телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

Культура, і зокрема релігія, намагаються запобігти цьому впродовж століть, але видно чоловік ніколи цього не зрозуміє. А якщо і зрозуміє, то буде надто пізно. Поглянемо на світ очима техногенної країни майбутнього – Америки. Фантасти постійно пишуть про вельми неблагополучне майбутнє, про різні проблеми з якими ми зіткнемося (зокрема проблема штучного розуму). Там немає етики, немає моралі; всі вчинки здійснюються із-за користі і вигоди. А якщо і згадується щось про релігію, то вона «там» пропагує тільки про власну насолоду (адже для цього людина і живе, адже основний життєвий принцип - принцип задоволення), «там» людина біжить від жахів життя в ці «осколки релігії. Тобто якщо подумати, то відбувається секуляризація суспільства. То, за що боролися вчора сьогодні вже підлягає руйнуванню. Звідси нестабільність, агресія, тероризм, тобто дуже багато незатребуваної енергії. Відбувається розпад сімей, поява згубних пристрастей (наркоманія), невиліковних захворювань. Ось, що підніс нам двадцяте століття! Думаючи про це страшне майбутнє, і в якому житимуть наші діти, думаєш: а що ж буде завтра, якщо ЦЕ вже сьогодні.

Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Етичним нормам відповідає привертання соціальним працівником уваги відповідних організацій до будь-яких порушень професійної етики і норм у межах і поза межами його професійних обов'язків. 5. Норми професії соціального працівника, які зобов'язують «зберегти цінності, етичні принципи, знання і професійні методи соціальної роботи, сприяти їх уточненню й удосконаленню», підтримувати професійні стандарти практики і намагатися поширювати їх. Етичним обов'язком соціального працівника є «захист професії від несправедливої критики». Водночас важливо конструктивно аналізувати, критикувати теорії, методи і реальну практику задля їх удосконалення, стимулювати вироблення оригінальних підходів і методик, необхідних для розв'язання існуючих і нових проблем. Сформульовані у міжнародних документах норми мають загальний характер і не враховують національних особливостей. Попри те, вони є важливою етичною основою розвитку теорії і практики соціальної роботи, фахового прийняття рішення у будь-яких стандартних і особливих ситуаціях.

Моральні норми у соціальній роботі

Міжнародна та національні асоціації соціальних працівників, соціальні служби прагнуть врегулювати ці відносини через ухвалення вимог щодо професійних обов'язків, меж втручання і дистанції між фахівцями і клієнтами, дотримання низки моральних принципів. Проте соціальні працівники часто сприймають свою діяльність з точки зору не тільки метацінностей (загальнолюдських) чи професійних цінностей, а на основі своїх уявлень про мораль, що може призвести до виникнення етичних дилем, труднощів у виборі професійного рішення. 2.Значення етики для соціальної роботи Соціальні працівники у своїй щоденній діяльності нерідко опиняються перед складними моральними проблемами, що змушує їх діяти відповідно до своїх моральних переконань, оскільки такі ситуації недостатньо врегульовані законодавством. Це актуалізує значущість для соціальної оботи етики — вчення про мораль, що аналізує її природу, характер і структуру (моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність), категорії моралі (добро і зло, справедливість і несправедливість, честь, гідність тощо), за допомогою яких формуються моральні принципи, норми, цінності, правила поведінки, теоретично обґрунтовується певна система моральних переконань.

Моральні норми у соціальній роботі

Безперечно, моральні засади людських відносин є основоположними у соціальній роботі. її фахівці спираються як на загальнолюдські моральні принципи й норми, так і на професійну деонтологію (грец. deo — потрібне, необхідне) — систему моральних норм, вироблених у межах професійного співтовариства. Особливість етики соціальної роботи полягає в тому, що її норми поширюються не тільки на діяльність соціальних працівників, але і на їхню позаслужбову поведінку. Як правило, моральні норми поведінки соціальних працівників і принципи соціальної роботи фіксують програмні документи, передусім етичні кодекси національних асоціацій соціальних працівників. Сприйняття людини як найвищої цінності, прийняття іншої людини такою, якою вона є, визнання того, що всі люди різні і саме цим вони цікаві, ідея співчуття до ближнього — на цьому ґрунтуються найкращі моральні якості соціальних працівників. Для них важливо не просто знати етичні вимоги, а глибоко усвідомлювати універсальні та особливі у контексті їхньої професійної діяльності моральні цінності, у координатах яких формуються їхні життєві орієнтири, вибудовується життєва філософія, розгортаються практичні дії.

Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

Виникнення позитивізму, вважає В. Лесевич, є природним результатом еволюції наукового знання, яке вже не може задовольнитися умоглядною аргументацією та «діалектичними тонкощами». Натомість усвідомлюється потреба широко застосовувати дослідний метод, ретельно вивчати факти, що й прагне здійснити кожна наука, виробляючи на цьому ґрунті певну систему позитивного знання. Позитивізм підсумовує результати, здобуті кожною наукою, об'єднуючи їх у систему, яка є «найбільш широке, глибоке і повне, наскільки це можливо, узагальнення наукових результатів». Сформульований О. Контом «закон трьох фаз», згідно з яким поступ людського духу відбувається через перехід від стадії теологічної до метафізичної, після чого настає час вищої стадії — позитивної, та здійснена ним класифікація наук створили необхідні передумови для виникнення позитивізму. Але, на думку В. Лесевича, надзвичайно схематичний і догматичний характер системи О. Конта не дає змоги з'ясувати механізм наукового пізнання. Тим-то виникає потреба зміцнити позитивістську концепцію О. Конта (в класифікації наук якого взагалі відсутні психологія, логіка, гносеологія й етика) насамперед, серйозним гносеологічним аналізом.

страницы 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Русский язык. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Штодина Г.Н.
В пособии представлены поурочные планы по русскому языку в 4 классе по учебнику: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4
71 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Развитие самосознания старшеклассников. Разработки интегрированных уроков. Яковлева О.С.
Представленные на страницах пособия разработки интегрированных уроков для старшеклассников направлены на развитие их самосознания.
48 руб
Раздел: Педагогическая психология
В школу - с радостью. 1-4 классы. Уроки, инсценированные сказки, праздники. Бровкина Т.Н.
Увлекательные разработки уроков с проблемными заданиями и деятельностным подходом к обучению, представленные на страницах пособия,
47 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.