телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Закон України про оплату праці

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Податок на прибуток підприємств

Витрати на соціальні заходи включають обов'язкові відрахування: . на державне соціальне страхування; . до Пенсійного фонду; . у Державний фонд сприяння зайнятості населення; . на фінансування заходів із реалізації Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи ’’. Відрахування провадяться за встановленими законодавством нормами від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), незалежно від джерел фінансування витрат на оплату їх праці. До амортизації основних фондів належить сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів. Вона обраховується, виходячи з їх балансової вартості відповідно до затверджених у встановленому порядку норм, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини. Застосування прискореної амортизації активної частини основних фондів, але не більше ніж у два рази порівняно з діючими нормами, дозволяється у випадках, пов'язаних з конверсією виробництва, охороною навколишнього природного середовища, а також відносно основних фондів, які використовуються для розширення експорту продукції (робіт, послуг), збільшення випуску нових прогресивних видів матеріалів, приладів і обладнання, товарів народного вжитку та послуг для населення.

Основы права

Начальник цеха в связи с выходом из строя пресса оставил для производства сверхурочных ремонтных работ трех рабочих, одному из которых не было 18 лет. Бухгалтерия отказалась оплатить сверхурочные работы, так как их выполнение не было согласовано с профсоюзным комитетом. Какие нарушения закона допущены администрацией? Задание 4. Работница Савельева обратилась в профсоюзный комитет с жалобой на непредоставление ей перерыва для кормления ребенка. Начальник цеха отказал ей в предоставлении перерыва в связи с тем, что она кормит ребенка искусственно. Какое решение должен принять профком? Нормативные акты и литература Конституция Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - Ст. 141. Кодекс законiв про працю України з постатейними матерiалами //Бюлетень законодавства i юридичної практики України. - К.: Юрiнком, 1997. - №№11-12. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 42. Трудове право України: Підручник / За ред. Д.О. Карпенко. – К., 1999. Правознавство: Підручник / За ред. В.В.Копейчікова – К.: Юрінком Інтер, 1999.

Доходы государственного бюджета Украины

Цей збір встановлено Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення". Для ефективного управлінню коштами, одержаними від справляння збору, у цьому ж році створено Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Збір зараховується до складу доходів Державного бюджету України на спеціальний рахунок, що утворює Фонд. Згідно закону України від 1 січня 1999 збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється з боку громадян, тому платниками Фонду є громадяни України. Об'єктом оподаткування є фактичні витрати платників збору на оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником збору. До витрат на оплату праці відносяться: а) виплата основної і додаткової заробітної плати; б) заохочувальні та компенсаційні витрати; в) витрати на виплату авторських винагород та виплати за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру.

Доходы государственного бюджета Украины

Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується платниками одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці. До повного погашення заборгованості з виплати пенсій платниками збору є також: 1) юридичні та фізичні особи щодо операцій купівлі-продажу валют та при відчуженні ними легкових автомобілів (крім тих автомобілів, якими забезпечуються інваліди та які переходять у власність спадкоємця за законом): 2) СПД. які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння. При цьому, об'єктами оподаткування для перших платників є сума операцій з купівлі-продажу валют чи вартість легкового автомобіля. Для других— вартість реалізованих ювелірних виробів. Сплачує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування на рахунок Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду України. Ставки збору встановлені для: — юридичних і фізичних осіб по операціях з купівлі-продажу валют 1 відсоток від об'єкта оподаткування та 3 % вартості легкового автомобіля при його відчуженні: — СПД при здійсненні торгівлі ювелірними виробами — 5 % вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння: — фізичних осіб. які працюють на умовах трудового договору (контракту) 1 відсоток, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150 гривень і 2 % при його перевищенні.

Податки з юридичних осіб

До складу валових витрат платника податку включаються затрати на оплату праці фізичних осіб, суми валових внесків робітника за додатковими пенсійними планами, суми зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового (у тому числі державного) соціального страхування фізичних осіб які знаходяться в трудових відносинах з такими платниками податку. Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку. Амортизація. Під терміном амортизація основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступовк віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення їх, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахуваннь, установлених статтею 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Основні фонди- це матеріальні цінності, що використовуються в господарській діяльності платника податкупротягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуотацію, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Федеральный Закон Российской Федерации "О минимальном размере оплаты труда" №82-ФЗ.
Текст закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.
38 руб
Раздел: Правовое регулирование заработной платы
Пакеты "Порхающие бабочки", мягкий пластик, 40х30 см, 140 мкм (20 штук).
Размер: 40х30 см. Толщина: 140 мкм. В упаковке: 20 штук.
1335 руб
Раздел: Узоры
Пакеты "Голландия", мягкий пластик, 40х30 см, 140 мкм (10 штук) (количество товаров в комплекте:.
Размер: 40х30 см. Толщина: 140 мкм. В упаковке: 10 штук.
587 руб
Раздел: Женские
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.