телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Закон України про оплату праці

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Сучасні форми та системи оплати праці

Друга - це процес виникнення і поглиблення невиправданої диференціації заробітної плати. Якщо в 1992 році співвідношення в рівнях зарплати 10% робітників із найбільше низькою заробітною платою і 10% робітників із найвищою зарплатою було 1:6, то в даний час це співвідношення досягає 1:20. Невиправдана диференціація спостерігається по всім категоріям працюючих, по підприємствам однієї галузі, однієї території, по однойменних підприємствах ринкових форм власності й у рамках однієї з форм власності. Тенденції знецінювання робочої сили і невиправданої диференціації в оплаті праці досягли в 1998 році такого розмаху, що мимоволі дійдеш висновку про зникнення в економіці України заробітної плати як економічної категорії, про перетворення її в якийсь соціальну виплату робітнику, не пов'язану ні з кількістю, ні з якістю результатів праці. Дієздатність підприємства можлива лише на базі тісної взаємодії і координації робіт трьох управлінь: проектної, технологічного й організації нормування праці. 1.7 Структура заробітної плати Структура заробітної плати схематично показана в додатку №1.

Концепция государственной политики

Антимонопольний комітет України має три місяці на те, щоб проаналізувати "стан додержання антимонопольного законодавства та захисту інтересів суб'єктів малого підприємництва від його порушень і в разі потреби вжити відповідних заходів щодо недопущення порушень у цій сфері. Кабінету міністрів України наказано "розробити порядок кредитування суб'єктів малого підприємництва із забезпеченням кредитів власним майном засновників таких суб'єктів, а також гарантіями фондів підтримки підприємництва, великих підприємств, заінтересованих у тісних коопераційних зв'язках з суб'єктами малого підприємництва".Значну роботу по створенню сприятливого клімату для підприємництва мають зробити урядовці та народні депутати. Кабміну наказано "прискорити подання" і "вжити заходів для прискорення прийняття" ряду законопроектів, зокрема проекту Закону України "Про систему органів державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності", "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про кредитні спілки в Україні", "Про об'єднання роботодавців", Національної програми розвитку малого підприємництва та внесення змін до закону "Про пенсійне забезпечення" щодо порядку визначення стажу роботи та обчислення пенсій фізичним особам - підприємцям та їх працівникам.

Приватизація як засіб припинення державної власності

У разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків внесення інвестицій у встановленому обсязі покупець сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення. У разі розірвання договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням умов поговору щодо внесення інвестицій, частково внесені інвестиції не повертаються, а в разі невнесення інвестицій на день подачі позову про розірвання договору покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків загального обсягу інвестицій. Якщо покупець недодержав зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду профілю діяльності приватизованого об'єкта, покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна. Крім того, відповідно до ст. 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (про малу приватизацію)" при недодержанні покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного терміну кількості робочих місць (за винятком скорочення робочих місць, пов'язаного із санкцією та реструктуризацією підприємства) він сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у місячний термін поновлює кількість скорочених робочих місць.

Національна політика СРСР в роки перебудови

Велику роль у розв'язанні соціальних проблем мали відіграти самі підприємства та місцеві органи влади. Слід відзначити певні досягнення на цьому шляху. Так, темп приросту інвестицій, спрямованих на невиробниче будівництво, в Україні майже удвічі випередив збільшення виробничих капітальних вкладень. В результаті цього з'явилася можливість більш активно здійснювати будівництво житла, шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень. Переважна частина житла будувалася господарським способом. Розпочалася приватизація квартир. Здійснювались централізовані заходи щодо підвищення заробітної плати працівникам охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури. Були передбачені додаткові пільги по оплаті праці у вугільній промисловості. Підприємства отримали можливість підвищувати заробітну плату, соціальне захищати своїх працівників за рахунок власних ресурсів. Однак, як виявилося, цей процес мав і зворотний бік. Уряд СРСР після 1987 p. прийняв 11 постанов про підвищення заробітної плати, але без будь-якої компенсації в обсягах виробництва. За два роки (до літа 1989 p.) грошові доходи населення зросли на 105 млрд. крб. або на 23%, тобто приблизно на стільки ж, на скільки за попередні сім років.

Свiдок у кримiнальному судочинствi

У законодавстві ці групи конкретизуються по-різному. Так , у законі України « Про державний захист працівників суду та пра-воохоронних органів « від 23 грудня 1993 року, крім безпосеред-ньо виділених категорій, вказані працівники Антимонопольного комітету ( ст. 2 ) (1). Про важливість захисту працівників правоохоронних органів свідчить світовий досвід боротьби з організованою злочинністю. У нашій практиці мали місце випадки, коли виникали труднощі при призначенні складу суду для розгляду кримінальних справ про особ-ливо тяжкі злочини. Вже постала проблема анонімного провадження експертиз у зв'язку з необхідністю уникнення погроз та шантажу щодо експертів. Особливу актуальність становить захист другої групи осіб. Л.Брусницин зазначає, що незахищеність потерпілих і свідків від протиправного впливу спонукає їх ( це цілком обгрунтовано) будь-як ухилятися від виконання кримінально-процесуальних обов'язків. (1) Основна різниця між спрямованістю впливу на ці групи осіб полягає в тому, що стосовно першої - мета - не дати будь-що здійснити, а до другої - не допустити надходження інформації або викривати її.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Деньги и Закон Притяжения. Как научиться притягивать богатство, здоровье и счастье. Том 2. Эстер Хикс
Перед вами продолжение книги "Деньги и Закон Притяжения". Если вы уже читали книги Эстер и Джерри Хикс, то наверняка знаете о
285 руб
Раздел: Предсказания. Пророки. Ченнелинг. Спиритизм
База-500: Ягдкоманда. Берн А.
1942 год. Командир батальона СД специального назначения "Люблин" оберштурмбаннфюрер Генрих Герлиак получает новое назначение -
127 руб
Раздел: Российская историко-приключенческая проза

без
фото
Защита бизнеса при проверках: налоговой, ОБЭП, пожарной, трудовой инспекции, Роспотребнадзора и других органов. Барышева С.Ю.

MUST HAVE для руководителя организации, бизнесмена и корпоративного юриста. Книги этой серии всегда должны быть на рабочем столе!
283 руб
Раздел: Предпринимательство, торговля
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.