телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

На практиці ж ні традиційні методи ведення сільського господарства, ні існуючий механізм розподілу продовольства, ні альтернативне землеробство не дають змоги повною мірою забезпечити зростаючі світові потреби в продовольстві. Міжнародна торгівля продовольством, як і продовольча гуманітарна допомога, не здатні при існуючому світовому економічному порядку забезпечити продовольчу безпеку у світі, але все ж таки вони сприяють її підвищенню в окремих країнах. Виділяють вплив двох основоположних підходів (технооптимістичного й екопесимістичного) до вирішення глобальної продовольчої проблеми, яка зумовлена суперечністю між економічними потребами, що постійно зростають, і обмеженістю світових продовольчих ресурсів. Поняття продовольчої безпеки на рівні окремої держави, на відміну від загальносвітового рівня, тісно пов'язане з поняттям продовольчої незалежності (самозабезпечення), стану захищеності задоволення потреб у продовольстві за рахунок необхідного рівня власного виробництва. Важливість поняття продовольчої незалежності підтверджується хоча б тим фактором, що як основний загальноприйнятий критерій продовольчої безпеки світовою спільнотою визнається коефіцієнт самозабезпечення (тобто питома вага сумарного вітчизняного виробництва продовольства в кінцевому споживанні), який не повинен бути нижчим за 80%.

Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ Гуманітарний факультет Кафедра теорії та практики перекладу ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема за спеціальністю 7.030507 2 1 5 Тактика апеляції до авторитету (статистичні чи наукові дані, загальновідомі факти) 5 3 6 Тактика посилання на власний досвід 3 3

Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

У нашій задачі позамашинной інформацією є акт обстеження матеріально-побутових умов інваліда і накладні по видачі гуманітарної допомоги. 2.3 Інформаційна база задачі Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення включає інформаційну базу на машинному носії і засоби її ведення. До внутрішньо машинної інформаційної бази відноситься база даних, структура якої відображає модель логічно взаємозв'язаних даних конкретної наочної області, а також окремі не взаємозв ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 377 с. Інформаційні системи в менеджменті : підручник / В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, В.П. Бондар, В.В. Матвєєв. – К.: Каравела: Піча Ю.В., 2008. – 616 с.

Анархізм в Росії: теорія та практика

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії Магістерська робота на тему: 13 липня 2003 р.

Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Михайло Кузьменко, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і суспільних дисциплін, декан факультету філософії і релігієзнавства Донецького державного інституту штучного інтелекту Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст. Автором статті вивчено основні документи ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури в період 20 - 30-х років ХХ ст. Проаналізовано документи фондів інституту червоної професури при ВУЦВК, оргбюро, секретаріату, політбюро ЦК КП(б)У та ін. Надано рекомендації щодо використання результатів дослідження. Проблема діяльності інституту червоної професури залишається недостатньо висвітленою в українській історіографії. Значна кількість документів з цієї проблеми зосереджена в Центральному державному архіві громадських об'єднань України, Центральному державному архіві вищих органів влади й управління України. Метою автора цієї статті є спроба систематизації вивчених джерел за проблемним принципом. Об'єктом формування нового соціально-професійного типу науково-педагогічної інтелігенції були студенти, аспіранти, професори.

страницы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Рефлексы головного мозга. Сеченов И.
Первое отдельное издание одной из самых главных работ в психологии, физиологии и медицине! В своём классическом труде Сеченов обосновал
1741 руб
Раздел: Математика и естественные науки
Поучительные примеры долготерпения божия и вразумление заблудших сектантов. Кальнев
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1909 года (издательство "Славянская типография Е. Хрисогелос").
3570 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Краткая терапия нервных болезней. Л.С. Минор
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1910 года (издательство "здание студенческой медицинской издательской комиссии").
2422 руб
Раздел: Математика и естественные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.