телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Всё для хобби -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

Закон України про оплату праці

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Основи побудови обліку праці та її оплати

МІНІСТЕРСИТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦЕНТР МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСОВА РОБОТА На тему: з кількості календарних днів у році чи меншого відпрацьованого періоду і кількості календарних днів відпустки. Синтетичний облік основної і додаткової заробітної плати та її використання ведеться на рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці». По кредиту 70 рахунку відображаються нарахування заробітної плати, а по дебету - утримання та видача заробітної плати. Використана література Закон України «Про оплату праці». Закони України, т. 1-8, Київ, 1999 р. Інструкція зі статистики заробітної плати. Галицькі контракти, №3.1997р. Порядок нарахування середньої заробітної плати. Постанова Кабміну України від 8.02.95р. №100 Баланс №2, 1997р. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Київ, 2000. Грабова Н.М., «Теорія бухгалтерський обліку» Завгородний В.П. «Бухгалтерський облік в Україні» Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік» Баланс 2000-2001 рр. «Вісник податкової служби України» 1999-2001рр.

Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

Усебічна конкретизація конституційних положень подана в Законі України «Про державну службу», де визначено статус державних службовців, основні принципи державної служби, основні обов'язки й права державних службовців, етика їхньої поведінки, порядок проходження державної служби в державних органах та апараті. На виконання закону прийнято нормативні акти про ранги державних службовців, умови оплати їхньої праці, процедуру прийняття їх на державну службу, порядок приведення до присяги державних службовців та ін. Здійснення цих правових актів сприятиме підвищенню авторитету державної служби і водночас зміцненню дисципліни, відповідальності державних службовців, забезпеченню беззастережного дотримання законності в діяльності державних органів та їхнього апарату, високій ефективності управлінської діяльності. Використана література Актуальні проблеми політики: 36. наук, праць. — Одеса, 2001. — Вип. 10-11. Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. — К., 1996. Гаджиев К. С. Политическая наука. — М., 1995. Головатий М. Ф. Професія — політик. — К., 2000. Головатий М. Ф. Політична психологія. — К., 2001. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. — К., 1994.

Повноваження місцевих органів самоврядування

України про бюджетну систему, про оподаткування та інших законів України. 1. У бюджети місцевого самоврядування повністю зараховуються доходи: прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на відповідній території; податок на фонд оплати праці колгоспників; державне мито, плата за патенти на зайняття індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю; надходження від здачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності; податок з власників транспортних засобів; платежі за землю; плата за природні ресурси місцевого значення; податок на прибуток кооперативів; податок на доходи підприємств (об'єднань), організацій і установ, які входять до складу місцевого господарства, їх структурних одиниць, колгоспів, радгоспів, кооперативних і громадських організацій, а також спільних підприємств відповідно до частки в них органів місцевого самоврядування; місцеві податки і збори.

Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Експертиза завершується складанням аудиторського висновку (Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII ст. 4). Ціль аудита — рішення конкретної задачі, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта. Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні. Основна задача аудита оплати праці — перевірка дотримання нормативно- правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці. Задачі аудитора: 1.Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинний перевірити: - наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції; - відповідність показників аналітичного обліку по рахунку

Вредные факторы

10 років. ( Пункт "з" частини першої статті 13 в редакції Закону 2356-12 від 15.05.92 )  ( Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону 1461-III ( 1461-14 ) від 17.02.2000 )  ( Частину третю статті 13 виключено на підставі Закону 198/96-ВР від 16.05.96 )  Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону. ( Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом 198/96-ВР від 16.05.96 )  Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Тайный закон садоводства. Джексон Г.
Известный психолог-юнгианец Грехем Джексон анализирует в своей работе взаимосвязи глубинных психологических свойств личности с
318 руб
Раздел: Психоанализ

без
фото
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей: В 2 кн. Кн. 1 ISBN.

292 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ

без
фото
Технология профессионального успеха: Учебник для 10-11 классов (под ред. Чистяковой С.Н.) Изд. 4-е ISBN.

90 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.