телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Красота и здоровье -30%

КГБ СРСР. Спогади опера

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Стан і перспективи розвитку СНД

При цьому замовчувалися прагнення РФ забезпечити домінування власних інтересів у колективних органах Співдружності. За умов поглиблення економічної кризи прибічники ідеї одержавлення СНД можуть спиратися на значну підтримку частини населення як у РФ, так і в Україні й інших нових незалежних державах, яка ще ностальгічно зберігає спогади про відносний добробут за часів СРСР. Водночас виявилося, що економічні (залежність від постачання із Сходу енергоносіїв, відсутність альтернативних ринків збуту власної продукції тощо), соціально-політичні, міжособистісні тощо зв'язки на пострадянському просторі настільки вагомі, а альтернати ви їм настільки непевні, що Україна протягом осяжного майбутнього приречена не просто зберігати, а й поглиблювати та розвивати зв'язки з республіками колишнього СРСР. Україна зробила ставку на розгортання у межах СНД переважно двосторонніх, а не багатосторонніх відносин. Так, готуються до підписання міждержавні програми довгострокового (10 років) економічно го співробітництва України з Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою, Узбекисаном.

Борьба за власть в СССР

Поэтому Брежнев после того как выпроводил его из Секретариата ЦК в профсоюзы, счел нужным позолотить пилюлю - в честь 50-летня Шелепину была вручена Звезда Героя Социали- стического Труда. Шелепин, однако, еще долго оставался членом Политбюро, в котором он в поисках опоры ме- тался из стороны в сторону. Поддерживая противников Брежнева, он неожиданно стал проявлять себя либера- лом, лихорадочно ища сочувствия и поддержки Косыгина, и решился на критику Брежнева за отсутствие у него целенаправленности и определенности во внутренней политике. Спустя какое-то время Шелепин сделался горя- чим поборником генсека и попытался, угождая Брежневу, организовать в Политбюро поддержку разрядке. Но было уже поздно: Брежнев не простил отступничества. Почему он не сопротивлялся? Потому что Брежнев подрывал не только позиции лично Шелепина, но одно- временно разгонял его группу. Шелепину было попросту не на кого опереться. Семичастный был лишен поста председателя КГБ СССР и отправился в Киев в качестве заместителя Пред- седателя Совета Министров УССР. Чтобы выгнать другого шелепинца - члена правительства СССР, бывшего секре- таря ЦК комсомола Романовского, был ликвидирован воз- главлявшийся им Государственный комитет по культур- ным связям с зарубежными странами при Совете Минист- ров СССР.

Публіцистика Є. Замятіна

До цього ж періоду відноситься створення книги “Герберт Уеллс” (1922), в якій Замятін розглядав наукову фантастику як найкращий метод відображення дійсності. Роман “Мы» також містить елементи наукової фантастики. В 1927 році в видавництві “Круг” вийшла збірка творів письменника “Нечестивые рассказы», куди були включені його найновіші твори. У 1929 році – у видавництві “Федерация” чотирьохтомне зібрання творів, перерване перед 4 томом. Після цькування в СРСР Замятін, виїхавши до Франції, працював над романом “Бич божий”. Крім того, постає цілий ряд статей, нарисів, спогадів про діячів російської культури: Станіславського, Мейєрхольда, Олексія Толстого, Лавреньова тощо. Замятін – передусім блискучий прозаїк, автор оповідань та повістей, що став першим письменником-антиутопістом, фактичний творець цього жанру в літературі. Але також справедливим можна вважати твердження, що він був одним з найкращих російських публіцистів першої половини ХХ століття. Внесок Замятіна в розвиток публіцистики ще буде оцінений та досліджений, але безперечно, що вплив, який справила його творчість на всю подальшу російську, а особливо радянську літературу, є надзвичайно великим.

Юрій Яновський

Звичайно, коли ви писали колись інакше.»,—признається він Г. Костюкові про свій тодішній душевний стан. Ще говорив про «безстилля часу», панування агітки, втрату істинних вартостей. Ю. Яновський працює над новим романом—майбутніми «Вершниками». А в Україні тим часом лютує голод. У червні—липні 1933 р. подорожує на навчальному вітрильнику «Товарищ» по Чорному морю. Але невесела та подорож, його супроводжують «біль неминучості і творча тоска», мучать спогади про самогубство М. Хвильового — рана ще свіжа. 1935 рік. Роман «Вершники» завершено, але його ігнорують в Україні, бач, він же написаний «попутником», «націоналістом», Яновським, дарма що вже були спроби самореабілітації —до 15-річчя Жовтневої революції видано п'єсу «Завойовники». «Вершники» друкуються уривками в перекладі П. Зенкевича російською мовою в Москві, а вже потім і в Україні. У столиці СРСР влаштовується спеціальний вечір для обговорення роману. Письменника визнають нарешті «своїм». Невдовзі Ю. Яновський створює п'єсу «Дума про Британку», теж приурочену до «видатного ювілею»—20-річчя Жовтневої революції.

Путешествие в Версаль

По примеру деда, он сохранил другие комнаты, которые служили ему рабочими кабинетами. Квартиру над салонами Меркурия и Аполлона с окнами на парк, некоторое время занимала Мадам де Помпадур; сохранившаяся в ней обстановка дает представление об убранстве квартир придворных в Дореволюционную эпоху. Северное крыло второго этажа Версальского замка замыкает Королевская опера. Музыка всегда присутствовала в жизни Версаля. Появление и расцвет французской оперы тесно связаны с эпохой Людовика XIV, и можно только удивляться столь позднему строительству оперного зала в версальском дворце. До постройки существующей ныне Королевской оперы в Версале неоднократно устраивались временные залы для спектаклей. В 1700 году один из них был устроен в вестибюле Принцев крови. В бытность мадам де Помпадур в Малой галерее, а затем на Посольской лестнице, были оборудованы театральные залы. Местом проведения больших празднеств служили также Манеж и Большая конюшня. В 1685 году машинист сцены итальянец Вигарани представил проект зала (предполагалось разместить его на месте современной Оперы), который так и не был осуществлен в связи с войнами, выпавшими на последние годы правления Людовика XIV.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Трубадур. Опера в 4-х действиях. Джузеппе Верди
Один из шедевров оперного творчества Дж. Верди. Для концертной и педагогической практики, нотных библиотек.
1205 руб
Раздел: Классическая музыка
Назад в будущее. Ситчин З.
Более полутора веков ученые по крупицам собирают сложную мозаику истории человечества. Известный историк и лингвист Захария Ситчин,
144 руб
Раздел: Тайны (таинственные явления в природе и истории)
Космический код. Генная инженерия богов. Ситчин З.
Знаменитый исследователь Захария Ситчин, автор сенсационных теорий палеоконтакта, находит новые убедительные доказательства того, что
144 руб
Раздел: Тайны (таинственные явления в природе и истории)
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.