телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Бытовая техника -30% Книги -30%

Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ-ХІV ст.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Історія України

Однак монгольська загроза не дала йому змоги послати для цього значні військові сили. Наприкінці 50–х років XIII ст. монголо–татари направили проти Данила величезне військо і змусили його остаточно визнати себе васалом Орди. Однак вбити чи усунути Данила з престолу, як це вони робили в інших руських князівствах, монголо–татари не посміли. За вимогою переможця монгольського воєводи Бурундая були зриті всі укріплення навколо міст. З тих пір галицько–волинські війська стали складовою частиною татарського війська і змушені були брати участь у військових походах монголо–татар на сусідні держави. Помер Данило Галицький у 1264 році. Історичне значення Київської Русі та Галицько–Волинського князівства Київська Русь залишила вагомий слід у вітчизняній і світовій історії. Вона вийшла на політичну арену в часи правління Аскольда. Тодішній світ був приголомшений військовим походом русів на столицю найсильнішої держави — Візантії. Після утворення могутньої Київської Русі, вона примусила рахуватися з собою тодішні держави. Після військових перемог Русь перейшла до рівноправної участі у політичному житті країн Європи та Близького Сходу.

Процеси державотворення на України

Зміст Вступ 1. Формування й розвиток Давньоруської держави 2. Галицько–Волинська держава як новий етап у процесі державотворення на українських землях 3. Створення Української національної держави Гетьманщини 4. Відродження української національної державності (1917 – 1921 рр.) Висновки Список використаної літератури Вступ На сучасному етапі політичного та соціально-економічного розвитку України актуальним і вкрай необхідним стає підвищення рівня державно-правової свідомості як частини самосвідомості народу. Без глибокого осмислення минулого, яким би складним і суперечливим воно не було, неможливо творити нову державу. На сучасному етапі розвитку історичної науки важливим є розгляд історичних особливостей формування і розвитку української державності, а саме головних періодів державотворчого процесу, який вплинув на подальше формування української держави. 1. Період давньоруської державності й права (VI - середина XIV ст.). Основний зміст цього періоду пов'язаний з формуванням, розвитком і занепадом Київської Русі.

Україна в другiй половинi XVI — початку XVII столiття

Зміст Вступ. 1 Перехід Волині та Наддніпрянщини до складу Литви 2 Польська експансія на українських землях 3 Напади турецьких і татарських орд на Україну, їх руйнівні наслідки 4 Люблінська унія 1569 р. боротьба України проти польського наступу Висновок Література ВСТУП Період феодальної роздробленості був закономірним етапом розвитку Давньої Русі XII—XIV ст. Проте на другому етапі цього періоду — в другій половині XIIІ— XIV ст.— на основі дальшого розвитку продуктивних сил суспільства (зростання міст) і диференціації великої феодальної власності розвиваються сили централізації, носіями яких були середні й дрібні феодали (дрібні бояри, «милостники») та городяни. Це приводило до утворення єдиних держав. Зазначені процеси відбувалися і на Південно-Західній Русі. Вони виявилися у піднесенні Галицько-Волинської держави та зміцненні влади великих князів (Данила Романовича. Юрія Львовича). Влада великого князя посилювалася в постійній боротьбі проти впливового галицько-волинського боярства. Друга половина XVI — початок XVII ст.— важливий період в історії України. В цей час сталися значні зрушення в соціально-економічних відносинах.

Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

Мономах уперше у вітчизняній літературі обґрунтував необхідність зв'язку освіти з потребами життя людини та її діяльністю. На формування й розвиток методичних ідей, поглядів великий вплив справили також літописці Данило Заточник, Кирило Смолятич, Кирило Туровський, Нестор. Розділ 2. Розвиток природознавчих методичних ідей у братських школах Після того, як роз'єднана й ослаблена нескінченними усобицями й нападами половців Київська Русь упала під ударами полчищ Батия в 1237—1241 рр., її спадкоємцем стало Галицько-Волинське князівство, в якому продовжувалося поширення шкільної освіти, книг, писемності населення. У XIV—XV ст. створювалися нові школи в Києві, Львові, Закарпатті та інших регіонах України. В цих школах, якими опікувалися парафії та батьки учнів, учителювали дяки, паламарі (їх називали «дидаскалами»). Тут дістали продовження методичні традиції Київської Русі. Освіта, школа, вчителі були у великій пошані. Повага до вчителя виявлялася в тому, що під час уроку він сидів, а учні слухали його стоячи. Видатні педагоги через учнів поширювали в Україні передові наукові ідеї античності, епохи Відродження.

Культура Древней Руси

Русская православная церковь особенно много «потрудилась» над тем, чтобы вытравить из древнеславянских праздников все народные бытовые черты и подчинить их своим целям."(Л.2) Материальная культура Зодчество Древней Руси Ах, дерево, дерево . "Зодчество Древней Руси – яркая страница в истории мировой архитектуры. Развиваясь, оно прошло большой и сложный путь, отражая своеобразные социальные условия жизни народа. Древнерусское зодчество при наличии большой монументальности характеризуется чрезвычайной пластичностью форм, каким-то особым ощущением их спокойствия и незыблемости, соизмеримостью с размерами человека, его масштабами и потребностями. Все это относится так же в полной мере к интерьерам светских и культовых сооружений. Древнерусское зодчество, развивавшееся на протяжении восьми веков, до конца ХVII столетия, дает целостную картину развития достаточно устойчивых и постепенно эволюционизирующих стилистических черт и признаков. Параллельно развивались формы деревянной и каменной архитектуры. причем деревянное строительство явно преобладало и оказывало значительное влияние на каменное.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Керчь в прошедшем и настоящем. Историко-археологический и географический очерк.. Зенкевич Х.Х.
Книга представляет собой репринтное издание 1894 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
772 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т.06. Памятники древне-русского канонического права. Ч.1..
Книга представляет собой репринтное издание 1884 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1317 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Акты XVI-XVIII вв., извлеченные А.Н.Зерцаловым. (Московский Архив Министерства Юстиции).. Зерцалов А.Н.
Книга представляет собой репринтное издание 1897 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
671 руб
Раздел: Общество и социальные исследования
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.