телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Сувениры -30% Книги -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

Народився в Нью-Йорку. У 1940 р. закінчив Нью-Йоркський коледж і отримав дипломи бакалавра математики і бакалавра історії. Через рік стає магістром гуманітарних наук Колумбійського університету. У 1942—1946 pp. — офіцер військово-повітряних сил армії СІЛА. З 1947 р. — асистент професора в Комісії Каулза з економічних досліджень. Захистивши дисертацію та отримавши вчений ступінь доктора філософії, працював на посаді професора економічних наук і статистики Стенфордського університету, з 1949 по 1968 рік — Гарвардського. У 1980 р. повертається у Стенфордський університет. Багато уваги приділяє дослідженню мобільності праці й капіталу в економіці, аналізу меж та можливостей заміни праці й капіталу і впливу цих процесів на ефективність виробництва. К.-Дж. Ерроу відомий і як автор праць в галузі економіки НТП, організації і управління виробництвом, загальної теорії економічної рівноваги і апарату виробничих функцій. Є співавтором «Довідника з математичної економіки». Про незаперечний авторитет ученого свідчить його обрання президентом Американських економетричного товариства (1956) та економічної асоціації (1973), у 1957 р. остання нагородила його медаллю імені Дж.-Б. Кларка). К.-Дж. Ерроу — член Національної академії наук СІЛА, Фінської, Британської академій наук, Американської академії мистецтв і наук, Американських статистичної асоціації та філософського товариства, Економетричного товариства та інших.

Політична економія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського Економіко-гуманітарний факультет в м.Мелітополі Кафедра менеджменту ЗЕД ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ ПО КУРСУ ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ викладача В міжнародні економічні відносини, світове господарство, економіка. В якості сегментів МБ виділяють: глобальний бізнес, сумісне підприємництво, бізнес за кордоном, іноземний бізнес. Міжнародна економічна система — сукупність основних підсистем (мегасистем) та елементів світової економіки з властивими їм рисами і особливостями, у процесі взаємодії яких виникають інтегративні властивості та якості, закони й закономірності розвитку і функціонування цієї системи. Міжнародні економічні відносини - одна із сфер системи міжнародних відносин, виникли як результат поступової економічної інтернаціоналізації й транснаціопалізації виробництва, формування єдиної економічної основи цивілізації. Водночас на них відчутно впливає становлення й розвиток націй і суверенних держав. Господарське життя є складною сукупністю національних, міжнаціональних і міжнародних процесів.

Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Інститут економіки Фінансово-економічний факультет Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ спеціаліста (освітньо-кваліфікаційний рівень) спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика на тему: модем. Підготовка до роботи Необхідно запустити файл Інформаційна система.xls. У вікні оболонки Microsof Excel з’явиться Заставка, за допомогою якої власне і відкривається Головне меню інформаційної системи (Кнопка Головне меню). Заставка служить також для того, щоб швидко закінчити роботу з інформаційною системою (Кнопка Вихід). Кнопка Про автора виводить на екран форму з інформацією про розробника інформаційної системи. За допомогою кнопки Справка можна проглянути цю інструкцію у будь-який час. Система побудована таким чином, що б можна було повернутися на крок назад або в Головне меню чи Заставку незалежно від того де знаходиться користувач (Кнопки Назад, Далі, Головне меню). Опис операції Для вирішення задачі оптимального розподілу коштів між об’єктами реконструкції необхідно натиснути кнопку Вхідні дані та ввести необхідну продуктивність об’єктів у таблицю.

Волонтёрство в психолого-педагогической деятельности

Головну роль у зміцненні позицій добровольців та формуванні позитивного ставлення громадськості до їх діяльності відіграє впровадження системи навчання волонтерів, про що говорить досвід волонтерства інших країн. Сьогодні послуги волонтерів потрібні для розв'язання проблем у соціально - педагогічній, економічній, культурній, гуманітарній сферах. Генеральна Асамблея ООН, приймаючи до уваги рекомендації Економічної і Соціальної Ради, передані в резолюції 1997/44 від 22 липня 1997 р. на 52 сесії прийняла рішення: - проголосити 2001 рік "Роком волонтерського руху "; - закликати уряди держав, волонтерські, громадські, урядові та неурядові організації до співробітництва; - намітити шляхи поліпшення роботи, співробітництва та популяризації діяльності; волонтерських організацій; - Об'єднаній організації волонтерів розробити програму роботи. Ініціатива проведення МРВ 2001 підтримувалася наростаючим прагненням людей запропонувати свої послуги в якості волонтерів. Для того, щоб здійснити цю мету, необхідні визнання та допомога волонтерській роботі, посилена пропаганда цього виду діяльності. Це потребує використання “найкращої практики” роботи волонтерів, об’єднаної в єдину систему для досягнення успішного результату.

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Тоді людина зніме плащ лінощів і малоросійства, коли ступатиме в ногу, биття свого серця задля самореалізації. На відміну від російських просвітителів Сковорода вважає правдивим джерелом вчинків не абстрактні моральні приписи, а серце як божественний "живець". Цим він дещо порушує грецьку традицію дихотомії людини на дух і матерію і надає перевагу ранньохристиянському підходові: людина є духом і одухотвореним тілом.Сковорода не довіряє схоластичному і чисто раціональному поясненню світу і Бога. Він є обізнаний з: а) систематично викладеними курсами філософії у Києво-Могилянській академії; б) вихолощенямХристової віри в колах українських священників, вірних Московському патріархові, а не своєму народу.Імператив Сковороди "пізнай себе" має ширший зміст, ніж індивідуальний. Пізнати себе в тогочасному українському середовищі означало здійснити теоретичну рефлексію над самототожністю народного духу і продиференціювати суспільно-політичну та політичну реалії щодо минулого й прийдешнього України. Таким чином, філософія Сковороди, сформувавшись внаслідок попередьонї розбудови гуманітарних вартостей, проявила потребу духовної рефлексії українського середовища над своєю природою і призначенням, як голос духа постала прагненням індентифікувати самосвідомість людини й народу, стала предтечею усвідомленого національного поступу. О. Кудринський. Философия без системи, 1898. ст. 39-43.Етика Сковороди Тлумачення Святого Письма.Неоднозачне ставлення Сковороди до Біблії характеризується чітко вираженим алегоричним тлумаченням.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Семена. Мирт "Целебная аура", 0.07 грамм.
Всхожесть: 91%. Удивительное многолетнее растение для дома, очищает и дезинфицирует воздух. Относительно устойчив к заморозкам, но не
21 руб
Раздел: Деревья, кустарники
Игровой набор «Автосервис с машинами».
В наборе: полицейский участок и пожарная часть.
377 руб
Раздел: Игровые столы, наборы и центры
Трактор с прицепом.
Материал: металл. В ассортименте без возможности выбора.
427 руб
Раздел: Тракторы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.