телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Товары для детей -30% Всё для хобби -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра філософії Контрольна робота з дисципліни: , однобічного аналізу морального життя, розгляду моралі через призму економічних і політичних інтересів. Дуже важливо конструктивно, без наївного наслідування ознайомитися із самими різними напрямками етичної думки, у тім числі з тими, котрі в недавньому минулому в кращому випадку недооцінювалися. Інакше варто осмислити й історію етичних досліджень. Нарешті, необхідно мати на увазі, що без належної культури етичних досліджень чи навряд можливо моральне відродження України. Бібліографія Зеленкова И.Л. Беляева Е.В. Этика – Минск: Тетра-Системс, 1997. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – Москва: Гардарики, 1999. Словарь по этике. – Москва: Политиздат, 1985. Коваль А. Ділове спілкування. – Київ, 1994. Етика: Навчальний посібник. - Київ,1992. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993. Шепель В.М. Управленческая этика. – Москва, 1989. Мескон М.Х, Альберт М. Основы менеджмента. – Москва: Дело ЛТД, 1994. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону, 1995.

Такт і безтактність у діловому спілкуванні

Зміст Вступ 1. Такт як одна з складових етики 2. Тактовність та безтактність під час телефонної розмови 2.1. Проблеми такту у користуванні мобільним телефоном 3. Питання такту під час інтерв'ю, радіоінтерв'ю та телепередач 4. Тактовність ділових відносин у торгівлі 5. Такт у мовному етикеті ділового спілкування 6. Такт і безтактність у відносинах між керівником і підлеглим Висновок Вступ Тактовність — це почуття міри, якої необхідно дотримуватися у розмові, це вміння відчути межу, за яку не можна переступати у стосунках з людьми. Тактовна людина знає, відчуває, що, в який час, в якому місці можна сказати, зробити або не можна. Увага до людини, вміння ставити себе на місце іншого повинні виявлятись дуже обережно, не надокучливо, тобто делікатно. Ці вимоги етикету дають можливість попередити незручність ситуацій і досягти успіху навіть там, де не діє сила. 1. Такт як одна з складових етики Що таке такт взагалі? Це, перш за все, відчуття міри, уміння орієнтуватися в тих або інших обставинах. Як поводитися в даний момент? Що слід сказати, про що краще змовчати? Залишитися в кімнаті або вийти? Зробити вигляд, що ти не помітив невдалої репліки співбесідника, або обернути її на жарт? Такт - це чуйність, скромність в поведінці.

Етика поведінки державного службовця

РЕФЕРАТ на тему: Етика поведінки державного службовця План Вступ 1. Поняття службового етикету 2. Основні принципи службового етикету 3. Етичні кодекси державних службовців 4. Етика державних службовців. Світова практика Висновок Список використаної літератури Вступ Кожна професія має свою власну мораль. Особливе місце в системі професійної етики посідає етика державного службовця, оскільки вона значною мірою характеризує взаємовідносини держави і громадянина. Моральність, переважно, розуміється як особиста чесність, порядність, а в адміністративній поведінці - як майже універсальна норма, згідно з якою службова посада не повинна використовуватися для досягнення особистих корисливих цілей. Антонім . – Івано-Франківськ, 2006. Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М.: Экономика, 1987. Николаев В.И. Этикет и мы. – М., 2003. Опалев А.В. Умение обращаться с людьми. Этикет делового человека. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1996. Пост Э. Этикет. - М.: «Наука», 1996. Протасова Н.Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації. Навчальний посібник. – К., 2000. Психология и этика делового общения. (Учебн. пособие под общ. ред. В.Н. Лавриненко). - М.: ЮНИТИ, 1997. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. - М.: Ось-89, 1998. Уткин Э.А. Деловая этика. – М.: Изд-во «Зерцало», 1988. Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте».

Моральність у людському житті

Вступ 1. Поняття про мораль, її складові 2. Моральні цінності людини в сучасному світі Мораль і звичай Висновки Література Вступ В даній роботі ми розглянемо моральні цінності та їх орієнтуючу роль у житті людини. Мораль розглядалася з давніх-давен усіма прошарками суспільства. На сучасному етапі розвитку суспільства моральні цінності як предмет використання та дослідження використовуються і в навчальних закладах і на підприємстві. Тому на мою думку нам необхідно розглянути орієнтуючу роль моральних цінностей. Тому ми з впевненістю можемо засвідчити, що для етики ключовим є поняття вчинку, як свідомого та планомірного здійснення стану речей у дійсності, оскільки моральна доброта чи зло, чесноти чи вади, провини чи заслуги з цю її правоту підтвердив наступний розвиток людства. І тепер ми нерідко стикаємося з таким моральним осудом звичаїв давньої й недавньої минувшини, в обґрунтованості якого сумніватися не доводиться. Разом з тим цілком очевидно, що й звичаї виникають не на голому місці. Якими б архаїчними чи абсурдними вони часом не здавалися, потрібно зважати на те, що в них акумульовані життєвий досвід і мудрість багатьох поколінь — досвід і мудрість, що не завжди відкриваються короткочасному, не дуже проникливому поглядові людини, зануреної в актуальні проблеми власного сьогодення.

Щастя як етична проблема

Перше, що занотовує про нього письменник у своєму записнику, розмірковуючи над його вдачею, — це «непомірна й ненаситна жадоба насолод. Розмаїття насолоджень і угамовувань. Насолодження психологічні. Насолодження порушенням усіх законів. Насолодження містичні (страхом уночі). Насолодження каяттям, монастирем, страшним постом і молитвою. Насолодження жебрацькі (канюченням милостині). Насолодження Мадонною Рафаеля. Насолодження крадежем, Насолодження розбоєм, Насолодження самогубством». Проте, як свідчить сюжет роману, надто довго «насолоджуватися» всім переліченим навіть Свідрігайлов не зміг. Спустошений до останніх глибин свого єства, він кінчає з собою. Враховуючи цей гіркий досвід гедоністів-кіренаїків (кіренаїки — власна назва школи Арістіппа, котрий, як пам'ятаємо, був Кіренський, тобто родом з північно-африканського міста Кірени), наступні філософські спроби побудувати етику щастя ґрунтувалися на більш тривких засадах. Так, уже засновник школи кініків Антісфен (близько 450 — близько 360 до н. е.; до речі, теж учень Сократа) розрізнює, а нерідко й протиставляє щастя і насолоду, пов'язуючи перше з внутрішньою незалежністю людини.

страницы 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Физика. 8 класс. Поурочные планы по учебнику С.В. Громова, Н.А. Родиной. Старцева О.Н.
Данное методическое пособие включает в себя тематическое планирование, а также поурочные разработки по программе курса физики 8 класса для
61 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные планы по программе В.С. Кузина. Дроздова С.В.
В пособии представлены поурочные разработки по изобразительному искусству для 6 класса общеобразовательных учреждений, составленные по
81 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Алгебра. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича. Афанасьева Т.Л.
В данном пособии предлагается примерное поурочное планирование, составленное в соответствии с учебником: А.Г. Мордковича "Алгебра. 9
70 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.