телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для животных -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Занимательная анатомия роботов

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Политическое лидерство

Русский социолог и представитель народнического движения Н.К. Михайловский в работе «Герой и толпа» также отмечал необходимую для лидерства способность – уметь быть гипнотизером, чтобы повести за собой массы куда угодно. Психологический редукционизм получил классическое развитие в работах австрийского психоаналитика З. Фрейда. В ХХ веке интерес к психологии лидерства и изучению важных для лидеров качеств личности сохранился, но появились и новые аспекты исследования. Г. Лассуэлл обратил исследовательское внимание на психопатологию в политике и на опасности, которые несет политическое поведение лиц с отклонениями в психике. Свойства человека как живой личности и их влияние на политический процесс изучал Э. Формм, немецко-американский психолог и социолог. В работе «анатомия деструктивности» Э. Формм исследовал черты характера Гитлера. Некрофилия Гитлера, деструктивные наклонности, озлобленность и мстительная ненависть оказали определяющее воздействие и на его политическую деятельность. Многие решения фюрера были порождением иррациональной деструктивности, считает Формм. Интерес к психопатологии в политике не случайнен, так как возникновение оружия массового поражения и огромные силовые ресурсы власти создают серьезную угрозу цивилизации. «Достаточно одного, почти незаметного нарушения равновесия в психике нескольких руководящих людей, чтобы утопить мир в крови, в огне и в радиоактивности», - писал швейцарский психолог К.Юнг. Изучение черт лидеров позволило обобщить огромный эмпирический материал.

Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

В даній курсовій роботі розглядається зміст та значення сучасної Конституції України, докладно аналізуються I, II та III розділи Конституції, визначаються їх найважливіші ідеї та потенціал у справі розбудови в нашій країні правової держави. При написанні роботи використовувалися підручники і посібники, монографії та наукові публікації в журналах. Застосовані також матеріали з історії української конституційно- правової думки, що дозволяють побачити глибинні історичні корені сучасного Основого Закону, виявити шлях визрівання його передумов, сприймати Українську державу як невід’ємну частку світового співтовариства. Проте сучасна Конституція України це не тільки підсумок процесів державотворення, це й своєрідний дороговказ подальшого вдосконалення нашої держави, наповнення її сформованих інститутів реальним змістом, перетворення їх на реальні чинники правового регулювання суспільних відносин в Україні. Слід зазначити, що прийняття Конституції стало результатом компромісу різноспрямованих політичних сил, тому її можна розглядати як запоруку майбутньої злагоди в нашому супільстві, гарантію його розвитку на засадах забезпечення врівноваженості різних соціальних верств та політичних течій за умови неодмінного визнання непорушності політичного суверенітету нашої держави.

Регламент Верховного Совета Украины

Лише вона може виступати від імені народу.Таблиця “ Компетенція органів Верховної Ради України” Сфера Голова Верховної Президія Секретаріат Комісії Ради Законодавча Кадрова Організаційна СХЕМА СТРУКТУРИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПЛАН. 1) Склад Верховної Ради України. 2) Компетенція Верховної Ради України. 3) Порядок та організація роботи Верховної Ради України. 4) Зміст Закону о регламенті Верховної Ради України. 5) Висновок. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:1) Конституція України. 2) Основи правознавства. І.Коляда, Я.Лозовий. 3) Журнал «Відомості Верховної Ради України» №35.----------------------- ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 450депутатівГолова Верховної Ради Прези- діяСекре- таріатКомі- сіїПерший заступ- никЗаступ- ник

Конституцiя США та реальнi права громадян

Обравши шлях незалежного розвитку у серпні 1991 року, український народ поставив собі за мету створення правової держави, необхідним елементом якої е верховенство Конституції у правовому просторі держави. Водночас надзвичайно важливим завданням подальшого розвитку українського суспільства є реальне забезпечення проголошених Конституцією прав и свобод людини. У цьому зв’язку вкрай необхідно вивчати як історію становлення і розвитку кнституційного ладу сучасних високорозвинутих країн, так і сучасний стан дотримання в ціх країнах прав людини. Метою даної роботи є аналіз змісту Конституції США та характеристика її приписів, пов’язаних з правами громадян. Як відомо, американский народ живе за нормами своєї конституції вже понад 200 років, майже не змініючи її, що свідчить про оптимальність її вихідних положень. Не тільки професіоналізм та грамотність відзначають авторів цього юридичного документу. В ньому сконцентровані знання, мудрість та культура останіх століть розвитку людства, революційна непримиреність першопроходців суспільства вільних, високе почуття справедливості.

Выборы как форма непосредственной демократии

Важливою задачею є розгляд виборчого процесу та його стадій й відповідальність за порушення виборчого процесу Завданням даної роботи є визначення ролі інституту виборів у суспільному житті людини і держави взагалі. Класифікація, аналіз, співвідношення і взаємодії інституту виборів з іншими соціальними й правовими інститутами , їх функціонування в умовах різних політичних режимів, та викладення і закріплення виборчого права у нормативно-правових актах. У цьому дослідженні здійснена спроба порівняння точок зору різних авторів по вище перерахованих питаннях. З метою найбільш детального і повного висвітлення основних аспектів представленої теми та об'єктивного аналізу проблем. 1.Загальні положення інституту виборів 1.1.Вибори як форма безпосередньої демократії Чинна Конституція України визначає, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Здійснення влади народом відбувається, за Конституцією, як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто Конституція України проголошує всебічне і повне народовладдя.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Занимательная обучающая книга для детей от 6 до 10 лет. Каффнер Триш
Из этой книги вы узнаете, как наилучшим образом провести время с ребенком, будь то получасовая поездка в машине, ненастный выходной или
112 руб
Раздел: Общие универсальные энциклопедии, атласы, словари для школьников

без
фото
Австралийский странник. Живой мир Австралии.

Животный мир Земли многообразен и удивителен. Континенты нашей планеты имеют не только собственные природные и климатические особенности,
13 руб
Раздел: Раскраски для рисования красками, фломастерами
Бизон. Живой мир Америки.
Животный мир Земли многообразен и удивителен. Континенты нашей планеты имеют не только собственные природные и климатические особенности,
19 руб
Раздел: Раскраски для рисования красками, фломастерами
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.