телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Сувениры -30% Разное -30%

Камо грядеши

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Географические предпосылки развития туризма в Башкирии

Башкирия – одна из крупных и первых по времени образования автономных республик РФ. Ее площадь равна 142,5 тысячам квадратных километров, т. е. она в три с половиной раза больше Дании и почти в пять раз больше Бельгии. Современные границы проходят: на севере с Свердловской и Молотовской областями – сначала по реке Ока, затем по долинам рек Уфы, Сарса, Тюя, Буя; на северо-западе и западе с Удмуртией и Татарией - по нижним течениям рек Камы, Белой, Сюня, Ика; на юго-западе и юге с Чкаловской областью - сперва по юго-западным острогам Бугульминско-Белебеевской возвышенности, затем по северо-восточной окраине Общего Сырта и Губерлинского плато; на востоке с Челябинской областью - по восточным отрогам хребтов Ирендык-тау, Урал-тау, близ реки Урала. При этом с восточной стороны Башкирии коридором во внутреннюю часть Башкирской республики вклинивается территория Челябинской области (горнозаводские районы бывшего Златоустовского уезда, Уфимской губернии). Общее протяжение ее границ около 2500 километров. По конфигурации своей территории Башкирия несколько вытянута с севера на юг. По топографическим условиям территория республики удобнее для перечисления в меридиальном, нежели в широтном направлении, особенно в ее восточной, наиболее пересеченной горной части.

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Грошові реформи диктувалися потребами незалежності, самостійного економічного розвитку Словенії і Хорватії. Але вони були прискорені діями Сербії. Нацбанк колишньої Югославії розцінив кроки до суверенітету як порушення єдиного динарного простору і припинив підкріплення цих країн динарною готівкою та забезпечення кредитними ресурсами, в тому числі й валютними, хоч більшу частину валюта було зароблено зусиллями саме цих держав. До того ж Сербський банк самостійно, без погодження з іншими республіками колишньої Югославії здійснив емісію грошей більш як на 8 млрд. югославських динарів і тим самим прискорив руйнування єдиної югославської грошової системи. Це було зроблено тоді, коли Хорватія і Словенія провадили емісію у розмірах, які не зачхали інтересів інших республік. Водночас ці країни, спираючись на порівняно сприятливі умови (наявність запасів готівки, позитивного сальдо платіжного балансу, технічні можливості для друкування власної валюти і т. ін.), почали активну підготовку до здійснення грошової реформи.

Денежные реформы в постсоциалистических странах

Нацбанк колишньої Югославії розцінив кроки до суверенітету як порушення єдиного динарного простору і припинив підкріплення цих країн динарною готівкою та забезпечення кредитними ресурсами, в тому числі й валютними, хоч більшу частину валюта було зароблено зусиллями саме цих держав. До того ж Сербський банк самостійно, без погодження з іншими республіками колишньої Югославії здійснив емісію грошей більш як на 8 млрд. югославських динарів і тим самим прискорив руйнування єдиної югославської грошової системи. Це було зроблено тоді, коли Хорватія і Словенія провадили емісію у розмірах, які не зачхали інтересів інших республік. Водночас ці країни, спираючись на порівняно сприятливі умови (наявність запасів готівки, позитивного сальдо платіжного балансу, технічні можливості для друкування власної валюти і т. ін.), почали активну підготовку до здійснення грошової реформи. Реформи грошових систем були проведені у Словенії та Хорватії майже одночасно, але методи проведення I конкретні строки суттєво відрізняються. Законодавчий акт щодо проведення грошової реформи Сабором (парламентом) Хорватії не приймався, і її здійснено під впливом надзвичайних обставин.

Денежные реформы в постсоциалистических странах

Усе це свідчить про те, що грошову реформу в Словенії проведено вдало і вона сприяла створенню й розвитку збалансованої національної ринкової економіки. I все таки постає запитання: чому Словенія й Хорватія змогли безболісно і за короткий строк розв'язати не лише проблеми грошової реформи, а й переходу до ринкової економіки? Річ у тому, що за структурою виробництва, його технологічним та організаційним рівнем, за методами господарювання їхні економіки виявилися адекватними ринковим принципам, а отже, і сприятливішими до економічних методів управління, до формування справжніх грошових систем. Все це допомогло швидкому проведенню приватизації. Сама ідея приватизації та переходу до ринку була підтримана населенням. Крім того, основні сектори економіки обох країн виявилися достатньо інтегрованими в західноєвропейську економіку, внаслідок чого народне господарство не було повністю паралізоване ні воєнними діями, ні розривом зв'язків із республіками СФРЮ, передусім із Сербією та Чорногорією. Різноплановість зовнішньоекономічних зв'язків дала можливість Хорватії, й особливо Словенії, підтримувати позитивні платіжні баланси і поповнювати валютні резерви навіть за значного падіння обсягів виробництва.

Налоговая система

К этой кате гории относятся прежде всего налоги на доходы банков. Согласно действующему законодательству плательщиками этого налога являются: коммерческие банки; кредитные учреждения, имею щие лицензию на осуществление отдельных банковских операций от Центрального банка России; Банк внешней торговли РФ, Сберега тельный банк РФ, а также специальные банки, финансирующие от дельные программы. Плательщиками этого налога являются также банки с участием иностранного капитала, иностранные банки и фи лиалы банков-нерезидентов, имеющие лицензию Центрального банка России. Центральный банк РФ и его учреждения не являются плательщи ками налога по законодательству. Объектами налогообложения являются доходы банка без учета полученного в установленном порядке налога на добавленную стои мость. Эти доходы включают: начисленные и полученные проценты по ссудам; полученную плату за кредитные ресурсы; комиссионные и иные сборы по аккредитивным, инкассовым, переводным и другим банковским операциям; по гарантийным операциям; за услуги по корреспонденским отношениям и услуги, оказанные предприятиям, организациям, банкам и другим учреждениям; доходы от валютных операций; от приобретенных или арендуемых брокерских мест на биржах; платежи клиентов по возмещению почтовых, телеграфных и иных расходов банков.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Камо грядеши. Сенкевич Генрик
«Камо грядеши» — один из лучших исторических романов известного польского писателя Генрика Сенкевича. Действие романа развивается на
141 руб
Раздел: Зарубежная историко-приключенческая проза
Камо грядеши. Сенкевич Генрик
«Камо грядеши» — один из лучших исторических романов известного польского писателя Генрика Сенкевича. Действие романа развивается на
141 руб
Раздел: Зарубежная историко-приключенческая проза
Кошки. Книжка-сюрприз для всех, кто влюблен в кошек. Сова Татьяна Рауфовна
Книжка-сюрприз: содержит полезную информацию, интерактивные иллюстрации, забавные факты о кошачьей жизни, практические советы, дневник для
859 руб
Раздел: Кошки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.