження їх коштів. Банки осуществляють грошові операції с ціми коштами по распорядженню клієнтів. Банки відкривають рахунки: зарегістрірованим суб К-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності» (постачальника). 6.Банк постачальника повідомляє банк покупця про проведений платіж. 7.Банк покупця, одержавши повідомлення, списує суму акредитива на зменшення позабалансового рахунка 9802 «Акредитиви до оплати».

Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

У відкритих системах також виробляється ентропія, оскільки в них відбуваються необоротні процеси, але ентропія в цих системах не накопичується, як у закритих системах, а виводиться в навколишнє середовище. Оскільки ентропія характеризує ступінь безладдя в системі, остільки можна сказати, що відкриті системи живуть за рахунок запозичення порядку із зовнішнього середовища. Відкриті системи й нерівновага термодинаміки Класична термодинаміка у своєму аналізі систем значною мірою абстрагувалася від їхньої реальної складності, зокрема, відволікалася від їхньої взаємодії із зовнішнім середовищем. Тому її вихідне поняття закритої, або ізольованої, системи не відбивало дійсного положення речей і приводило до протиріччя з результатами досліджень у біології й соціальних науках. Дійсно, еволюційна теорія Дарвіна свідчила, що живаючи природа розвивається в напрямку вдосконалення й ускладнення нових видів рослин і тварин. Історія, соціологія, економіка й інші соціальні й гуманітарні науки показували, що в суспільстві, незважаючи на окремі зиґзаґи й рух назад, у цілому спостерігається також прогрес.

страницы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Влажная туалетная бумага Аура, 72 штуки.
Ультрамягкая влажная туалетная бумага Aura гипоаллергенна и комфортна в применении. Пропитана специальным увлажняющим лосьоном, смягчает
126 руб
Раздел: Влажные салфетки
Каталка "Газонокосилка".
Игрушка состоит из пластмассовых деталей яркий контрастных цветов. Просто находка для прогулок на улице. Возраст: от 3 лет. Цвет в
392 руб
Раздел: Каталки-игрушки
Каталка "Газонокосилка в кепке".
Игрушка состоит из пластмассовых деталей яркий контрастных цветов. Просто находка для прогулок на улице. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
374 руб
Раздел: Каталки-игрушки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.