телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Бытовая техника -30% Всё для дома -30%

Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Юридическая платформа ОУН

Тому нашим завданням є залучити якнайширші народні маси до планової, активної боротьби. В сучасний передреволюційний період залучування народніх мас до боротьби проходить у формі їх активної участи: а) в політичних діях, б) самооборонних діях, в) у військових діях. 21. Об'єднання українського народу буде здійснене єдино в боротьбі. Прагнучи до об'єднання українського народу, орієнтуємось сьогодні на елементи, здібні до революційної боротьби. 22. Збройна сила українського народу — це основна передумова перемоги в його боротьбі за УССД. 23. Наші цілі здобудемо, вийшовши поза межі України та зв'язавши нашу боротьбу за УССД з боротьбою інших поневолених або загрожених імперіялізмами народів, зокрема народів Сходу, Прибалтики й Балканів, пропагуючи й реалізуючи наше гасло волі народам і людині й права кожного народу на самостійницькі національні держави та протиставитись реакційним концепціям і планам імперіялістів. 24. Організаційна збройна й політична сила українського народу — це єдина гарантія успіхів на зовнішньому відтинку нашої боротьби. 25. Ведучи боротьбу проти імперіялістичних гнобителів України, ми стоїмо за вилучення всіх другорядних фронтів.

Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів Організацію виконання робіт з обслуговування теплообмінних апаратів і трубопроводів слід проводити відповідно до вимог Правил бу­дови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвер­джених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94, № 104, та Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98, № 177,зареєстрованих в Мін'юсті України 07.10.98 за № 636/3076. Заборонено експлуатувати теплообмінні апарати після закінчення терміну чергового інспекторського огляду або у разі виявлення дефектів, що можуть спричинити порушення надійної і безпечної роботи, а також у разі відсутності і несправності елементів їхнього захисту і регуляторів рівня. Про виявлені дефекти та несправності слід зробити запис у паспорті теплообмінного апарата із зазначенням причини заборони його експлуатації. Усі трубопроводи і теплообмінні апарати повинні мати у верхніх точках повітряні клапани, а в нижніх точках і застійних зонах — дренажні пристрої, що сполучаються безпосередньо з атмосферою.

Cтройова підготовка

Підхід до начальника та відхід від нього». навчальна мета – виховати у особового складу навики виконання даних прийомів. Після цього стисло викладається матеріал, який стосується даної теми. Здійснення цієї мети покладається на того, хто проводить заняття (наприклад, на сержанта). Для відпрацювання стройових прийомів сержант шикує відділення в одношеренговий (якщо необхідно, розімкнутий) стрій, по­дає команди для виконання показаною прийому. Всі воїни, які знаходяться в строю, виконують прийом. Сержант вчить кожного солдата окремо, а решта повторюють ті ж дії самостійно, виправляючи помил­ки та прислуховуючись до зауважень, зроблених їх товаришу. Усувати виявлені недоліки у підлеглих слід або повторним показом прийому, або стислим поясненням. 2.Теоретичний матеріал, який стосується даної теми. 2.1. Виконання військового вітання Усі військовослужбовці зобов'язані під час зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержую­чись правил, викладених у статтях Стройового Статуту Збройних Сил України. Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.

История Украины (2)

У них брало участь понад 190 тис. промислових робітників (приблизно 1/6 страйкарів Росії). Багато страйків супроводжувалося демонстраціями, що мали яскраво виражений політичний, антивоєнний характер. Революційний рух пролетаріату зімкнувся з антивоєнним рухом селянських мас. За роки війни у Росії відбулося 300 селянських виступів, у тому числі в Україні — близько 160. Революційна хвиля охопила армію і флот. Почастішали випадки солідарності солдатів із страйкарями. У 1916 р. були факти відмови цілих військових частин від наступу, особливо на Північному фронті. Відбулися серйозні антивоєнні заворушення у 17-му і 55-му Сибірських стрілецьких полках Північного фронту, повстання у 73. Війна Радянської Росії проти УНР(кінець 1917 – початок 1918 рр. ). Причини поразок укр. військ. Більшовицькі сили складалися з: більшовизованих солдат Західного фронту та моряків Балтійського й Чорноморського флотів; червоної гвардії, що прийшла з Петрограда, Москви, Брянська та ін. міст Росії, це були добровольці, переважно робітники і матроси, переконані більшовики, що ненавиділи «буржуазну» ЦР і українців взагалі; значну допомогу подавали зкомунізовані латишські стрілки; добре озброєні загони Червоної гвардії в самій Україні (переважно на Донеччині та Лівобережжі).

История Украины (2)

Важливою складовою суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях початку XX ст. була діяльність спортивно-молодіжних організацій. Львівська організація «Сокіл» стала провідною у Східній Галичині і функціонувала аж до 1939 р. Не менш популярним було товариство «Січ», засноване К. Трильовським — юристом за фахом, депутатом віденського парламенту та галицького сейму. Слід наголосити, що згадані організації не обмежували свою діяльність спортивно-оздоровчими питаннями, а чимало уваги приділяли вихованню молоді на українських традиціях культури, освіти, військової справи. Таким чином, на західноукраїнських землях на початку XX ст. відбувалися важливі зрушення, пов'язані з перебудовою економіки на ринкових, капіталістичних засадах. Це стосується й інших сфер життя українців, які жили під егідою Австро-У горської імперії. Дуже важливим було те, що кращі представники західноукраїнської інтелігенції попри утиски й переслідування робили все можливе для того, щоб підтримувати ідеї боротьби за національну і політичну незалежність України як єдиної держави. 90. Україна в роки першої російської революції Численні феодальні пережитки (поміщицьке землеволодіння, самодержавство, станові привілеї), національний та соціальний гніт, посилення економічної кризи і, врешті, поразка Росії у війні з Японією - все це призвело Російську імперію до революції 1905-1907 рр.

страницы 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг. Выпуск 3 (часть 2). Полки, дивизионы, батальоны,. Венков А.В.
3-я книга (часть 2) «Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.» является продолжением 1 и 2
884 руб
Раздел: 1917-1922 гг. До образования СССР
Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг. Выпуск 3 (часть 1). Полки, дивизионы, батальоны,. Венков А.В.
3-я книга (часть 1) «Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.» является продолжением 1 и 2
884 руб
Раздел: 1917-1922 гг. До образования СССР
Игрушка пластмассовая "Оружие", арт. 100530028.
Игрушечный пистолет от производителя S+S Toys заинтересует всех любителей игрушечного оружия. Данная игрушка поможет ребенку одолеть всех
359 руб
Раздел: Тиры
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.