телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Сувениры -30% Бытовая техника -30%

До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Розвиток дитячого балету

ЗмістВступ І. Ідейно-естетичні тенденції розвитку у балетному мистецтві. 1.1. Збагачені досягнення хореографії. ІІ. Розвиток балетного театру для дітей 2.1. Творчі пошуки хореографів. 2.2. Молодь та її бачення на створення спектаклів для дітей. ІІІ. Сьогодення та підготовка фахівців з хореографії 3.1. Коли на сцені і в залі діти. 3.2. Вклад молодого покоління у розвиток та становлення балетного театру. Висновок. Використовувана література. Вступ Україна з давніх-давен славилася неповторними перлинами музичного, пісенного і танцювального фольклору, але ще не існувало свого національного оперно-балетного театру. Початок творчого шляху українського балету збігається з організацією першого національного оперно-балетного театру, урочисто відкритого у 1925 року в Харкові. Ця подія знамена, тому що відкриття української опери не тільки початок народження ще однієї куль­турної установи - це доба - першої української опери та балету, яка повинна стати цент­ром, колом якого збиратимуться співаки, музиканти, композитори, ху­дожники, танцюристи1. І ця нова доба в історії розвитку українського музично-театрального і, зокрема, хореографічного мистецтва справді розпочалася.

Європейська перспектива – українське покликання

Сукупне багатство 225 найзаможніших у світі людей становить $1 трильйон, тим часом як з 4,4 мільярда людей у «країнах, що розвиваються», 3/5 не мають доступу до безпечної каналізації, 1/3 – до «чистої води», 1/5 – до медичних послуг. Революція внутрішніх чинників нашого існування, масштаб якої є непередбачуваним, а напрямок непевним, відбувається за умов дедалі глибшого вододілу в матеріальному існуванні людства . Перед обличчям викликів глобалізованого світу та враховуючи латентні загрози, що формуються в надрах діючих владних структур, єдиним порятунком для України може бути тільки тверда національна політика. Тобто не шовінізм, не фашизм, а український націоналізм, який колись-таки виплекає оновлену українську націю й національну державу, рівну серед національних держав Європи . Отже, подальший поступ української державності існуватиме виключно за умов практичної реалізації європейського покликання. Саме на це спонукає геополітична, історична, ментальна передумови європейської та євроатлантичної інтеґрації України.

Сутність корпоративної культури

У роботі в цьому випадку буде йти мова про те, що вид керування — це баланс типів організаційно-управлінських культур (скорочено — ОУК). Щодо «ідеології організації», то вона становить дуже важливу частину корпоративної культури, яка має могутній потенціал впливу на людей. Тут хотілося б навести визначення, яке дають відомі психотерапевти М. Джоунс і Р. Рапопорт: «Ідеології — це формальні системи ідей або переконань, яких дотримуються з величезною чіпкістю, завзятістю та емоційним вкладом, вони мають властивість самі себе підживлювати, а також стійкі до зміни, викликаної об'єктивним раціональним переглядом. Ідеології не тільки сприймають та інтерпретують світ навколо них у термінах об'єктів їх власної схеми переконань, але вони мають тенденцію бути особливо переконаними в моральній цінності й особливій важливості їх власної приватної орієнтації. Ідеологія поєднує аспекти середовища, що спостерігаються, у певну систему, заповнюючи прогалини у знанні різними проекціями, що, врешті, пропонують узгоджену систему переконань, на якій може базуватися і узаконюватися дія». М. Джоус і Р. Рапопорт запропонували так звану «терапію середовищем».

Національний розвиток у контексті демократії

Вод­ночас, вона має й певну інструментальну цінність, оскільки служить тим ет­нічним осердям української політичної нації, без якого та не існувала б як визнаний член світової спільноти. Найближчим часом розвиток української повномасштабної нації та укра­їнської політичної нації має набути характеру взаємоузгодженого симбіозу двох нетотожних, але й нероздільних культурно-політичних сутностей. В іншому випадку Україні загрожуватиме фізич­не й історичне забуття. Український націоналізм Український націоналізм можна визначити як психічно-практичну активність, ядром якої є усвідомлення прав, ідеологіч­на й політична боротьба за вільний розвиток української нації поряд з інши­ми націями. Проте одразу ж варто зауважити, що ця робоча дефініція суттє­во залежатиме від того, як ми будемо розуміти націю — як повномасштабну, чи як політичну. У першому випадку ми отримаємо визначення українсько­го етнічного націоналізму, пов'язаного з інтересами власне українського на­роду. В іншому — українського громадянського націоналізму, спрямованого на висловлення та захист прав і інтересів усіх громадян держави, незалежно від їх етнічного походження.

Українська національна ідея

І Важко визначити, що таке національна ідея взагалі, бо її можна розуміти як зберігання материнської мови, обрядових звичаїв і т. ін. для окремої людини, родини чи громад, які проживають за межами рідного етносу. Але можна з'ясувати, що таке національна ідея для конкретного народу, який має свою мову, культурні й духовні традиції, пам'ять про своє минуле, характерні риси ментальності, економічні інтереси, територію, своєрідні способи добування засобів до життя. Національна ідея сполучає в собі визначальні прикметності народу і вимагає від нього для їхньої оборони та розвитку створення власної, ні від кого не залежної державної організації. Отже, національна ідея - це творець, захисник, відновлювач і будівничий державності народу, його дух свободи, вищий рівень самоусвідомлення, ознака інтелектуальної зрілості, його здатність впливати на формування позитивного для себе політичного міжнародного клімату. Державні організації українського етносу виникли всередині першого тисячоліття нашої ери. Є відомості про існування держави Кия, Щека і Хорива в передруські часи, а ще перед тим явив себе союз антських племен.

страницы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Прошедшее и настоящее : Из записок кн. Ю.Н. Голицына. Ю.Н. Голицын
Голицын Юрий Николаевич (1823 - 1872) - князь, музыкальный деятель, композитор, дирижер, писатель. Санкт-Петербург : типография
1024 руб
Раздел: Биографии и реальные истории
История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Часть 1. Н.И. Ушаков
В двух частях. В книге описывается история военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Повествование событий русско-турецкой
1305 руб
Раздел: Гуманитарные науки
История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Часть 2. Н.И. Ушаков
В двух частях. В книге описывается история военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Повествование событий русско-турецкой
1300 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.