телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30% Товары для детей -30%

Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Громадські організації являють собою масові об’єднання громадян, які виникають за їхньою ініціативою для реалізації довгострокових цілей, мабть свій статут і характеризуються чіткою структурою. Наприклад профспілки, фонди, спортивні товариства. Громадські рухи - це структурно неоформленні масові об’єднення громадян і організацій різних соціально-політичних орієнтацій, діяльність котрих як правило, має тимчасовий характер і найчастіше спрямована на виконання певних часткових завдань, після вирішення яких або розпадаються або консолідуються в нові політичні партії чи рухи. Розрізняють п’ять основних стадій у становлення політичних рухів: 1) створення пердумов руху; 2) стадія висловлення прагнень; 3) стадія агітації; 4) стадія розвиненої політичної діяльності; 5) стадія затухання. Відносна відстороненість громадських організацій та рухів від політики пов’язана насамперед з тим, що держава безпосередньо не втручається в їх діяльність, а лише регулює її відповідно до законодавства. до того ж вони на відміну від політичних інститутів не наділені владними повноваженнями.

Философия Древнего Китая

З цих шкіл більшість – етико-політичні, меншість – метафізичні. У післяханський період перша група рішуче переважає, даоси та буддисти розглядаються як неортодоксальні містики. У Китаї переважала практична філософія, проблеми керування людьми, народом, країною. Світоглядницька сторона філософії виражена слабше. Слаба і логічна системність, яку, правда, доповнювала класифікаційна. Логічний апарат у китайській філософії був розроблений слабо, сама мова без суфіксів і флексій недостатньо абстрактна. Зв’язок з наукою був тісним, але сама наука – малотеоретичною. Давньокитайська математика позбавлена доказів, вона не дедуктивна. І це не могло не отримати свого відображення у філософії. Конфуцій. Конфуціанство. Засновником давньокитайської філософії і навіть “творцем” духовного обличчя китайця був Жун-ні, або Кун Фуцзи, що став відомим у Європі через два тисячоліття після своєї смерті як Конфуціус (укр. – Конфуцій). У “Історичних записках” давньокитайського історика Сима Цяня говориться, що Кун Фуцзи народився у царстві Лу у двадцять другому році правління Сун Гуна (тобто у 551 р. до нашої ери), коли батько його, що правив у Лу повітом Цзоу, був дуже старий, а мати молода; вмер він у 479 р. до н.е. (прожив 72 роки). Джерелом наших відомостей про Конфуція і конфуціанство є конфуціанська письмова традиція, і наперед всього “Чотирикнижжя”.

Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)

Категорії “суспільне буття” , “суспільна свідомість”. Суспільна свідомість сучасної людина – це велике розмаїття свідомості, її формоутворень і рівнів. Суспільна свідомість обіймає правові, політичні, моральні, естетичні. філософські, релігійні погляди, наукові знання, національні особливості, психологічні риси і т.ін. У ній – загальнолюдські духовні цінності минулого і сучасного, в ній постає прогностичне майбутнє. Суспільна свідомість – багата, всеосяжна, вона є базою знань, теорій, ідей і т.ін. Важлива складова свідомості – ставлення до цінностей – чи то у вигляді естетичної орієн-тації, чи як соціальне почуття або теоретична ідея. Цінності відбивають у людині різнозначні об’єкти, без урахування ціннісних пріоритетів неможливе розуміння специфіки і змісту свідо-мості. Слід звернути уваїу на те, що є два рівні суспільної свідомості: буденна і теоретична. Буденна виникає на грунті щоденної практичної діяльності людини, вона узагальнює емпірично дане. В цьому її обмежений характер. Слід визначити, що буденна свідомість не збігається з індивідуадьнои, оскільки за своїм призначенням вона "працює" на життєві потреби – забезпечує рецептами для розв'язання конкретних життєвих ситуацій. Індивідуальна свідомість – рухома, яскрава, вона – творча лабораторія особистості.

Совместные предприятия на примере Киевской области

Переваги спільних підприємств полягають в тому, що завдяки їм стабілізується довготривалість угод про спільну діяльність; реалізується можливість комплексного використання зусиль партнерів при взаємодії в науково-дослідній, виробничій та збутовій діяльності; об”єднуються найбільш сильні взаємодоповнюючі елементи продуктивних сил, що належать партнерам, для досягнення найкращого кінцевого результату; забезпечується контроль з боку партнерів як за виробничим процесом, так і за процесом матеріально- технічного забезпечення та реалізації продукції підприємства; забезпечується спільна відповідальність партнерів за ефективність діяльності підприємства; зменшується ризик, особливо політичний. Дуже часто СП – це єдина або найбільш заохочувана форма проникнення підприємницького капіталу в іншу країну . Слід акцентувати увагу на тому, що реалізація форм міжнародного бізнесу можлива двома шляхами: 1) без створення нового підприємства (юридичної особи) у рамках міжнародної кооперації та міжнародної торгівлі товарами та послугами (експорт, управління за контрактом, ліцензування); 2) із створенням нового суб”єкта господарювання, а саме спільного підприємства або зарубіжної філії (при 100%-му прямому інвестуванні).

Страхование (Шпаргалка)

Розмір збитків визначається у присутності предстваників СТ і СК і оформляється стрх актом . Порядок визначення як і в майновому страхуванні4 Стр-ня експортних комерційних кредитів і інших ком ризиків Обсяги експ імп операцій дуже великі і вони обтяжені значним ризиком. Тому страхування даних кредитів здійснюють спеціалізовані державні або напівдержавні страхові організації. Групи ризику 1) економічні ( банкруцтво імпортера, тривала неплатоспроможність імпортера, уникнення імпортером від виконання зобовязань) 2) політичні , які перешкоджають виконанн імпортером свої зобовязань . Ці ризики можуть страхуватися реально тільки за рахунок коштів держави. Тобто стархові компанії виплачують відшкодування по даних подіях за рахунок коштів бюджету держави , але й премії по даному страхуванню надходять до бюджету. В Україні страхування даних ризиків покриває збитки від неоплати поставлених товарі і виконаних робіт , що зідійснені на протязі дії договору страхування . Також покриваються витарти по запобіганню збитків або їх зменшенню. Не покриваються 1) фін санкції по рекламаціях та збитки від коливання курсів валют 2) збитки від невиконання контрактів для яких відсутні необхідні дозволи та ліцензії 3) збитки які є наслідком воєнних дій, економічних санкцій Страхова подія – неплатоспроможність покупця визнати яку можна за умов : 1) відкриття судового процесу у справі про неплатоспроможність покупця 2) відкриття судового процесу у справі по запобіганню банкруцтва покупця 3) невиконання судових рішень 4) безперспективність очикування платежу по рахунку через доведені несприятливі обставини Страховим випадком ввважається несплата боргу по застрахованих рахунках протягом 6 міс з дати закінчення строку встановленому у договорі страхування.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Уронили мишку на пол. Детские классики. Барто Агния Львовна
В книгу Агнии Львовны Барто вошли стихи для детей младшего школьного возраста.
115 руб
Раздел: Тексты, хрестоматии, КДЧ, художественная литература
Усатый-Полосатый: Сказки и рассказ (худ. Лебедев В.В.) - 64 с. ISBN 5-17-009736-0 5-271-02557-8 ~91.10.28.
62 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ

без
фото
Усатый-Полосатый: Стихи, сказки, загадки, английские и чешские песенки, прибаутки (худ. Бордюг С.И., Елисеев А., Ивашенцева.

101 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.