телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

Знакомьтесь - роботы!

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Конституционный Суд РФ

Стороны и их представители имеют право знакомится с материалами дела, излагать свои позиции по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять различные ходатайства, представлять свои отзыва на обращение и знакомиться с отзывами других сторон. К обязанностям сторон относится их явка по вызову Конституционного Суда, дача объяснений, ответы на вопросы. На заседаниях Конституционного Суда ведется протокол. Решениям, принимаемым Конституционным Судом Российской Федерации посвящена VIII глава Закона. В ст. 71 Закона провозглашается, что решением Конституционного Суда является облаченный в установленную законом форму правовой акт, которым Конституционный Суд в пределах своей компетенции выражает свою волю посредством констатации юридически значимых фактов и изложения государственно-властных явлений. В Законе перечислен исчерпывающий перечень принимаемых Конституционным Судом решений. К ним относятся постановления, заключения, определения и решения по организационным вопросам. К самостоятельным видам решений не относятся предложения Конституционного Суда, вносимые в порядке реализации права законодательной инициативы, послания Конституционного Суда, а также разного рода заявления.

Підприємництво

Якщо підприємство має право випускати цінні папери, то таке право теж відноситься до юридичного статусу підприємства; — про склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні, інше майно, статутний фонд, резервний фонд, страховий фонд, інші фонди); порядок утворення майна; порядок розподілу прибутків та покриття витрат; порядок випуску акцій (щодо акціонерного товариства). Якщо підприємство не є власником майна, включається стаття про те, що майно закріплене за ним на праві повного господарського відання; — про перелік органів управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію; — про контрольні органи — спостережну раду, ревізійну комісію; — про порядок припинення діяльності підприємства: підстави, орган, що приймає рішення про припинення; порядок створення і роботи ліквідаційної комісії; умови розрахунків з бюджетом і кредиторами; розподіл майна, що залишилося. В установчих документах господарських товариств окремими статтями визначається порядок внесення змін до статуту (вищим органом, за рішенням 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах).

Підприємництво

Заява про прийняття на роботу після її розгляду азом з іншими необхідними документами слугує підставою для видання наказу (розпорядження) про зачислення особи на. роботу В разі відмови заявникові його повідомляють про це усно чи -письмово. При прийомі на роботу між працівником і власником підприємства укладається трудовий договір, за яким працівник зобов'язується виконати роботу, визначену цим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечення умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю. колективний договір і угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в тому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в том)' числі достроковно, можуть встановлюватися угодою сторін.

Підприємництво

Однак, окремі параграфи можуть мати свої терміни вступу в силу. Наприклад, призначення працівника на посаду може бути виконане з 1 вересня, тоді як наказ підписано 28 серпня. Якщо терміни чому-небудь не зазначені, то вони обчислюються з моменту підписання наказу. У наказах про надання відпустки слід зазначити її вид (основний, додатковий, наприклад за тривалість стажу роботи на одному підприємстві; учбовий; у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, наприклад за сімейними обставинами тощо), загальну кількість робочих днів, дату виходу у відпустку і повернення з неї, за який період роботи надано відпустку. При звільненні працівників обов'язково зазначають дату і мотивування звільнення. Мотивування звільнення має бути викладене стильно і чітко у відповідальності до діючого законодавства. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, у чому вони розписуються в оригіналі. У відповідності з діючим законодавством, громадянин, маючий право на різні види пенсій, може отримувати тільки одну за його вибором.

Підприємництво

Трудова книжка - це документ установленого зразка, в якому записані відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення кожного працівника. Отже, це основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи. Трудові книжки ведуться на всіх працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які пропрацювали на них понад 5 днів, виключаючи осіб, які е співвласниками (власниками) підприємств, сілянських (фермерських) господарств, а також позаштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню. На осіб, які працюють за трудовим договором у підприємств, котрі не мають прав юридичної особи, а також в окремих громадян по їх обслуговуванню (як хатні робітники, доглядальники, водії, охоронці і т.ін.), трудові книжки не ведуться. Їхня робота підтверджується довідкою організації, з участю якої було укладено трудовий договір .між особою та наймачем, а також довідкою про сплату внесків у фонд державного соціального страхування. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем їхньої основної роботи. Трудові книжки раніше встановленого зразка обмінові не підлягають.

страницы 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CD-ROM. Роботы и компьютеры. Детская энциклопедия.
Известно ли вам, что еще в глубокой древности люди задумывались о механизмах, которые заменили бы человека при выполнении тяжелых работ? И
146 руб
Раздел: Детские и развивающие
CD-ROM (MP3). Путешествие по сказкам. Сборник детских спектаклей.
Приглашаем вашего ребенка в настоящее сказочное путешествие! По дороге маленький слушатель встретит добрых и злых волшебников, великих
167 руб
Раздел: Для детей
CD-ROM. Я считаю лучше всех!.
Если вашему ребенку трудно даются уроки математики в начальной школе, не стоит волноваться: представленный на диске курс обучения поможет
146 руб
Раздел: Аудио и видеокурсы, мультимедийные издания
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.