телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для детей -30%

Занимательная анатомия роботов

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Порядок увольнения с работы и его оформление

Самої назви посади у наказі про прийом на роботу тут не досить. Відсутність усього вищенаведеного є суттєвим порушенням ст. 29 КЗпП. На підставі цього виникають у судовому засіданні подібні питання: “А де записано, що звільнений працівник мав виконувати саме те, за невиконання чого його звільнили?” Відповідь на кшталт – “Це ніде не записано, але в нас так заведено ” – судом не приймається і свідчить про повне юридичне невігластво керівника підприємства-відповідача. У день звільнення працівнику слід видати трудову книжку. До трудової книжки вносяться відомості про звільнення. Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Усі записи в трудовій книжці про звільнення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження) – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Записи про звільнення завіряються печаткою. З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 року № 277 (v0277202-95), в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).

Порядок увольнения с работы и его оформление

У трудовій книжці померлого працівника у розділі “Відомості про роботу” і дати запису у графі 3 записується: “Роботу припинено у зв’язку зі смертю”, далі – заповнюється графа 4 – зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку. ВИСНОВКИ Розкривши дану тему, можна зробити такі висновки: 1) Порядок звільнення залежить від того, хто виступає ініціатором розірвання трудових відносин. Якщо ініціатива припинення трудового договору належить працівникові, то він подає заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органу про своє бажання звільнитись з роботи. Якщо ініціатором виступає власник або уповноважений ним орган, то закон передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення працівника. 2) Відповідно з КЗпП України є випадки, коли для звільнення потрібна попередня згода профспілкового органу, а є такі, які не потребують такої згоди. 3) Накладення стягнення за порушення трудової дисципліни має певну послідовність, якої власник чи уповноважений ним орган повинен дотримуватися. 4) Оформлення звільнення має також певну послідовність, якої власник чи уповноважений ним орган повинен дотримуватися. 5) Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях передбачає правила заповнення трудових книжок при звільненні працівника. 6) При звільненні працівника йому у день звільнення видається трудова книжка з внесеними відповідними записами і виконується повний розрахунок .

Финансовое право (Контрольная)

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО та багато інших. Державна податкова адміністрація України Український фінансово-економічний інститут КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ “ФІНАНСОВЕ ПРАВО” студентки групи ПБЗ-38 Дорош Катерини Андріївни Варіант 1 Ірпінь, 1999

Финансовое право Украины (Шпаргалка)

Hеоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування 2. Сукупний оподатковуваний доход додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум) одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний доход не перевищує розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством. Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли 16- річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини. Довідки про наявність дітей подаються громадянами за місцем їх основної роботи (служби, навчання) до виплати їм заробітної плати за першу половину січня, а в разі зміни кількості утриманців - не пізніше 15 числа наступного після такої зміни місяця. При обчисленні податку податковими органами такі довідки подаються їм одночасно з декларацією про одержані доходи. Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення оподатковуваного сукупного доходу в розмірі мінімальної місячної заробітної плати на кожну дитину віком до 16 років провадиться щомісячно.

Экологическое состояние Днепропетровска

За даними досліджень 1996 року на території Дніпропетровська та Дніпропетровської області не виявлено жодного водостоку або водойми, які б відповідали вимогам фонового стану, чи характеризувалися як “чисті води”. Найбільшими споживачами води залишаються промисловість, в тому числі енергетика та чорна металургія, сільське господарство та житлово-комунальне господарство. Способи вирішення проблем.В країні проводиться значна робота з охорони вод від забруднення. Розробляються схеми комплексного використання і охорони вод, згідно з цими схемами здійснюється вибір ділянок під будівництво об’єктів , кожен проект будівництва і реконструкції промислових та інших об’єктів проходить екологічну експертизу. З метою охорони вод від забруднення потрібно прискорити введення нового порядку лімітування скидів, плати за скиди забруднюючих речовин. Схема боротьби з екологічними проблемами води: 1. Перш за все – це обмеження промислових сбросів у ріки, озера,інші водні об’єкти. 2. Очищення русел та пойм рік і озер від мусора. 3. Удосконалювання технологій виробництва й технологій утилізації відхідів. 4. Здійснювати жорсткий контроль за сбросом удобреннь й ядохімікатів. 5. Контролювати попаданя фекальних масс в русла рік. 6. Проведення суспільних заходів по донесенню до населення усієї важливості цієї проблеми.

страницы 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Занимательная обучающая книга для детей от 6 до 10 лет. Каффнер Триш
Из этой книги вы узнаете, как наилучшим образом провести время с ребенком, будь то получасовая поездка в машине, ненастный выходной или
112 руб
Раздел: Общие универсальные энциклопедии, атласы, словари для школьников

без
фото
Австралийский странник. Живой мир Австралии.

Животный мир Земли многообразен и удивителен. Континенты нашей планеты имеют не только собственные природные и климатические особенности,
13 руб
Раздел: Раскраски для рисования красками, фломастерами
Бизон. Живой мир Америки.
Животный мир Земли многообразен и удивителен. Континенты нашей планеты имеют не только собственные природные и климатические особенности,
19 руб
Раздел: Раскраски для рисования красками, фломастерами
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.