телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Сувениры -30% Всё для хобби -30%

До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

МСБ підтримує цілі Декларації ООН та бере участь у вирішенні багатьох питань, що стосуються кола діяльності Організації Об'єднаних Націй, а саме: покращення статусу жінки, соціально-економічний розвиток, охорона навколишнього середовища, прав людини, моральна освіта, захист миру. Співпрацюючи з різними спеціалізованими підрозділами ООН, МСБ намагається спиратися на досвід громад бахаї в цих та інших сферах життя. За період з 1986 по 1995 рр. Міжнародне Співтовариство Бахаї взяло участь у більш ніж 140 засіданнях ООН, виступило з понад 100 заявами. У 1987 році Генеральний Секретар ООН присвоїв Міжнародному Співтовариству Бахаї звання язкових молитов , і, крім того , читати інші молитви й тексти Святого письма ,як у повсякденному житті , так і на загальних зборах бахаї . В бахаїзмі є свій власний календар, що складається з 19 місяців ,в кожному з яких 19 днів . Отже, розглянувши культ бахаїзму, можна відверто сказати ,що останній не є універсальним і нічим суттєво не відрізняється від інших культів інших релігій , хоча, як пишуть бахаїські богослови , в нас немає глави церкви і священиків ,але це неправда, бо главою усіх бахаї є нащадок Багаулли.

Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біо­логічного різноманіття» 29.11.1994 p., № 257/94-ВР. Конвенція про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992). Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною і Спо­лученими Штатами Америки про співробітництво в дослі­дженні і використанні космічного простору в мирних цілях», 5.05.1996 p., № 165/96-ВР. Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях (Вашингтон, 1994). Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом Укра­їни та Урядом Швейцарської Конфедерації про фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та систем­ного контролю», 3.07.1996 p., № 266/96-ВР. Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Кон­федерації про фінансову допомогу для проекту реабілітації гідроенергетики та системного контролю (Київ, 1996). Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату», 29.10.1996 p., № 435/96-ВР. Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992).

История Украины

Розвиток капіталізму в економіці України справляв вплив і на інші сфери суспільства. Зокрема змінювалася його структура, співвідношення між міським і сільським населенням тощо. Нерідко капіталістичні нововведення призводили до загострення соціальних конфліктів.29. Суспільно-політичне життя в Україні другої половини ХІХ ст. Як і інші слов'янські народи, українці під впливом революційних подій в Європі пройшли три основних етапи свого національного відродження. На початковому етапі представники передової інтелігенції збирали історичні документи, фольклор, предмети старовини, прагнучи обгрунтувати самобутність українського народу. Другому — культурницькому — етапові притаманний сплеск відродження національної мови, її дедалі ширшого використання в літературі, освіті. Третій — політичний — етап характеризується зростанням національних організацій і обстоюванням національне зорієнтованих вимог, зокрема самостійності. Після розгрому першої української організації такого спрямування — Кирило- Мефодіївського братства — в Україні впродовж багатьох років не вдавалося створити нових національно-демократичних організацій.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Два інших сценарії, які можна визначити як негативні, матимуть характерними рисами політичну нестабільність та розвиток сепаратизму у Російські федерації. Для України це вкрай невигідно, бо вона опиниться між двох вогнів, Заходом і Сходом. Такий розвиток подій не піде на користь економіці України і державі в цілому. Отже видно нашу політичну і особливо економічну залежність від Росії, і цю залежність потрібно скорочувати. Із всього сказаного про економічну сторону відносин між Україною і Росією можна зазначити фактори, які б допомогли Україні в майбутньому: ? вихід України та Росії із системної кризи, модернізація їхніх економічних систем і конкурентноспроможне прилучення до світової економіки можливі тільки за радикальної оптимізації їхніх національних економічних і політичних стратегій; ? налагодження економічних стосунків з Росією виходячи з розуміння важливості зв’язків з Росією для економічної і соціальної стабільності, необхідності їх деполітизації та переведення у площину взаєморозуміння і взаємної вигоди; ? створення умов для розвитку довгострокового економічного співробітництва в пріоритетних галузях; ? забезпечення економіко-правової бази для повнішого використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, виробничих потужностей, у тому числі шляхом збільшення збуту продукції на ринку Росії, поглиблення коопераційних зв'язків між підприємствами обох держав, активізація інвестиційного співробітництва; ? реалізація в повному обсязі режиму вільної торгівлі та усунення перешкод на шляху просування українських товарів на російські ринки, зокрема через укладення нової двосторонньої угоди про вільну торгівлю; ? створення транснаціональних корпорацій, фінансово-промислових груп, спільних виробничих та банківських структур із забезпеченням вигідних для України умов.

Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинив створення численних міжнародних організацій, сприяючих поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. У їх число входять: спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є головними в сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні комерційні, національні і регіональні організації по туризму. З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, що спирається на розвинену туристичну індустрію і сучасні кошти транспорту, сталися деякі зміни в формах організації міжнародного туризму. По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, які пропонують туристичні послуги турагентів і часто позбавлених юридичної і господарської незалежності. По-друге, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, які перетворилися в туроператорів, що пропонують повний комплекс послуг у вигляді інклюзив - турів. По-третє, з'явилися великі корпорації, засновані на капіталі транспортних, торгових, страхових компаній і банків, здійснюючі операції по представленню туристичних послуг клієнтам.

страницы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Сочиненiя Ю. Ф. Самарина, т. 3. Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 года. Ю. Ф. Самарин
В III-м томе сочинений Ю. Ф. Самарина собрано все, что им было написано по крестьянскому делу после Высочайшего Рескрипта 20 ноября 1857
2068 руб
Раздел: Биографии и реальные истории
Историческое и статистическое описание Тверского Успенского Желтикова. архимандрит Платон
Историческое и статистическое описание Тверского Успенского Желтикова монастыря, с присовокуплением жития святого основателя оного,
1496 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Начертание Русской истории для средних учебных заведений. издание четвертое. Н. Г. Устрялов
Русская История есть наука, объясняющая постепенное развитие государственной жизни Русского народа от первого начала её до настоящего
1582 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.