телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для детей -30% Канцтовары -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

РЕФЕРАТ КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ Становлення української державності, інтеграція у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на Людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу. Ця концепція, як і концепція гуманітарної освіти, є елементом нової ідеології освіти, яка повинна працювати на процес державотворення, становлення народу України як політичної нації. Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності. Інтегруючою основою національної системи виховання є спільність історико-географічного походження, мови, культури і традицій, усвідомлення своєї приналежності до українського суспільства.

Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ Індивідуальне домашнє завдання з дисципліни «Політологія» на тему: «Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту» Виконала: студентка 401 групи ФЛ Михайлова-Горячева Катерина Перевірила: ст.викладач Новікова Н.Є. КИЇВ-2007 План Вступ 3 Розділ І Осмислення поняття соціально-політичного конфлікту Визначення терміну соціального та політичного конфлікту .5 Типологія конфлікту . .8 Розділ ІІ Історія розвитку соціально-політичного конфлікту Розвиток поняття «конфлікт» в історії людства .12 Теорія соціального конфлікту . 16 Висновки . .19 Література . 21 Вступ Дана робота присвячена темі соціально-політичного конфлікту. Докорінні реформи в Україні, як і в кожній молодій державі, супроводжувалися значними протиріччями у суспільно-політичному житті. В умовах одночасної зміни форми власності, державного устрою та формування незалежності вони виявляються з підвищеною напруженістю і загостренням, перманентно загрожуючи перерости у гострий конфлікт.

Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

Міністр оборони України, міністр закордонних справ України, Голова СБ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів призначаються Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра України; - зосередити зусилля Президента України на визначенні та здійсненні стратегічних завдань розвитку держави, зміцненні її економічної та національної безпеки. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: 1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій; 2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів не сформовано персональний склад уряду; 3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись; - наділити Уряд відповідними повноваженнями та піднести його відповідальність за стан справ в економічній, соціальній, гуманітарній і зовнішньополітичній сферах. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ "КПИ")

Бунт проти всієї попередньої історії та культури.Новітня форма екзистенціалізму – герменевтика (Гадамер). Відкидає уявлення про “абсолютність” початкових положень теорії. Досвід людини – скінченний, дослідження, пізнання – як гра.Мова – конкретне втілення реальності, що є тотожністю буття, часу, історії.Е.: - релігійний (Марсель, Ясперс) – рух світу до Бога, до самозаглиблення. - атеїстичні (Сартр, Камю).Вчення, що спираються на екзистенціалізм: - гуманітарно-антропологічна орієнтація, філософська антропологія. - Персоналізм (особистісьт – вища цінність земної цивілізації). 79. Філософська концепція З. Фрейда.Фрейд (1856-1939) – засновник психоаналізу . 3 аспекти : пізнавальний, соціально-культурний та лікувально-практичний.Спроба синтезу двох напрямків дослідження природи людини: - розкриття психічних поривань внутрішнього світу - аналіз впливу культурного та соціального середовища на формування психіки людини.Психіка: - несвідоме (несвідомі бажання і витіснені із свідомості ідеї) - передсвідоме (у даний час не усвідомлюється, але легко може стати свідомим) - свідомість – сприймання зовнішнього світуДжерело психічної динаміки – бажання сфери несвідомого, що прагнуть розрадки через дію.Головні рушії поведінки – два інстинкти – самозбереження і сексуальний (лібідо).

Средоточие русского образования

В соответствии с Уставом Ml У студенты и аспиранты имеют свои представительные органы для решения вопросов студенческой и аспирантской жизни. Главным органом такого самоуправления является сгуденческий совет МГУ. Московски!' университет служит также признанной школе-''! повышения квалификации кадров. Ежегодно в МГУ проходят курс переподготовки до 5 тыс. преподавателей и сотрудников предприятий, учреждений и вузов. Г'пс1Д!1а- пк"т;'лт, имеющим стаж практической рабогы, предоставляется возможность овладевать последними достижениями иду ки п техники на специальных отделениях - "инженерных потоках" - ряда естественных и iy мат 11 арных факультетов. Организацией зтой работы занимается Центр переподготовки научно-педагогических кадров и Институт повышения квалификации преподавателей со-i (налы ю-гуманн тарных наук. В реализации научных и кулыурно-просветительских традиций университета важная роль принадлежит Издательству Т

страницы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Рефлексы головного мозга. Сеченов И.
Первое отдельное издание одной из самых главных работ в психологии, физиологии и медицине! В своём классическом труде Сеченов обосновал
1741 руб
Раздел: Математика и естественные науки
Поучительные примеры долготерпения божия и вразумление заблудших сектантов. Кальнев
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1909 года (издательство "Славянская типография Е. Хрисогелос").
3570 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Краткая терапия нервных болезней. Л.С. Минор
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1910 года (издательство "здание студенческой медицинской издательской комиссии").
2422 руб
Раздел: Математика и естественные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.