телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Красота и здоровье -30%

Записки шкільного психолога

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Завдання психодіагностики

Перший підхід можна назвати педагогічним. Прихильники цього підходу як при першвй появі цієї проблеми, так і до теперішнього часу визначають готовність до школи по сформованості у дошкільнят навчальних навичок: читати, рахувати, писати, розповідати вірші. Такий підхід представляється непродуктивним принаймні з двох причин: по-перше, він спрямований виключно на вирішення однієї задачі, а саме відбору дітей, що не дає ніякої інформації про те, за якою з програм початкової школи навчати їх у подальшому. По-друге, констатуючи рівень освоєння конкретних навчальних навичок, такий підхід залишає за дужками весь спектр питань, пов'язаних з актуальним та потенційним психічним розвитком дитини, її відповідністю психологічному віку, можливим відставанням або випередженням. У зв'язку з цим педагогічний підхід не має прогностичної валідності: не дозволяє прогнозувати якість, темп та особливості засвоєння знань конкретним дитиною, у молодших класах. Розуміння всіх цих обмежень змусило педагогів в незабаром часу звернутися за допомогою психологів у вирішенні проблеми готовності дітей 6-7 років до шкільного навчання.

Основні підходи до визначення поняття "особистість"

Наприклад, у теоріях соціального прогресу (А. Тюрго, Ж. Кондорсе, І. Кант, О. Конт) переважає віра у всемогутність людського розуму та інтелекту. Згідно з цією концепцією соціальний прогрес людства є продуктом розумового розвитку і діяльності людини, залежить від її інтелектуальної основи. Пізніше М. Вебер розвиває ідею зростаючої раціональності суспільного життя, відштовхуючись від переконання у переході від афективної й традиційної діяльності особистості до ціннісно- та цілераціональної поведінки. Прихильники психологічного напряму в західній соціології XIX ст. (Г. Лебон у концепції «психології натовпу», У. Мак-Дугалл у теорії інстинктивізму, В. Парето) у соціальній дії та поведінці особистості вбачають перевагу нелогічних вчинків, які виступають в цих концепціях результатом чуттєвого стану людини, продуктом ірраціонального психічного процесу. У співвідношенні почуттів і розуму вони віддають пріоритет почуттям, які, на їх думку, є істинними рушійними силами історії. Продовженням цих концепцій є соціологія фрейдизму.

Символічний інтеракціонізм

Головною характеристикою людської дії є використання символів. Отже можна підбити підсумок, що в історії розвитку символічного інтеракціонізму можна виділити 4 етапи. На чолі першого - Дж.Мід та Ч. Кулі. Другий славився активною працею в даній сфері Г.Блумера, головного учня Міда. Третій і четвертий – працями Стросса, Бекера, Куна, Партленда а Гоффмана. Також необхідно зазначити, що весь символічний інтеракціонізм ділять на діяльність двох шкіл - Чиказької та Айовської. Перша найбільш ортодоксально відображає мідівські соціально-психологічні традиції, а друга, в свою чергу, намагалась окремі мідівські концепції дещо модифікувати в дусі неопозитивізму. Ці школи зовсім не взаємодіють між собою, хоча їх прибічники і відносять себе до одного напрямку соціології. Кульмінація наукового і суспільного успіху символічного інтеракционіста припала на 70-80-е рр. У ці ж десятиліття сформувалися такі напрями, як соціальна феноменологія і етнометодологія, родинні символічному інтеракціонізму і що ґрунтуються на тому ж самому світоглядному фундаменті.

Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

Протягом травня об'єднання одержує від вищестоящої організації контрольні завдання до плану обсягів перевезень, перелік основної клієнтури, яка обслуговується, обсяг капітальних вкладень та матеріальні фонди. Контрольні завдання до плану на наступний рік є основою для розробки проекту трансфінплану за встановленими формами і показниками. Цей перший етап розробки трансфінплану, в якому активну участь беруть усі підрозділи автотранспортного об'єднання, має тривати до липня. Після цього вищестоящій організації об'єднання подають проект трансфінплану з відповідною пояснювальною запискою. Проекти планів об'єднань протягом серпня–вересня розглядаються, зводяться в цілому по міністерству і подаються, за встановленими показниками Держплану і уряду союзної республіки на затвердження. Міністерства автомобільного транспорту союзних республік не пізніше 1 жовтня доводять до об'єднань затверджені показники плану на наступний рік. В автотранспортних об'єднаннях розпочинається другий етап розробки плану на наступний рік, який включає уточнення і деталізацію трансфінплану за окремими розділами.

Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

Це концепції «якості життя», «етики розвитку», «екорозвитку», «Соціального розвитку» тощо. Вони включають не лише економічні, а й соціальні, політичні, психологічні та інші аспекти. Зрозуміло, що майбутнє суспільство в характеристиці футурологів має «мозаїчний» характер. Фактично йдеться тільки про створення в уяві футурологів окремих «картин майбутнього», про своєрідне «винайдення майбутнього». Як писав англійський фізик і футуролог, лауреат Нобелівської премії Д. Габор: «Майбутнє не можна передбачити, але його можна винайти». Проте на деякі тенденції суспільного розвитку футурологи вказують цілком правильно. Список використаної літератури Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. / За заг.ред. Мочерного С.В. - Львів: Новий світ-2000, 2004. - 480 с. Історія економічних учень: Підручник за ред. /Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко. – К.: 2001. ru.wikipedia.org

страницы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Записки бумажного змея. Алехин Алексей Давидович
Книга эта предлагает читателю увлекательный опыт: не прочесть о странах и городах, а словно побывать в них, подышать их воздухом, услышать
200 руб
Раздел: Современная российская литература
Записки кота Шашлыка. Компьютерные юморески. Экслер Алексей Борисович
Вы никогда не задумывались над тем, что творится в голове у вашего домашнего любимца - котика, пушистого животика? Вы уверены, что он
144 руб
Раздел: Современная российская литература
Записки на манжетах: Рассказы - 192 с. {Русский стиль} ISBN 5-306-00264-1 ~92.02.20 068.
75 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.