телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Рыбалка -30% Товары для животных -30%

Криминалистика: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Але діяли вони розрізнено, неузгоджено й тим самим прирекли визвольний рух місцевої людності на невдачу. Наступ військ Дмитра Корибута на Литву в 1392 р. закінчився поразкою. Почався контрнаступ литовських загонів на Україну. Протягом 1392—1395 pp. Вітовт відібрав у повсталих князів найбільші удільні князівства й передав їх своїм прибічникам. Українська знать поставилася до них вороже. Коли на місце усунутого Володимира Ольгердовича до Києва в 1394 р. прибув Скиргайло, то боярство відмовилося йому коритися. Князь мусив відмовитися від обмеження прав місцевих можновладців і почав підтримувати їхнє прагнення до незалежності від центру. Однак така лінія поведінки київського правителя не влаштовувала Вітовта, й Скиргайло був отруєний. У 1399 р. до Києва приїхав намісник Вітовта, його племінник Іван Гольшанський. Таким чином удільний устрій України було ліквідовано. Література 1. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь, 2004. - 736с. 2. История Украинской ССР. Под ред. Ю.Ю. Кондуфора, т.4, в 10-ти т.к.: Н. д., 1983. - 694с. 3. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. Д.: БАО, 2004. - 384с. 4. Борисенко В. Й.Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. 2-ге вид.: Навч. посібник. -- К Либідь 1998.- 616 с.

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Висновок Таким чином у другій половині XIX ст. формується інтелігенція – специфічна верства населення, яка не маючи приватної власності займається не фізичною а розумовою працею, розвитком та поширенням культури у суспільстві. Розвиток промисловості та економіки потребували змін у науковому розвитку країни. Відбувався інтенсивний розвиток в усіх галузях наукового знання. У сфері науки позитивні зрушення ідуть по лініі концентрації інтелектуального потенціалу в наукових центрах та товариствах, що дає змогу вченим досягнути світового рівня. Література 1. Бойко О.Д. Історія України. К.: Академвидав, 2004. – 654с. 2. Борисенко В. Й.Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. 2-ге вид.: Навч. посібник. — К • Либідь 1998.- 616 3. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. Д.: БАО, 2004. – 384с.

Экранированная катушка индуктивности: рабочая частота – 5 МГц; индуктивность - 20 мкГн

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Кафедра ПЭЭА РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ По дисциплине: 10-61/град). Расчет оптимального диаметра провода показал, что можно использовать провод выбранного диаметра. Конструкция катушки индуктивности является не очень сложной, что желательно при годовой программе выпуска 1000 штук, которая вполне может являться серийным производством. Спроектированная катушка индуктивности, вполне удовлетворяет требованиям, поставленным в техническом задании. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Волгов В.А. Детали и узлы РЭА. – М.: Энергия. 1977. –656 с. Устройства функциональной радиоэлектроники и электрорадиоэлементы: Конспект лекций. Часть I / М.Н. Мальков, В.Н. Свитенко. – Харьков: ХИРЭ. 1992. – 140 с. Справочник конструктора РЭА: Общие принципы конструирования/ Под редакцией Р.Г. Варламова. – М.: Сов. Радио. 1980. – 480 с. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры. – М.: Высшая школа. 1986. – 339 с.

Товарознавство смакових товарів - коньяки України

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет ТОВАРОЗНАВСТВО СМАКОВИХ ТОВАРІВ - КОНЬЯКИ УКРАЇНИ Опорний конспект лекцій А.А. Дуняк Київ 2009 Вступ Опорний конспект лекцій «Товарознавство смакових товарів» розділ «Коньяки України» призначено для студентів із спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 7.050303 «Експертиза товарів і послуг». Метою вивчення розділу «коньяки України» в навчальній дисципліні «Товарознавство смакових товарів» є отримання теоретичних знань щодо асортименту, показників якості, харчової цінності коньяків України, а також отримання практичних навичок для самостійного вирішення завдання експертизи коньяків. Використання опорного конспекту лекцій під час проведення лекцій з цього розділу є обов’язковим. Опорний конспект лекцій викладено зі стислим текстовим супроводом. На початку кожної лекції викладено план та основні поняття. Для перевірки знань і кращого засвоєння матеріалу у кінці кожної теми наведені контрольні питання.

Культура Древнего мира

РЕФЕРАТ Тема: Культура Древнего мира Содержание 1. Первобытная культура 2. Культура Древнего Египта 3. Культура древней Индии 4. Культура древнего Китая 5. Список литературы 1. Первобытная культура — охранителей могилы, обрамленная с двух сторон статуями крылатых львов и каменными пилонами, обозначающими вход в склеп. Зачастую в комплекс входили и небольшие наземные святилища — цытаны. Внутрь погребения вели каменные двери, на которых изображались четыре сторожа сторон света: тигр — запада, феникс — юга, дракон — востока, черепаха — севера. Древняя эпоха для развития художественной культуры Китая и всей Восточной Азии имела такое же значение, что и греко-римский мир для Европы. В древнекитайскую эпоху были заложены основы культурных традиций, которые отчетливо прослеживаются на протяжении многовековой истории Китая вплоть до Нового и Новейшего времени. 5. Список литературы 1. Берестовская Д. С. Культурология: Учеб. пособие. – Симферополь, 2003. 2. Кононенко Б.И. Основы культурологии: Курс лекций. - М.,2002. 3. Культурология: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Радугина. – М., 1998. 4. Петрова М.М. Теория культуры: Конспект лекций. – С.-П., 2000. 5. Самохвалова В.И. Культурология:Краткий курс лекций. – М.,2002. 6. Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник. –М., 1999.

страницы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Административное право. Конспект лекций. Учебное пособие. Потапова Анастасия Андреевна
Учебное пособие подготовлено в виде кратких вопросов и ответов и охватывает все основные темы учебного курса "Административное право
76 руб
Раздел: Административное право
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. Машкова С.В.
Пособие знакомит с педагогическим опытом организации интегративного дошкольного обучения и воспитания с учётом ФГТ.
120 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Лесной кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2011 года.
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 1 марта 2011 года. Текст статей приводится на дату,
32 руб
Раздел: Лесное право
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.