телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

Москалі не "рускіє" і не слов’яни

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Розвиток перукарського мистецтва в різні історичні часи

Київська Русь знала писемність, яка існувала ще до ухвалення християнства. Багато була усна творчість. На Русі склалося особливе відношення до античності. Грецька і римська міфологія була зрозуміла слов'янам, що пережили язичество. Із зміцненням феодалізму почали визначатися класи — феодали і селяни. Непосильні податки на користь церкви, князівської сім'ї, утиски землевласників, природні біди, засухи, неврожаї загострювали відносини між класами. Але виступи народу кожного разу жорстоко пригнічувалися дружинниками київського князя. Нашестя монголо-татар на якийсь час припинила розвиток економіки і культури. На предметах матеріальної культури, що збереглися можна побачити зображення чоловіків і жінок Київської Русі. Чоловіки були високого зростання, міцні, широкогруді, з мужніми лицями, біляві і блакитноокі. Жінки — високі, стрункі, з довгими косами. Основні види і форми зачісок. Судячи по зображеннях, на зачіски населення і головні убори зробила великий вплив християнська релігія. Зачіски слов'ян були прості і однотипні для всіх верств населення, будь то князь, князівські дружинники або дворова челядь, ремісники, селяни.

История Украины (шпаргалки)

Венеди разом із готами, гунами й аварами неодноразово чинили набіги на багату, але ослаблу Римську імперію. На думку археологів, венедам відповідає археологічна зарубинецька культура (Зап. У.) і пшеворська культура (територія Польщі). У результаті: після початку з 375 р. великого переселення народів . (викликаного потребою в нових землях через екстенсивне землеробство; прагнення до здирства Римської імперії і просування кочівників - готовий, гуннів, аварів) відбулося переселення венедів і їх розділо на склавинов (предків західних і південних слов'ян, що розселилися від Балкан до Вісли) і на антів (предків східних слов'ян). б) Анти (4-7 в. н.е.) займали територію між Дністром і Сев. Дінцем. Мова декілька змінилася, тому що слов'яни почали асимілюватися з іншими народами, зокрема зі скіфами і сарматами, що належали до североіранської мовної гілки. У результаті асиміляції древнеславянська мова вийшла переможцем, але доповнився поруч скифсько-іранських слів (слово«добро», сокира - сокира будинок скіфо-іранських слів (слово «добре» поряд із слов'янським, собака - пес і т.д.). У культурі древніх слов'ян були аналоги німецької, гето-франкійскої, кельтської і балтийської культури, у тому числі б моделей кремації мертвих родичів (на Подніпров'ї), елементи вогнепоклонства й ін. У результаті: на поч. 7 в. анти були розгромлені кочовими племенами аварів.

Київська Русь

Цнотливість не тільки слов'янських дружин, але і чоловіків вважалося нормою життя. Слов'янки ходили іноді на війну з батьками і чоловіками, не боячись смерті. Так, при облозі Константинополя в 626 р. греки між убитими знайшли багато слов'янських жінок. Мати, виховуючи дітей, готувала їх бути воїнами і непримиренними ворогами кривдників, тому що слов'яни, подібно іншим язичеським народам, викладалися забувати образу. У випадку убивства не тільки сам злочинець, але і весь його рід безупинно очікував своєї загибелі від дітей убитого, котрі вимагали крові за кров. Говорячи про галявини, Нестор пише про їхню лагідність, соромливість дружин, освіченості. Про древлян же він говорить уже не так лестно, це і зрозуміло: Нестор сам був вихідцем із племен галявин. Він пише, що древляни мали дикі звичаї, що вони не знали шлюбів, заснованих на взаємній згоді батьків і чоловіків. Венеды (слов'яни), як оповідає давньоримський історик Тацит, ледь закривали свою наготу. Ще в VI в. слов'яни боролися без каптанів, деякі навіть без сорочок, в одних портах.

Культ давних славянских богов Рода и Рожениц

Птах, що нібито приносить дітей, — «ЛЕЛЕка». А саме дитя і зараз іноді називають ласкаво «ЛЯЛЕчкой». Так народилася слов'янська Леля — Богиня трепетних весняних паростків, перших квітів, юної жіночності. Слов'яни вважали, саме Леля піклується про сходи, що ледь проклюнулися — майбутній врожай. Лелю-Весну урочисто «закликали» — запрошували в гості, виходили зустрічати її з подарунками і частуванням. А колись запитували дозволу в Матері Лади: чи відпустить дочка? Свято Рожаниць справляли навесні — 22-23 квітня. У цей день приносили жертви рослинними і молочними продуктами, що урочисто, з молитвами з'їдали на священному бенкеті, а потім ніч безперервно палили багаття: величезний, на честь Лади, і довкола нього ще дванадцять поменше — по числу місяців року. Відповідно до традиції, це було жіноче і дівоче свято. Хлопці, чоловіки дивилися на нього здалеку. Що ж стосується опери "Снігурка", вона, звичайно, прекрасна як художній твір, але не як «історичне джерело». Наприклад, «берендеї», серед яких розвертається дія, історично були зовсім не слов'янами, а кочівниками-тюрками, вихідцями зі степів. І Яріла зовсім не Бог Сонця, як там печуть. За версією Б. Рибакова, не підтримуваної багатьма іншими дослідниками, однак улюбленої неоязичницької версії, Роду і Рожаниць є другим етапом слов'янських вірувань.

Історія України

У XII столітті на теренах Русі одне за одним з'являються окремі самостійні князівства і землі: Галицьке, Волинське та інші. 1. Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення. Русь простягалася на значну територію, що, залежно від обставин, могло бути або свідченням державної могутності, або ж джерелом слабкості. Великий князь ще не володів достатньо міцним, структурованим і розгалуженим апаратом влади, не мав розвинутої інфраструктури (транспорт, дороги, засоби зв'язку та ін.) для ефективного здійснення своїх владних повноважень на такій величезній території. Посиленню відцентрових тенденцій сприяла поліетнічність Київської Русі. Поряд зі слов'янами тут проживало понад 20 народів: на півночі та північному сході — чудь, весь, меря, мурома, мордва, на півдні — печеніги, половці, торки, каракалпаки; на північному заході — литва і ятвяги. Процес механічного приєднання та завоювання нових земель у Київській Русі помітно випереджав два інші процеси — формування та зміцнення апарату центральної влади та глибинну консолідацію нових народів і територій, їхнє своєрідне "переварювання" і органічне включення у структуру Давньоруської держави, що створювало ґрунт для зростання відцентрових тенденцій. 2.Зростання великого феодального землеволодіння.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Два романса: Хотел бы в единое слово (ЧС 244). Не долго нам гулять (ЧС 245). Для голоса и фортепиано. Чайковский П.И.
Данная тетрадь объединяет сочинения Чайковского (без обозначения опуса), написанные в 1875 году. Романсы публикуются в оригинальных тональностях.
97 руб
Раздел: Классическая музыка
Двенадцать романсов. Сочинение 60 (ЧС 281-292). Для голоса и фортепиано. Чайковский П.И.
Романсы сочинения. 60 ("Ночи безумные", "Песнь цыганки", "Нам звезды кроткие сияли" и др.), написанные в
291 руб
Раздел: Классическая музыка
Семь романсов. Сочинение 47 (ЧС 252-258). Для голоса и фортепиано. Чайковский П.И.
Широко известные романсы сочинения 47 ("Благословляю вас, леса", "День ли царит" и др.), написанные в 1880 году,
210 руб
Раздел: Классическая музыка
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.