телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для животных -30%

За волю і честь. Невигадані історії і вояцькі біографії

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)

Про Шевченка він почув от багатьох своїх знайомих зокрема, учнів: українця А. Мокрицького, І. Петровського, Г. Михайлова. Брюллов узяв найактивнішу участь у звільненні талановитого художника з кріпацтва. Спочатку він сам відвідав Енгельгарда й умовив його відпустити Шевченка на волю-як дуже обдаровану людину,-але зазнав стр 45 невдачі. Тоді до поміщика пішов О. Венаціанов і довідався про ціну, за яку Енгельгард погодився відпустити кріпака:2500 крб. Вирішено було, що Брюллов намалює портрет В. Жуковського, розіграють його в лотерею, і таким чином здобудуть потрібну суму. Певну участь в організації взяв також російській музичний діяч М. Вієльгорський. Історія з лотереєю дуже складна й до кінця не з’ясована. Реакційними біографами поширювалася думка, що Шевченка викупили за гроші царя. Тепер документально доведено, що члени царської родини витратили на лотерею лише одну тисячу карбованців. Сама лотерея відбулася в Анічковому палаці (нині палац піонерів на Невському проспекті ) 23 квітня 1838 р. А Шевченка викуплено у поміщика 22 квітня. Тому висувається думка, що було дві лотереї. Художник М. Биков пізніше згадував, що М. Віельгорський замовив йому копію з портрета, виконаного Брюлловим, і що портрет розігрувався в домашньому гуртку, але чи оригінал, чи копія,-він не знав.

Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС. Вступ Глава 1 Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки: Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця; Затримання та його місце у системі заходів обмеження волі; Глава 2 Кримінально-правова характеристика інституту затримання злочинця: Поняття і ознаки особи підлягаючої затриманню; Приводи та підстави затримання злочинця; умови правомірності затримання злочинця; Глава 3 Кримінально-правові наслідки застосування заходів необхідності затримання злочинця: Підстави і умови правомірності заподіяння шкоди злочинцю при затриманні; Заключення. Список використаної літератури. Додатки. Вступ Найголовнішаа цінність у нашому сучасному суспільстві – людина, її честь, гідність, свобода і недоторканість1. Недоторканість особи охороняється державою, її Конституцією, законами і іншими нормативно-правовими актами. В Законі україни « Про міліцію» говориться, що правоохоронні органи повинні забезпечити захист «законних інтересів громадян».

Творчість Івана Франка

Водночас з принципом соціологізації Франко висуває принцип психологізації при літературному аналізі. Питання розвитку національної літератури Франко розглядає не тільки на тлі соціально-економічних і політичних умов, а і у взаємозв`язках з літературами братніх народів, насамперед російського і польського. Питання народності літератури Франко зв`язує з завданнями суспільної боротьби, з завданнями утвердження передових суспільних ідеалів в літературі, з войовничим реалізмом. Ці принципи він проголошує в своїх художніх творах. 3. Світове значення літературної спадщини. Вшанування пам`яті письменника У 1956 році Всеесвітня Рада Миру прийняла рішення вшанувати сторіччя геніального сина українського народу, мужного борця за волю, братерство і мир між народами. Зорхе Соломеа Борда тоді говорив: «Для Всесвітньої Ради Миру, яку я маю неоціненну честь представляти перед своїм народом, є надзвичайно приємною справою рекомендувати усім народом земної кулі святкувати перше сторіччя одного з найкращих синів України. Для Всесвітньої Ради Миру життя і творчісті Івана Франка є щасливим, вдалим синтезом кращих і високих цілей». Цими словами значною мірою визначається світове значення спадщини І. Я. Франка. Все те, що він зробив, здається непідвладним зусиллям однієї людини.

Бельгия

Европейский инвестиционный банк и Европейский суд). Большое число обосновавшихся здесь банков - следствие разумной финансовой политики - а радио - и телеретрансляционные системы и станция спутникового ТВ также серьезные показатели значения города. Верхний (старый) город в границах старых крепостных стен с юга и запада ограничен долинами Петрюса и Альзета, а с севера и востока - городским парком. Отправная точка обзорной экскурсии по городу — расположенная в центре площадь Конституции (Place de la Co s i u io ). В просторечии пл. Конституции называют «Гелле Фра» (Gelle Fra), что означает «Золотая дама». Название это связано с тем, что вершину монумента в честь компании доброй воли в Люксембурге в годы первой мировой войны венчает изображение богини Победы. Прямо с площади можно пройти в казематы Петрюс (Casema es de la Pe russe). Подземная оборонительная система с 54 опорными точками и целым лабиринтом переходов и лестниц была пробита в скале испанскими и австрийскими оккупационными войсками в 1644 г. Красивый вид на парковый комплекс в долине Петрюса, куда можно добраться по широкой лестнице, открывается с виадуков: мост Адольфа (Fo Adol-phe, 1900 г.) и старого виадука (1859).

Гражданское право РФ

Гражданское право РФ. (конспект) Гражданское право это совокупность норм регулирующих на началах равенства, автономии воли, и имущественной самостоятельности имущественно-стоимостные (собственности, наследование имущества) и личные неимущественные отношения (авторское право, защита чести и достоинства, деловой репутации) между гражданами, организациями (независимо от формы собственности), между гражданами и организациями. Гражданское право регулирует только те имущественные отношения, которые обусловлены использованием товарно-денежной нормы. Система гражданского права включает в себя следующие разделы: общие положения, право собственности, обязательное право, авторское право, права на открытие, права на изобретение и рационализаторские предложения, наследственное право. Нормы общих положений относятся ко всем другим частям системы гражданского права. Основным источником гражданского права является Конституция. Основными отраслевыми источниками являются: Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Арбитражный кодекс, Арбитражно- процессуальный кодекс, указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты министерств, ведомств, субъектов РФ, органов местного самоуправления.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Санктпетербургский журнал. Ч.46. Тураев Б.А. Бог Тот. Опыт исследования в области древне-египетской культуры.. Тураев Б.А.
Книга представляет собой репринтное издание 1805 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1741 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Путешествие по Северу России в 1791 году. Дневник П.И.Челищева. 1886. (ОЛДП. Издания. № 085.). Петр
Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального
1219 руб
Раздел: Прочие издания
Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Вып.1. 1900. (Оренбургская ученая архивная комиссия. Труды [...].. Чернавский Н.
Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального
1594 руб
Раздел: Общество и социальные исследования
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.