телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Бытовая техника -30% Товары для детей -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Ділові взаємовідносини в апараті управління

Проте в умовах гострого дефіциту робочих місць, повґязаних зі становленям ринкових відносин також, набуває розповсюдження стиль керівника, що застосовує елементи жорсткого авторитарного стилю. Елементи цього стилю поєднуються з викоріненням демократичних засад у сфері ділового спілкування, що поширюється на ділові взаємовідносини як такі. Такий стиль керівництва призводить до виникнення психологічного бар’єру. Він провокує внутрішній неспокій людини, що пов’язаний з можливістю втратити своє робоче місце. Тому спілкування на рівноправних, партнерських засадах з вищезгаданим керівником – стає неможливим. Тут можуть зароджуватись конфлікти, у зв’язку з внутрішнім станом людини. У такій ситуації налагодженню сприятливих ділових зв’язків допоможе, на нашу думку, саме вивчення керівництвом засад соціально-психологічних аспектів ділового спілкування. Вони розглядають складові психології спілкування, етики, та етикету. Для профілактики виникнення конфлікту та його профілактики важливо налагодження та підтримання здорового психологічного клімату у колективі.

Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

Наскільки ефективно навчальні програми сприяють розвитку професійних знань? . Наскільки ефективно офіційні та неофіційні системи заохочення впливають на компетенцію та зацікавленість співробітників? Культура . Як би ви оцінили зацікавленість співробітників у здійсненні якісної роботи? Які основні фактори сприяють цьому? . Як би ви оцінили робочу атмосферу в банку (наприклад, робоча етика, дух співробітництва, колективна робота, довіра і т.п.)? . Що банк зробив для створення позитивної робочої атмосфери (наприклад, інформування про цілі та точку зору керівництва, участь співробітників у прийнятті ключових рішень)? . Чи вкорінилась у керівництва і у співробітників ментальність, спрямована на обслуговування клієнтів?Діяльність: Увага до клієнтів . Яким чином підприємство забезпечує те, що його виробничі процеси відповідають вимогам та потребам клієнтів? Яким чином банк отримує інформацію про вимоги та потреби клієнтів стосовно виробничого процесу? Якість . Яких зусиль докладає банк з метою забезпечення першорядної якості, що є невід’ємною частиною надання послуг? Яким чином це контролюється та вимірюється? Які існують проблеми (наприклад, час виконання послуг, порушення строків або дат виконання послуг і т.п.)? . Які методи використовує банк для підвищення якості та визначення проблем, які мають негативний вплив на якість (наприклад, контроль робочого процесу)? Чи здійснює банк перевірки якості на всіх стадіях роботи, чи лише в кінці? Продуктивність .

ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

У питаннях морального виховання людей, зокрема в процесі їх фізичної праці, Ушинський допускав і помилки, Особливо в перший період своєї педагогічної діяльності: деякі ' питання моралі й етики розглядав з точки зору релігійності та ідеалізації патріархальних відносин; вірив у можливість перевиховання і морального вдосконалення людей-в процесі їх трудової діяльності, не змінюючії при цьому суспільного ладу. 1 Педагогічно-дидактичні принципи. К. Д. Ушинський був видатним педагогом- методистом, який висловив багато цінних думок про організацію навчання та виховання учнів у школі. Щоб правильно навчати дітей, розвивати їх розумові здібності, говорив він, треба добре знати їх індивідуальні та психологічні особливості, загальнопедагогічні і дидактичні принципи навчання. У навчанні треба передбачати: зміст і дозування навчального матеріалу, посильність його для учнів, послідовність і систематичність вивчення, розвиток свідомості, діяльності й активності учнів, міцність засвоєння знань, виховуюче навчання та ін. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання детально розроблено в його творах. Велику увагу приділяв Ушинський розвитку пам'яті у дітей у процесі навчання, радив всіляко розвивати два види пам'яті — пасивну • (мимовільну) і активну (довільну), а для цього слід частіше повторювати навчальний матеріал, уникати механічного «заучування напам'ять», тобто зубріння.

Вивчення оповідань Володимира Винниченка

Таким він був у житті. Дізнаємося про це із спогадів друзів, знайомих: “Чарівна посмішка й ласкавий погляд темно- голубих очей, отінених чорними віями, робили його кремезну постать дуже симпатичною і навівали довір’я до нього.” Постать Винниченка – неординарне явище в історії України. Його творчий доробок складають понад сотні оповідань, п’єс, сценаріїв, публіцистичних статей, романів. Окрім цього Володимир Винниченко залишив етико-філософську працю, щоденникові записи, листування, близько сотні власних картин – пейзажів, натюрмортів, портретів і акварелей. Крім того Винниченко відомий як видатний політичний і громадський діяч. - Сьогодні ми з вами розглянемо оповідання Володимира Винниченка “Федько – халамидник”. - Автор відразу, з перших речень оповідання представляє нам Федька. - Знайдіть і прочитайте в тексті опис Федька. - “Розбишака – халамидник”, “наче біс який сидів у хлопцеві”, “спокій був ворогом” Федька, з ним “він боровся на кожному місці”. Жодна хвилина не проходила без витівок: хлопець лазив по дахах, сидів на воротях, вибивав рогаткою шибки, перекидав діжки з водою, давав прочуханки “закадишним” товаришам, заважав товаришам гратися. “Чуб йому стирчком виліз з-під картуза, очі хутко бігають”, “руки в кишені, картуз набакир, іде не поспішає” – оце і весь портрет.

Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

Класи філософії включали схоластичну філософію, логіку, фізику, метафізику, етику, математику, географію, дещо з наук про Землю та космос. Це по суті була вища світська освіта. З 1690 р. в Академії зорганізовано вищі богословські студії. В 1661 р. було створено Львівський університет у складі філософського, юридичного, медичного та теологічного факультетів. Другою ознакою реформи української освіти у ХVІ-ХVІІ ст. стала її латинізація. Латинська мова стає в Європі мовою міжнародною, особливо в науці. Вона широко вживана в Речі Посполитій, з якою тісно пов’язана Україна. Актуальність введення латини український вчений і церковний діяч Сильвестр Косів у своєму “Екзегезисі” аргументує так: “Яка потреба латинських шкіл у нашому народові? Передусім та, щоб нашу Русь не називали глупою Руссю. Учитесь, говорить автор, по- грецькому, а не по-латинському. Добра рада, але вона корисна в Греції, а не в Польщі, де латинська мова має великий ужиток. Поїде бідака русин на трибунал, на сейм, на сеймик, до гроду, до земства - без латини платить вини. Бо без неї немає ні судді, ні возного, ні ума, ні посла.” . Отже, в цей час вплив грецької освіти, мови, традицій в Україні-Русі зменшується на користь впливу Західної Європи, латинізованого світу.

страницы 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). Мотрошилова Н.В.
Книга Н.В. Мотрошиловой, известной своими работами по истории западноевропейской и русской мысли, посвящена интересной, но еще
505 руб
Раздел: Общие вопросы
Русские мыслители и Европа. Зеньковский
В настоящее издание включены работы философа и богослова, историка русской общественной мысли В.В. Зеньковского. Их объединяет попытка
325 руб
Раздел: Российская философия
Записки петербургских религиозно-филосовских собраний (1901-1903 гг.).
В книге представлены стенограммы знаменитых Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге 1901-1903 гг., публиковавшиеся в журнале
393 руб
Раздел: Российская философия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.