телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для животных -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

Микола Міхновський: Життя і Слово

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Марія Заньковецька

Там вступила в гурток революційної молоді, була арештована — і загинула. Передсмертне слово дівчини було звернене до Заньковецької. У журналі «Життє і слово», що виходив у Львові за редакцією Івана Франка, в лютневому номері за 1897 рік була вміщена стаття про самогубство Вєтрової і вірш, присвячений пам'яті мучениці. Можливо, що автором цього вірша був сам Франко. Наведемо останні рядки: Ой не плач, моє серце, ой цить. Нехай плачуть маленькі діти. Нам не плакати треба — робить. Краще зовсім на світі не жить, Ніж рабами довічними жити . Перебуваючи в 1905 році у Львові, Марія Костянтинівна провідала славного поета - революціонера, одержала від нього на пам'ять томик із зворушливим написом. Після палких слів на адресу артистки, яку Франко вважав геніальною й незрівнянною, було написано кілька рядків про велику роль істинного таланту: «Велика сила справжньої штуки. Горлиця розправляє крила і летить у блакить неба, і хижий вовк затуляє пащеку свою, розтулену «во еже пожрати кого», і стомлений подорожній, на шляху до могили, враз оживає і проти розуму, голосом серця промовляє: — А життя все-таки чудове. /. Ф.» Ці рядки були списані мною з оригіналу, який зберігався у Садовського на хуторі Зелений клин.

Мовознавство як наука

А історики з'ясували, що саме через цю територію пролягав шлях, яким пів­денноросійські купці возили товари у країни Сканди­навії. Вони і поширили тут акання. Особливо помітні зв'язки з історією в словниковому складі мови і в сфері та характері функціонування мови. Пор.: укр. гетьман, булава, яничар тощо. За даними словника можна відтворити, наприклад, картину еко­номічного, суспільного і культурного життя слов'ян. Спільні численні назви для проточних і стоячих вод, озер, боліт, лісів, урочищ указують на те, що давні слов'яни жили в лісистих місцевостях (у слов'янських мовах немає давніх назв, пов'язаних зі степом). Слов­ник засвідчує контакти народів, наслідком чого є знач­не поширення в українській топоніміці тюркізмів та іранізмів. Нерідко навіть семантична зміна у слові мо­же вказати на якийсь історичний факт. Скажімо, рос. пытать колись мало таке ж значення, як і укр. пита­ти, тобто «розпитувати», але з поширенням у Росії практики жорстоких допитів воно набуло значення «катувати». Стосовно словника як історичного джерела, треба пам'ятати, що мовні матеріали потребують пере­вірки й уточнення істориків, археологів, етнографів.

Київська Русь

Цнотливість не тільки слов'янських дружин, але і чоловіків вважалося нормою життя. Слов'янки ходили іноді на війну з батьками і чоловіками, не боячись смерті. Так, при облозі Константинополя в 626 р. греки між убитими знайшли багато слов'янських жінок. Мати, виховуючи дітей, готувала їх бути воїнами і непримиренними ворогами кривдників, тому що слов'яни, подібно іншим язичеським народам, викладалися забувати образу. У випадку убивства не тільки сам злочинець, але і весь його рід безупинно очікував своєї загибелі від дітей убитого, котрі вимагали крові за кров. Говорячи про галявини, Нестор пише про їхню лагідність, соромливість дружин, освіченості. Про древлян же він говорить уже не так лестно, це і зрозуміло: Нестор сам був вихідцем із племен галявин. Він пише, що древляни мали дикі звичаї, що вони не знали шлюбів, заснованих на взаємній згоді батьків і чоловіків. Венеды (слов'яни), як оповідає давньоримський історик Тацит, ледь закривали свою наготу. Ще в VI в. слов'яни боролися без каптанів, деякі навіть без сорочок, в одних портах.

Буковина - історичний огляд

Слов'янські укріплення на сторінках давньоруських літописів названі градами. Так наші предки називали укріплення, незалежно від того, яку роль в житті населення вони відігравали. Гради східних слов'ян до IX ст. ще не були містами, тобто центрами ремесла і торгівлі. Мешканці укріплень-градів займалися в основному сільським господарством. «Все грады. делают нивы свои и земли свои.» – засвідчує літопис життя слов'ян середини Х ст. На території Чернівецької області також виявлені типові слов'янські гради. В процесі археологічного вивчення виявилось, що кожне городище має свою власну будівельну біографію, свою історію. Розкопки буковинських градів дали можливість дослідити різнотипні конструкції дерев'яних укріплень, вивчити систему їх оборони, характер забудови, зібрати матеріали про заняття і суспільні відносини населення. З результатами вивчення слов'янських археологічних пам'яток Північної Буковини знайомлять науково-популярні книги видавництва «Карпати»—«Дорогами предків» (1968 р.), «Північна Буковина – земля слов'янська» (1969 р.) та «Зустріч з легендою» (1974 р.). Тепер автор пропонує читачам нову книжку, в якій розповідається про найновіші відкриття, про дослідження слов'янських укріплень, котрі функціонували в теперішніх Грозинцях Хотинського, Ломачинцях Сокирянського, Добринівцях Заставнівського та Ревному Кіцманського районів Чернівецької області напередодні утворення Київської Русі.

Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

Ймовірнісна, або потенційна сема — сема, яка не характеризує предмет чи взагалі поняття, позначене аналізованим словом, а може виявлятися в певних ситуаціях. Так, психолінгвістичний експери­мент показав, що слово начальник асоціюється з таки­ми ознаками, як «товстий», «злий», «нервовий», профе­сор — «в окулярах», «старий», «розумний», студент — «веселий», «компанійський». Слово собака, як свідчать певні вирази, має потенційну сему «погане ставлення до неї» (собачий холод, собаче життя), слово осел асоціюється з тупістю (дурний як осел і зослити). Зрозуміло, що не кожен начальник товстий чи злий, не кожен професор старий і ходить в окулярах, не кожен студент компанійський, далеко не до кожного со­баки погано ставляться (переважно буває навпаки) і ніби немає підстав уважати осла тупою твариною, як змію — розумною, однак такі семи в названих словах приховані й інколи дають про себе знати. Градуальна сема — сема, яка не представляє якоїсь нової ознаки, а лише ступінь вияву, інтенсивність тієї самої ознаки, що є і в інших близьких за значенням словах.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обучение в 3 классе по учебнику "Математика" М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Башмаков М.И.
В пособие входят методические рекомендации, тематическое планирование и контрольные работы к учебнику "Математика" М.И.Башмакова
141 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Электроакустика и звуковое вещание. Гриф УМО МО РФ. Алдошина И.А.
Рассмотрены принципы построения системы звукового вещания (ЗВ); звуковые поля и волны, слух и восприятие акустических сигналов;
544 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства. Гудков В.А.
Систематизированы основные сведения об автотранспортных (АТС) и погруз очно-разгрузочных (ПРС) средствах. Приведены основные сведения о
823 руб
Раздел: Учебники: основные
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.