телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Образование, учебная литература -30% Бытовая техника -30%

Крила України: Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

Зменшення викидів забруднюючих речовин у повітряний басейн України сталося, в основному, за рахунок скорочення обсягів виробництва промислової продукції та електроенергії. Незважаючи на те, що в останні роки викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря постійно знижуються рівні забруднення повітря залишаються досить високими, а в деяких містах навіть збільшуються (міста Алчевськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Керч, Київ, Краматорськ, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рубіжне, Ужгород, Черкаси, Костянтинівка). В забрудненні атмосфери в Україні вагомим є трансграничний перенос шкідливих речовин. Деформована вольовими рішеннями колишнього центру галузева структура призвела до того, що за сукупним ' антропогенним впливом на навколишнє природне середовище Донецьке-Придніпровський промисловий регіон посідає одне з перших місць у Європі. Забруднення навколишнього середовища в містах Запоріжжя і Маріуполь досягло такого рівня, збереження якого неминуче призведе до серйозних фізичних наслідків для здоров'я населення.

Регламент Верховного Совета Украины

Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної аг- ресії проти України; 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль- ності Кабінету Міністрів України; 12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр- міністра України; 13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції; 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економіч- ної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків, міжнародніх фі- нансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом Ук- раіни, здійснення контролю за їх використанням; 15) призначення чи обрання на посади, звільненя з посад осіб у ви- падках, передбаченних цією

Питання військового будівництва

Повноваження органів державної влади по керівництву ЗСУ Органи державної влади по керівництву ЗСУ поділяються на : а) органи державного керівництва б) органи безпосереднього керівництва військами. Висвитлюючи це питання необхідно керуватись Конституцією України та Законом Про Оборону України . До повноважень Верховної Ради України належить: 1) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; 2) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також

Історія збройних сил України

На початку війни авіація поділялася на армійську і фрон­тову - що створювало ряд труднощів під час масового її зас­тосування на головних напрямках. З метою вдосконалення організаційних форм, в 1942 р. були створені повітряні ар­мії, які налічували у своєму складі від 600 - в 1942 р., до 2000 літаків - у кінці війн. В 1942 р. також було розпочато формування авіаційних корпусів резерву ВГК. Командував ВПС піл час війни головний Маршал авіації Новіков О.О. Військово-морський флот. У роки війни питома вага цього виду у Збройних Силах не збільшилася, але внутрішня організація мала ряд суттєвих перетворень. Головна увага в будівництві звертавшася на підводні сили, родії яких під час війни постійно зростала. Поряд з підводними силами набу­вали значного розвитку у роки війни й легкі сили флоту. Значного розвитку набула морська авіація, особливо бомбардувальна та міноторпедна. За роки війни морська піхота стала окремим родом військ. Наркомом ВМФ у роки війни був - адмірал флоту Кузнєцон М.Г., який як і командуючи й: ВПС Новіков О.О. та бата і о інших полководців та флотоводців в післявоєнні роки. підпав під сталінські гоніння. Література: 1.Тарас Гунчак: Україна перша половина XX століття. 2. Орест Субтельний: Україна Історія. 3. Дмитро Дорошенко: Історія України

Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно – економічний університет. Кафедра менеджменту зовнішньо - економічної діяльності. КУРСОВА РОБОТА з курсу “Розміщення Продуктивних Сил” На тему: “Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу” Виконав: Студент I-го курсу ФЕМП Воронцов Владислав Перевірив: Науковий консультант професор Воронова Є.М. Київ 2004. Сучасний стан та особивості розміщення трубопровідного транспорту світу. План. Вступ .ст. 3 1. Основні функції та значення трубопровідного транспорту світу .ст. 5 2. Соціально-економічні, історичні, природні умови розвитку трубопровідного трансрорту світу ст.7 3. Місце трубопровідного транспорту, його розвиток та структура на сучасному етапі ст.8 4. Територіальні особливості в розвитку і розміщенні трубопровідного транспорту ст.10 5. Перспективи розвитку і проблеми трубопровідного траеспорту . ст.25 Висновки .ст.37 Використана література ст.40 ВСТУП. Сучасний транспорт являє собою єдину (у соціально-економічному відношенні) транспортну систему, включаючи могутню мережу залізничних, морських, річкових, автомобільних, повітряних, трубопровідних, міських і промислових комунікацій.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Как ни в чем не бывало. Толстой А.Н.
Вам когда-нибудь доводилось путешествовать на парусном корабле, сражаться с краснокожими дикарями, терпеть кораблекрушение и отбивать
288 руб
Раздел: Классическая литература XVIII-XX веков
Мои мальчуганы. Гейерстам Г.
Братья Олле и Сванте вместе с родителями отправляются на лето к морю. Здесь, на берегу, они учатся стрелять из лука, ловить рыбу и
292 руб
Раздел: Классическая литература XVIII-XX веков
Мы с Сережкой близнецы. Долинина Н.Г.
Восьмилетние близнецы Маша и Серёжа всё делают вместе - ходят в школу, учат уроки, гуляют во дворе, болеют свинкой. Они кажутся такими
213 руб
Раздел: Современная литература XX-XXI веков
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.