телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Бытовая техника -30%

Концентраційні табори в Совєтському Союзі

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Социалистический тип государства

Утверждение долгосрочных (пя­тилетних, семилетних и т.п.) планов было исключительной прерогативой Верховного Совета. В 1966 г. увеличивается число постоянных комиссий Сове­та Союза Верховного Совета СССР: наряду с бюджетной, за­конодательных предположений, по иностранным делам и ман­датной комиссиями формируются новые (по направлениям де­ятельности Верховного Совета и по направлениям государственного, хозяйственного и социально-культурного строитель­ства). При каждой из палат Верховного Совета СССР было со­здано по 16 постоянных комиссий: мандатная, законодатель­ных предположений, по иностранным делам, планово-бюд­жетная, по промышленности, по транспорту и связи, по стро­ительству и промышленности строительных материалов, по сельскому хозяйству, по науке и технике, по товарам народно­го потребления и торговле, по жилищно-коммунальному хо­зяйству и бытовому обслуживанию, по здравоохранению и со­циальному обеспечению, по народному образованию и культуре, по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства .и детства, по делам молодежи, по охране природы и рациональ­ному использованию ресурсов.

История Украины (2)

Величезними були людські та матеріальні втрати. Сподівання західних українців на те, що з приходом сюди німців і відступом більшовиків для них настане покращення, не справдилися. Хоча військові підрозділи ОУН на початку війни разом з німцями вели боротьбу проти Червоної армії, Гітлер і думки не мав про те, що Україна може стати самостійною державою. Це особливо стало ясним, коли проголошена у Львові 30 червня 1941 р. Українська держава була швидко зліквідована, а ініціаторів прийняття Акта про незалежність України — С. Бандеру і Я. Стецька — було запроторено до концентраційного табору Заксенгаузен. По всій Україні встановлювався окупаційний режим, який жорстоко переслідував усіх, хто чинив йому спротив. 20 серпня 1941 р. із значної частини республіки, окупованої німцями, був створений Райхскомісаріат Україна на чолі з фашистським катом Е. Кохом. Однак усе це не могло придушити опір населення. Зокрема, активну боротьбу проти окупантів розгорнули радянські партизанські формування. В окупованому Києві була створена Українська Національна Рада — політично-громадський центр під орудою ОУН.

Участь вінничан в Русі Опору

План: 1. Вступ 2. Концентраційні табори на території України 3. Українці у нацистських таборах смерті 4. Висновок 5. Література Вступ У нескінченному плині історії тільки час відокремлює головне від другорядного, дріб яті України, 2001.

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Етапним для Галичини був і 1939 рік, коли згідно з пактом Ріббентропа- Молотова ці землі увійшли до складу Совєцького Союзу. Це ж підтвердили і Ялтинські угоди 1945 року. Після розпаду СССР в 1991 році питання Галичини не піднімалося: в міжнародних колах про неї чомусь вже забули (саме посилаючись на денонсацію пакту Ріббентропа-Молотова одержали незалежність прибалтійські республіки), а всередині “свідомі” галасували про те, що Україна чомусь “мусить бути єдиною і соборною”. Як миттєвий політичний маневр блимнула і згасла “Галицька Асамблея”, і розмови про автономію перетворилися в схоластично- інтелектуальну гру Але прецедент, хоча і парадоксальний, все ж є – це Кримська автономія. Дійсно, які підстави її виникнення? Етнічні? Але Крим з античних часів був поліетнічною територією. Історико-державні? Але тоді, відтворюючи Кримське ханство, треба до нього приєднати степи Приазов’я від Дніпра аж поза Дон, а водночас віддати все узбережжя від Севастополя до Керчі Туреччині. А якщо врахувати, що Крим вже більше 200 років входив до складу Росії та СССР, то Галичина, яку остаточно вирвали з Европи лише в 1944 році, має всі підстави для автономії.

История Украины

Величезними були людські та матеріальні втрати. Сподівання західних українців на те, що з приходом сюди німців і відступом більшовиків для них настане покращення, не справдилися. Хоча військові підрозділи ОУН на початку війни разом з німцями вели боротьбу проти Червоної армії, Гітлер і думки не мав про те, що Україна може стати самостійною державою. Це особливо стало ясним, коли проголошена у Львові 30 червня 1941 р. Українська держава була швидко зліквідована, а ініціаторів прийняття Акта про незалежність України — С. Бандеру і Я. Стецька — було запроторено до концентраційного табору Заксенгаузен. По всій Україні встановлювався окупаційний режим, який жорстоко переслідував усіх, хто чинив йому спротив. 20 серпня 1941 р. із значної частини республіки, окупованої німцями, був створений Райхскомісаріат Україна на чолі з фашистським катом Е. Кохом. Однак усе це не могло придушити опір населення. Зокрема, активну боротьбу проти окупантів розгорнули радянські партизанські формування. В окупованому Києві була створена Українська Національна Рада — політично-громадський центр під орудою ОУН.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Практическая грамматика на уроках русского языка: учебно-методическое пособие для работы с учащимися 4-7 классов специальных. Зикеев А.Г.
В четыре выпуска пособия вошли упражнения, направленные на развитие лексической, словообразовательной, морфологической, синтаксической,
170 руб
Раздел: Методическая литература
Практическая грамматика на уроках русского языка: учебно-методическое пособие для работы с учащимися 4-7 классов специальных. Зикеев А.Г.
В четыре выпуска пособия вошли упражнения, направленные на развитие лексической, словообразовательной, морфологической, синтаксической,
262 руб
Раздел: Методическая литература
Практическая грамматика на уроках русского языка: В 4 ч.: Ч. 3: Деепричастие; Имя числительное; Наречие: Учебно-методическое.
В учебном пособии с современных позиций излагаются социально-психологическая теория и основные направления прикладной социальной
171 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.