телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Бытовая техника -30% Книги -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Людина, яка досягла премудрості, не потребує ніяких обрядів. Отже, він в деякій мірі негативно відноситься до духовенства. І не дивно, що духовенство якраз довго затримувало публікацію творів Сковороди - за "мисли, противние священному писанию." Сковорода дуже негативно ставився до чернецтва, говорячи, що немає нічого шкідливішого для людини, як зробитися монахом.Етичні погляди. В. Білий, СТ.29-31.Практична філософія Сковороди, його етика - це його проповідь щастя. Ця частина його філософського світогляду пов'язана із теоретичною філософією, але вона міцніше, ніж перша була зв'язана з життям. Довівши, що початком світу є вічність, Сковорода прийшов до висновку, що усі повинні будувати своє щастя на ньому, як на універсальному фундаменті, бо усе решта, на чому його хочуть будувати (багатство, чини, здоров'я і т.д.) не міцне, не стале і не є універсальним для усіх - і тоді щастя досягне кожний і це для нього не буде важко. Тут Сковорода проводить думку Епікура, "що натура зробила потрібне нетрудним, а трудне непотрібним." Що таке щастя?Щастя є в нас самих, а не поза нами.

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Тоді людина зніме плащ лінощів і малоросійства, коли ступатиме в ногу, биття свого серця задля самореалізації. На відміну від російських просвітителів Сковорода вважає правдивим джерелом вчинків не абстрактні моральні приписи, а серце як божественний "живець". Цим він дещо порушує грецьку традицію дихотомії людини на дух і матерію і надає перевагу ранньохристиянському підходові: людина є духом і одухотвореним тілом.Сковорода не довіряє схоластичному і чисто раціональному поясненню світу і Бога. Він є обізнаний з: а) систематично викладеними курсами філософії у Києво-Могилянській академії; б) вихолощенямХристової віри в колах українських священників, вірних Московському патріархові, а не своєму народу.Імператив Сковороди "пізнай себе" має ширший зміст, ніж індивідуальний. Пізнати себе в тогочасному українському середовищі означало здійснити теоретичну рефлексію над самототожністю народного духу і продиференціювати суспільно-політичну та політичну реалії щодо минулого й прийдешнього України. Таким чином, філософія Сковороди, сформувавшись внаслідок попередьонї розбудови гуманітарних вартостей, проявила потребу духовної рефлексії українського середовища над своєю природою і призначенням, як голос духа постала прагненням індентифікувати самосвідомість людини й народу, стала предтечею усвідомленого національного поступу. О. Кудринський. Философия без системи, 1898. ст. 39-43.Етика Сковороди Тлумачення Святого Письма.Неоднозачне ставлення Сковороди до Біблії характеризується чітко вираженим алегоричним тлумаченням.

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Щастя для людини є саме потрібне, але воно є і саме нетрудне, коли чоловік довідається, в чому воно."І в етичній, як і в метафізичній, сферах Сковорода, як ми бачимо, стоїть між детерміністами та інтерміністами, і хоче погодити їх з собою. Для цього він проводить ідею "звичайності" (природної вдачі). З одного боку, в людини є вільна воля, а з іншого - природна вдача.Щастя буває тільки тоді, коли свобода волі і природний хист співпадають у житті людини. З цього принципу звичайності і незвичайності виходу Сковороди принцип національності.Лавровецький С. Український філософ Г. Сковорода, ст. 5-20. Львів, 1894.Багалій Д.1. і M.I. Яворський Український філософ Сковорода, ст. 10,26,1922.Білий В. Г.С. Сковорода//Життя і наука, ст. 6, 21, 29. К., 1924. Г. Сковорода-український мислител. Львів. 1992. Проблема щастя в етиці СковородиСерцевиною етичного вчення Сковороди є питанна нормативної етики як умови досягнення щастя. Ідея "внутрішньої людини", спрямована на інтенсифікацію духовного життя, приводить до висновку, що щастя нема чого шукати у "видимій природі".Щастя не залежить від місця і часу, від плоті і крові. "Рідне нам щастя не в почесній посаді, не в тім хисту, не в славному столітті, не у високих науках, не в багатому достатку.

Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУ"КПИ", Украина)

Отже, у кожної людини своя природа, яку не можна змінити, її можна лише пізнати і обрати такий життєвий шлях, який співзвуч ний її серцю, тобто внутрішньому духовному світу. Звідси вчення Сковороди про «сродну» працю, його інтерес до вчення тих Філософів, у яких етика має велике значення.37.Проблема визволення людини і нації у поглядах мислителів Кирило- Мефодіївського братства(Шевченко Костомаров та ін) Визначну роль у суспільно-політичному житті України зігралі Кирило- Мефодіївське товариство – таємна антикріпосницька організація, що була створена в Києві в січні 1846 р. Його заснов никами були М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш. У квіти до нього вступив Т. Шевченко. Члени товариства різнилися своїми поглядами, але одностайні були щодо необхідності ліквідації кріпосництва, національного визволення українського народу. В програмних документах «Статут і правила товариства», а також у «Книзі буття українського народу» розвивались ідеї щодо само бутності українців, необхідності встановлення справедливого суспільного ладу, де всі люди будуть рівними, а земля буде власністю народу.

Международная реклама в Интернете

Давно встановлено, що негативна реакція на рекламу з легкістю може перейти і безпосередньо на рекламований продукт.  E-mail - маркетинг  На механізм електронної пошти спираються багато популярних засобів віщання в Інтернет. Сюди входять списки розсилок, дискусійні аркуші і, зрозуміло, індивідуальні поштові повідомлення. При умілому використанні e-mail може дати ще один ефективний інструмент просування чи компанії web-сервера в Інтернет.  Переваги e-mail реклами очевидні:  - електронна пошта, що з'явилася задовго до розробки WWW є практично у всіх користувачів мережі;  - e-mail працює прямо і досягає конкретно потрібного користувача;  - дає можливість персоніфікованого звертання;  - завдяки чіткому тематичному розподілу списків розсилок і дискусійних аркушів можливо впливати саме на цікавлячу цільову аудиторію;  - цікаве з погляду одержувача повідомлення може бути поширене серед його колег і знайомих (звичайний forward);  - багато західних експертів сходяться в думці, що відгук на правильно розміщену рекламу в    e-mail вище, ніж відгук баннерів, і що саме головне, вище якість переходів на сайт рекламодавця - більше "правильних" відвідувачів;  - зараз, коли більшість користувачів мають поштові клієнти підтримуючі формат H ML-листів, для рекламодавця стало можливим розміщення не тільки текстової, але і графічної реклами (зокрема, баннерів), а також облік її ефективності (тобто стало можливим відслідковувати в переходів на сайт рекламодавця по посиланню в листі).  Існує ряд ефективних і не порушуючих етику поводження в мережі методів використання e-mail як інструменту реклами.

страницы 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Русский язык. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Штодина Г.Н.
В пособии представлены поурочные планы по русскому языку в 4 классе по учебнику: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4
71 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Развитие самосознания старшеклассников. Разработки интегрированных уроков. Яковлева О.С.
Представленные на страницах пособия разработки интегрированных уроков для старшеклассников направлены на развитие их самосознания.
48 руб
Раздел: Педагогическая психология
В школу - с радостью. 1-4 классы. Уроки, инсценированные сказки, праздники. Бровкина Т.Н.
Увлекательные разработки уроков с проблемными заданиями и деятельностным подходом к обучению, представленные на страницах пособия,
47 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.