телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Образование, учебная литература -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Відповідальність бухгалтера

У разі коли благодійний фонд отримує дохід з інших джерел, він зобов'язаний сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів (абзац другий пп. 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР). Під безповоротною фінансовою допомогою згідно із Законом № 334/94-ВР розуміють суму коштів, передану платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають, відповідно, компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. № 1192-XIV (зі змінами та доповненнями) терміни «безоплатна допомога» та «гуманітарна допомога» вживаються в такому значенні: • безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) – надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам; • гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Санітарно-епідеміологічний нагляд

Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін можуть бути оскаржені: а) головного державного санітарного лікаря України - до Кабінету Міністрів України або до суду; б) головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України - головному державному санітарному лікарю України або до суду; в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду. Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії. За порушення Закону, неналежне виконання службових обов'язків посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби несуть відповідальність згідно з законодавством. Література 1. Кодекс про адміністративні правопорушення України. – Х.: «Неофіт», 2001. – 455 с. 2. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие.— X.:— 000 «Одиссей», 1999. — 224 с. 3. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. Юрінком Інтер, 1999. — 736 с. 4. Бахрах Д.И. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. -345с. 5. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998.-54с.

Цивільні правовідносини

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА До захисту допустити Керівник: єкт – це матеріальні та нема­теріальні блага або предмет їх створення, що складає предмет діяль­ності суб'єктів цивільного права.Суб'єктивний обов'язок — це те, як суб'єкт повинен себе вести: чи він має виконувати якісь дії, передбачені законом, чи, навпаки, йому потрібно утримуватися від яких-ось дій.Суб'єктивне цивільне право — це міра дозволеної поведінки суб'єкта цивільних правовідносин, ті юридичні можливості, що надані йому нормами права. Класифікація можлива за різними підставами: - Залежно від економічного змісту цивільні правовідносини поділяються на майнові і немайнові. - За юридичним змістом цивільні правовідносини поділяються на абсолютні і відносні. - За характером здійснення права цивільні правовідносини по­діляються на речові та зобов'язальні. - Залежно від спрямованості і цілей встановлення цивільні правовідносини поділяються на регулятивні та охоронні. - 3 урахуванням структури змісту правовідносини можуть бути поділені на прості та складні.

Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

Серед тих, хто знайде вже вічний спочинок у такому Пантеоні, переконана, будуть Іван Мазепа й Пилип Орлик, Олександр Довженко й Іван Огієнко . Проте ми вже спостерігаємо як в останні роки ім'я Івана Огієнка, його багатюща наукова спадщина все активніше повертаються в Україну. У Києві і Львові значними накладами перевидані найголовніші фундаментальні праці ученого – «Українська культура», «Історія українського друкарства», «Історія української літературної мови», «Дохристиянські вірування українського народу», «Життєписи великих українців», «Наука про рідномовні обов'язки». На картах міст Брусилова, Житомира, Львова, Кам'янця-Подільського з'явилися названі іменем ученого вулиці. 1998 року, згідно з розпорядженням столичної мерії, встановлено меморіальну дошку на приміщенні гуманітарного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де вчився і працював професор Огієнко. Ще одним свідченням довгоочікуваного повернення Івана Огієнка в Україну є заснування премії його імені. Це друга в Україні багатогалузева премія після Шевченківської, в тому числі за кількістю суперечок, суджень, критичних стріл і навіть оскаржень в інстанції аж до ООН.

Польська шляхта другої половини XIX століття

Зміст Вступ Розділ І. Імперська політика щодо польської шляхти 1.1 Особливості адміністративно – територіального поділу польських земель 1.2 Магнатський стан 1.3 Головні політичні та соціально -економічні аспекти ставлення російського уряду до польської шляхти Розділ ІІ. Еволюція економічного становища польської шляхти 2.1 Основні риси фільваркового господарства 2.2 Магнатське землеволодіння 2.3 Особливості розвитку шляхетської промисловості Розділ ІІІ. Польсько-шляхетська культура 3.1 Загальні чинники впливу на формування польсько – шляхетської культури 3.2 Досягнення польської інтелігенції в галузі технічних природничих і технічних наук 3.3 Внесок польської інтелігенції у розвиток гуманітарних наук Висновок Список використаної літератури Вступ Так розпорядилася доля, що на протязі всього свого існування двох держав, історія України та Польщі тісно перепліталася і складала єдиний організм, насамперед з огляду на багатовікове переплетіння історичних доль українців і поляків, розуміння непростих сюжетів їхніх взаємин, які важким тягарем відклалися в свідомості обох народів і подекуди заважають дивитися в майбутнє.

страницы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Восстановление высших психических функций (после поражения головного мозга). Цветкова Л.С.
В настоящем учебном пособии раскрываются понятие нейропсихологической реабилитации неврологических и нейрохирургических больных, ее задачи
217 руб
Раздел: Психиатрия. Наркология
Гендерная психология. Гриф УМО по классическому университетскому образованию. Бендас Т.В.
В учебном пособии представлена новая отрасль психологической науки — тендерная психология. По разным проявлениям психики и поведения
271 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия

без
фото
Генезис элементарных логических структур: Классификация и сериация (пер. с фр. Пчелкиной Э.) - 416 с. {Психология} ISBN.

135 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.