телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

Занимательная анатомия роботов

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ України Факультет туризму, готельної та ресторанної справи Кафедра технологічних дисциплін ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: «ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ СТАРОВИННОЇ КУХНІ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ПП «КАРТОПЛЯНА ХАТА» Львів – 2008 Вступ Вивчення автентичності традиційного харчування відбувається в українознавстві нарівні з іншими націєтворчими особливостями становлення суспільства. Такими чинниками є не лише психоетнічні, культурно-естетичні, духовні та філософські, а й анатомо-фізіологічні та імуно-біохімічні. Протягом усього життя організм людини виконує різні процеси життєзабезпечення, внаслідок чого він зношується, і тому потребує постійної побудови та оновлення клітин. Для цього потрібна велика кількість найрізноманітніших речовин, які можуть потрапити до організму тільки з їжею (амінокислоти, білки, вітаміни, вуглеводи, жири та інші.) Кліматогеографічні особливості проживання кожного людського суспільства визначають пріоритети харчування. Пристосування до традиційної їжі має дуже важливу імунобіологічну дію на весь організм і водночас на мозкову діяльність, а через це виникають різноманітні психоетнічні особливості, які різнять одні народи від інших.

Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

Останніми роками значно зріс інтерес до використання засобів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих із захворюваннями органів сечовивідної системи. Це метод активної, функціональної патогенетичної терапії, що забезпечує повноцінне відновлення здоров я і попереджає ускладнення. При заняттях фізичними вправами, безумовно – і умовно-рефлекторним шляхом активізуються фізіологічні процеси, поліпшується кореляція фізіологічних механізмів, відбувається пристосування організму до зростаючих навантажень та забезпечується функціональна адаптація хворого. Все вище сказане визначило актуальність проблеми, що вивчається, і дозволило сформулювати мету і завдання роботи. Мета роботи – розробити комплексну програму фізичної реабілітації для хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит на поліклінічному етапі реабілітації. Для цього розв їзду фахівців із спортивної медицини і ЛФК (25-27 вересня 2002 року), Одеса, 2002. – С. 214. Ясногородский В.Т. Справочник по физиотерапии. – М.: Медицина, 1992. – 60 с. Правосудова В.П. Підручник інструктора лікувальної фізичної культури М.:Фис, 1980. с. 70-86. Рысс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. – СПб.: Медицина, 1998. – с. 84-96. Самусев Р.П., Семин Ю.М. Анатомия человека. – 3-е узд. – М.: Оникс, 2005. – с. 56-100. Справочник уролога и нефролога /Карпенко В.С., ПыригЛ.А., Мельман Н.Я., Юнда И.Ф. – К.: Здоровье, 1985. – 224 с. Султанов В.К. Исследование объективного статуса больного. – Санкт-Петербург: ПИТЕР, 1997.-240 с. Тиктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь. - Санкт-Петербург, 2000. – 384 с. Учебник інструктора по лечебной физической культуре.

Фізична реабілітація при вадах серця

Робоча гіпотеза - застосування поєднання методів фізичної реабілітації дає більш позитивні результати лікування, ніж використання одного чи двох методів. Предмет дослідження – застосування методів фізичної реабілітації при вроджених вадах серця. Об`єкт дослідження – особливості анатомо-фізіологічних процесів при вроджених вадах серця. Мета роботи: обґрунтувати застосування фізичної реабілітації при вроджених вадах серця. Завдання роботи: охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості будови серця при вроджених вадах; особливості лікування при вроджених вадах серця; проаналізувати застосування методів фізичної реабілітації при вадах серця та можливості їх поєднання; охарактеризувати використання фізичних вправ для дітей з вродженими вадами серця. Розділ 1. Характеристика уроджених вад серця 1.1 Анатомо-фізіологічні зміни при уроджених пороках серця Уроджені пороки серця за частотою займають друге місце після дефектів розвитку ЦНС. За даними різних авторів, вони зустрічаються в 16—40% серед інших пороків і в 3—8% випадків за даними розтинів дітей, що померли в перинатальному періоді . Етіологія і патогенез.

Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

Дисертація присвячена вивченню вікових особливостей будови легенів під впливом гіпергравітації і корекції її впливу різними методами. Експериментальне дослідження проведене на 180 білих щурах лінії Вістар. У роботі використані методи: органометрія, гістоморфометрія, електронна мікроскопія, методи варіаційної статистики, дисперсійний аналіз. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що дія гравітаційних перевантажень впродовж всього експерименту викликала значні зміни у легенях тварин усіх вікових груп. На тлі застосування фізичного захисту, фармакологічної корекції і поєднанні даних методів у всіх вікових групах спостерігається в різному ступені виражена позитивна динаміка нормалізації макро-мікроструктури легенів. Ключові слова: легені, гравітаційні перевантаження, фізичний захист, фармакологічна корекція. АННОТАЦИЯ Шимкус Т.С. Возрастные особенности строения легких под воздействием гравитационных перегрузок и при применении различных методов их коррекции (анатомо-экспериментальное исследование). - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского МЗ Украины. – Симферополь, 2008.

Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

В їхніх роботах представлена вікова періодизація з урахуванням сукупності анатомо-фізіологічних особливостей організму, умов життя, виховання і навчання. Так, за даними дослідників до молодшого шкільного віку відносяться діти 6 (7) – 10 років, а на думку інших молодший шкільний вік – це діти 6(7) – 11 років. Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, обумовлену їх анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями. У дітей цього віку інтенсивно розвивається і удосконалюється весь організм . Темпи зростання і розвитку окремих органів і функціональних систем дещо знижуються в порівнянні з дошкільним віком, проте залишаються достатньо високими. Відзначено , що характерною особливістю процесу росту дитячого організму є нерівномірність і хвилеподібність. Вікові особливості формування організму молодших школярів мають певні характеристики. Кісткова система характеризується відносно рівномірним розвитком опорно-рухового апарату, але інтенсивність росту окремих розмірних ознак його різна. Довжина тіла збільшується в цей період в більше, ніж його маса щорічний приріст тіла в довжину у молодших школярів складає 4 – 5 см, маси тіла – 2 – 3 кг, а обхват грудної клітки – 1,5 – 2 см.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Занимательная математика. Материалы для коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и младшими. Попова Г.П.
Пособие содержит разнообразные материалы для коллективных и индивидуальных занятий с детьми с различным уровнем дошкольной подготовки и
56 руб
Раздел: Сборники задач, заданий, самоучители
Внеклассные занятия по математике: 3-4 классы (сост. Дьячкова Г.Т.).
Данное пособие помогает развитию психических механизмов, которые лежат в основе развития творческих способностей учащихся. Автор
37 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Математика. Методические рекомендации. 4 класс. Истомина Н.Б.
В пособие включено примерное тематическое планирование для четвертого класса (программа 1-4, автор Н.Б. Истомина), даны рекомендации к
119 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.