телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30%

Країна Моксель, або Московія. Книга 1

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Хмельницкий

Навіть Петро 1 писав у наказі 1722 року,утворюючи Малоросійську Колегію: « . . . чинить . . . как определенов помянутьіх Хмельницкого договорах». Якщо так розуміли акт1654 року навіть у XVIII ст. — е логічним, коли стольник Хлоповписав у 1663 році: «в Малороссийском государстве»," а в далекомуПекіні року 1770 на нагробку українського ченця викарбувано: «ро-дом из Королевства Малороссийского, полка Ниженского»." В Україні твердо знали, що Переяславсько-Московський дого-вір не позбавляв ії суверенних прав. Договір цей зафіксував союзз Московією на добровільних засадах, звільняв Україну від під-леглости Польщі. Року 1655 Богдан Хмельницький казав польському послові, Ста-ніславові Любовицькому: «Я став у ж е паном всієї Руси і не від-дам її нікому». Тут характеристичний вираз «уже», себто після до-говору з Москвою. Доказом незалежности України були ті численнісоюзи, що їх укладала вона після 1654 року з різними державами." Поняттю про Українську державу відповідали нові титули, зякими зверталися до Богдана -.іеяьницького: його називали —«Гетьман з Божої милости», «Государ», «Зверхній владця», «Зверх-ній властитель», «нашої землі Начальник і Повелитель» (так нази-вав митрополит Сильвестер Косів). 1657 року в листах до госпо-даря Волощини Богдан Хмельницький називав себе «Сіетепііа сіі-уіпа Оепегаііа Оих Ехегсіітп 2арогоуіеп5і вит», а в листі до кур-фюрста Брандебурзького — «Оих СоЬогІшп 2арогоуіепзі вит». ІванВиговський у розмові з московськими послами казав: «Як цар усвоїй землі, так гетьман у своїм краю князь або король».

Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

Щоб одержати ці права, треба було довести претендентові своє походження або від справжніх дідичів, шляхти польських часів, або — від вихідців-дворян з інших країн, або довести, що ще в Польщі визнавали за ним шляхетську гідність," або виставити 12 свідків “благородного образу жизни”. В останній стадії питання вирішував департамент герольдії Сенату. У цьому питанні знову поділилися старшини південних і північних полків. У південних полках справа стояла зле: старшині тяжко було довести походження від “шляхетних” предків, отже залишалося або доводити службу предків в рядах козацької старшини, або виставляти 12 свідків. Наслідки були сумні: дуже багато старшин, особливо значкових товаришів, не дістали дворянства. Краще було в північних полках: там доводили головним чином переходи предків, білоруських шляхтичів із Могилівського та Мозирського повітів до Стародубського та Чернігівського полків. Тільки в 1835 році справа була закінчена: дворянство було признане бунчуковим та військовим товаришам, але значкові товариші цих прав не здобули.

ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

У підготовці вчителя до урока виділяються три етапи: діагностики, прогнозування, проектування (планування). При цьому передбачається, що вчитель добре знає фактичний матеріал, вільно орієнтується в своєму учбовому предметі. Він веде і поповнює власні так звані тематичні папки або робочі книги, куди заносить новітні відомості, що з'явилися в області предмета, що викладається ним, проблемні питання і завдання, тестові матеріали і т. д. Для успішної підготовки урока, підкреслимо ще раз, важливо, щоб у педагога не було проблем з фактичними завданнями, щоб він упевнено володів учбовим матеріалом. Підготовча робота зводиться до «пристосування» учбової інформації до можливостей класу, оцінки і вибору такої схеми організації пізнавальнї праці і колективної співпраці, яка дасть максимальний ефект. Щоб вибрати оптимальну схему проведення урока, необхідно пройти канонічний шлях розрахунку учбового заняття. У його основі алгоритм підготовки урока, послідовне виконання кроків якого гарантує облік всіх важливих факторів і обставин, від них залежить ефективність майбутнього заняття.

Совместные предприятия на примере Киевской области

Не слід ігнорувати й інші, як правило, не декларовані та рідко досліджувані мотиви – пропагандистські та престижні, характерні як для діяльності за кордоном великих корпорацій, так і для міжнародного бізнесу в окремих сферах (туризм, сервіс тощо); персональні, коли СП створюються засновниками однієї національності або на родинних засадах; екологічні, коли розв”язується завдання виведення екологічно брудних виробництвю У свою чергу, фірми країн, що розвиваються, при створенні СП орієнтуються також на можливість доступу до нових технологій та передових методів управління, використання збутової мережі партнера й відомих у світі торгових марок, мобілізацію додаткових фінансових ресурсів тощо. Слід зазначити, що спільні підприємства використовуються не тільки для освоєння ринку приймаючої країни, а й з метою подальшого виходу на ринки сусідніх країн або цілих регіонів світу. Більш узагальнений склад цілей іноземного та українського партнерів при створенні СП, а також структура можливих відхилень в їх досягненні представлені в додатку 3.

Внешне экономическая деятельность

Міжнародною спеціалізацією виробництва називають узгоджену між країнами координацію продуктивних сил на певних ділянках їх економіки. За словами С.Соколенка “концентрація виробництва однорідної продукції в межах однієї країни або невеликої кількості країн створюється з метою забезпечення високопродуктивного ефективного виробництва, зниження собівартості продукції та підвищення її якості. Визначальними моментами розвитку міждержавної спеціалізації є наявність запасів природних ресурсів, кліматичні умови, виробнича база та існуючий рівень технічного розвитку галузі, рівень внутрінаціональної спеціалізації”. Якщо ж виробництво певної продукції концентрується в межах однієї країни, не базуючись на реально спеціалізованих підприємствах з високим рівнем техніки і технології, то така концентрація не може вважатися ефективною, позаяк вона не веде до випуску конкурентоспроможної продукції і може призвести до серйозних економічних провалів. Міжнародна кооперація за своєю економічною природою уявляє собою продуктивну силу, що дозволяє досягати намічуваного суспільно корисного результату у сфері виробництва, наукових досліджень, збуту при менших затратах живої та уречевленої праці порівняно з необхідними для досягнення подібного результату у випадках, коли учасники діють поодинці.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Табличка на стол "Шеф здесь я!".
Двусторонняя настольная табличка продемонстрирует ваше чувство юмора посетителям, подарит веселье коллегам, даст понять, в каком
95 руб
Раздел: Прочее
Головоломка "К70".
Головоломка - это многофункциональный тренажёр, стимулирующий логику, пространственное мышление и мелкую моторику рук. Головоломка
72 руб
Раздел: Головоломки
Табличка на стол "Взятки не берем!".
Двусторонняя настольная табличка продемонстрирует ваше чувство юмора посетителям, подарит веселье коллегам, даст понять, в каком
95 руб
Раздел: Прочее
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.