телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30% Рыбалка -30%

Записки шкільного психолога

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Курс методики физики

Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація праці вчителя Дидактичні та психологічні основи навчання фізики Формування фізичних понятть Формування вміннь: навичок учнів Методи навчання фізики, їх класифікація Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики Проблемне навчання фізики Нові інформаційні технології навчання Форми організації навчальних занять з фізики Типи і структура уроків з фізики Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики Навчальний експеримент, його структура і завдання Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум Контроль знань і вмінь учнів з фізики.

Суспільна свідомість та її структура

Сама можливість такого безпосереднього впливу суспільної свідомості на суспільне буття полягає в здатності свідомості правильно відбивати буття. Отже, свідомість як відображення і як активно-творча діяльність являє собою єдність двох нероздільних сторін того самого процесу: у своєму впливі на буття вона може як оцінювати його, розкриваючи його потаєний зміст, прогнозувати, так і через практичну діяльність людей перетворювати його. А тому суспільна свідомість епохи може не тільки відбивати буття, але активно сприяти його перебудові. У цьому і полягає та історично сформована функція суспільної свідомості, що робить її об'єктивно необхідною і реально існуючим елементом будь-якого суспільного устрою. Той факт, що суспільна свідомість містить у собі різні рівні (повсякденне-життєве, теоретичне, суспільну психологію, ідеологію і т.д.), і те, що кожним рівнем свідомості суспільне буття відбивається по-різному, саме і складає реальну складність у розумінні феномена суспільної свідомості. І тому не можна розглядати її як просту суму понять “свідомість” і “суспільна”.

Философия неоплатонизма и духовный кризис в России

В “Истории русской философии” В. В. Зеньковский назвал С. Л. Франка последним представителем русского неоплатонизма. Основанием полужила докторская диссертация последнего “Душа человека”, которая была ассимиляцией и оригинальной переработкой широкого круга философских и психологических идей Платона, Брентано, Гуссерля, Лотце, Липпса, Мейнонга, Бергсона, Фрейда. При этом ссылки на философское учение Платона не являлись чем-то внешним, не были данью историко-философских симпатий Франка, а органически вписывались в весь комплекс рассматривае- мых проблем. Общей задачей филисофской психологии философ считал познание природы “души”, как общей, родовой природы мира душевного бытия, как качественно своеобразного целостного единства. А.Ф. Лосев в “Очерках античного символизма и мифологии”, рассматривая этапы диалектической истории понимания платонизма, называет имена Гегеля, Целлера, Фуйе, Стюарта, Наторпа и Флоренского. Последний дал глубокую и тонкую концепцию платониз- ма. Лосев характеризует понимание Флоренским платоновского учения об идеях, как мифологическое или магическое, “потому что ни Гегель, ни Наторп, давшие до Флоренского наиболее яркие и ценные концепции платонизма, не дошли до Идеи как самостояте- льного мифа, как лика личности, а только дали - самое большее -логическую структуру мифа”.

Філософія інформаційного суспільства

Триста років тому назад відбувся "вибух, хвилі від якого обійшли всю землю, знищуючи стародавні суспільства та народжуючи якісно нову цивілізацію" . Таким вибухом була промислова революція. До середени ХХ століття сили "першої хвилі" були знищені і на землі "запанувала індустріальна цивілізація". Однак влада її була не довгою, оскільки одночасно з нею на світ почала накатуватися нова хвиля , яка несла з собою нові інститути, відношення, цінності . Баталов дає реферативний огляд тоффлеровського підхода до історії людства як історії "трьох хвиль". Цікаво, що Тоффел бачить в якості рухаючої сили історії науково-технічний прогрес, якому слідкує психологія людей. Таким чином, плину історії Теффлер надає трохи механістичний відтінок, зображуючи його у вигляді постійної боротьби між наступною та теперішньою "хвилями". Кан дав довгостроковий прогноз розвитку людства, розрахований на основі даних минулого та теперішнього розвитку світової економіни, охоплює два важливих історичних етапи. Перший етап- це сільськогосподарська революція, яка була близько десяти тисяч років тому назад і яка фактично створила сучасну цивілізацію. Вона поширювалась по світу на протязі 8 тісяч років, різко змінивши умови життя людини, але до стабільного зростання економіки не призвела.

Володин А.М.

Володин стал драматургом Ленинградскогю БДТ, а вскоре и московского театра "Современник". Пьеса "Назначение" (1964) была поставлена О. Ефремовым, став "гвоздем" сезона. В середине 1970-х в драматургии Володина возникает новый жанр - пьеса-притча: "Дульсинея Тобосская", трилогия о первобытных людях ("Выхухоль", "Ящерица", "Две стрелы"), "Мать Иисуса" (поставленная только в 1988), "Кастручча" (1966), поставленная в 1988. Рисуя людей "незаметных" профессий, Володин выступает против рутины, догматизма, обывательской психологии - за право человека на утверждение своего назначения в жизни. Некоторые пьесы Володина подверглись критике в печати за элементы дегероизации действительности. В 1971 во МХАТе поставлена новая пьеса Володина - "Дульсинея Тобосская". Особое место занимает киносценарий "Осенний марафон" (1979), ставший фильмом и пользующийся необыкновенной популярностью. В 1984 выходит пьеса "Блондинка", в 1985 - пьесы "Графоман" и "Портрет с дождем". В 1990 публикует книгу "Одноместный трамвай (Записки несерьезного человека)"; в 1993 - книгу публицистики "Так неспокойно на душе (Записки с отступлениями)". Вышли избранные произведения А.

страницы 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Термины отчуждения. Записки десантника. Коровкин М.
Майкл Коровкин - профессор славистики в университете города Бомарцо на севере Италии. Два его романа, написанные им на итальянском языке,
129 руб
Раздел: Современная зарубежная литература

без
фото
Три раввина в одной лодке: Избранный еврейский юмор (пер. с англ. Бехтина Ю.В.) - 192 с. ISBN 5-232-00419-0 ~99.12.11.

16 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ

без
фото
Трикотаж - 96 с. ISBN 5-89059-017-0 ~93.02.12 102.

94 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.