телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Красота и здоровье -30% Бытовая техника -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Юридична деонтологія

План 1. Поняття та зміст юридична деонтологія 2. Юридична діяльність: поняття та зміст ст 3. Предмет та завдання юридичної деонтології 4. Юридична практика 5. Поняття та структурна характеристика моралі 6. Моральні принципи та їх відображення в юридичній діяльності 7. Поняття та різновиди юридичних спеціальностей 8. Загальна характеристика окремих юридичних спеціальностей 1. Поняття та зміст юридична деонтологія Як відомо, термін "деонтологія" грецького походження, що в перекладі означає науку про належне. Крім того, цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивчаються проблеми обов'язку людини, сфера належного (того, що повинно бути), вивчаються усі форми моральних вимог до життєдіяльності^іюдини та відношення між ними. "Деонтологія" — як науковий термін у системі етичних знань був вжитий англійським філософом і правознавцем Бентамом Ієремія (1748-1832), працю якого "Деонтологія або наука про мораль" було опубліковано в 1834 році. Автор відстоював своє бачення моралі та обов'язку. Його працю свого часу не було перекладено російською чи українською мовами, а основні висновки та положення зазнали критики з боку ідеологів марксизму.

Юридична деонтологія

Теоретичні положення та висновки Горшенєва В.М. заклали підвалини подальшого розвитку системи філософсько-етичних знань у професійній діяльності юристів. Деякі з них будуть викладатися окремоУ Слід зауважити, що питання співвідношення права і моралі, етики юристів за останні десятиліття так чи інакше знаходились в полі зору багатьох вчених (Агєшин Ю.0., Сливка С.С., Суворов Л.К., Бородін В.В., Лукашова 0.0., Нєрсєсянц B.C. таінші). Правовій свідомості та правовій культурі служителів Феміди було присвячено значну кількість наукових досліджень, що складає міцну базу для поширення наукових , деонтологічних знань. Виходячи з наведеного вище, робимо висновок, що юридична деонтологія виникла не на пустому місці і розвивається цілком природно та закономірно. У галузі правових знань теж робилися спроби формулювання на офіційному рівні моральних якостей працівників юридичної сфери. В 20-х роках НКЮ УРСР затвердив певний порядок атестування працівників суду, згідно до якого передбачалося робити професійний підбір кадрів на посаду судді лише з урахуванням визначеного переліку їх якостей: ідейно-політичних, розумових, моральних, зв'язаних з характером та темпераментом, а також адміністративно- організаторських якостей.(5) У 1982 році Мінвузом СРСР було затверджено новий документ — Кваліфікаційн/характерис-тику юриста, де визначалася систегиа вимог до знань та умінь юриста.(б) Деонто-логічні питання не залишилися поза увагою і міжнародного»співтовариства.

Українське ділове мовлення

Це стиль Конституції країни, законів, постанов, статутів, програм, наказів, звітів та інших ділових паперів. Документи відображають події, зберігають пам’ять через роки, пов’язуючи минуле з сьогоденням. Тексти в офіційно-діловому стилі повинні бути змістовними, точними. Для офіційно-ділового стилю характерні усталені мовні звороти, стандартні початки і закінчення документів, поділ на частини. В ньому закріпилося чимало специфічних термінів, традиційних форм. Цей стиль позбавлений образності й емоційності. Побудова речень відзначається лаконізмом. Речення чіткі й нескладні. Стиль законодавчих паперів значно відрізняється від канцелярського. В канцелярсько-діловій мові виразно виявляється безпосередній зв’язок мови з виробничою діяльністю людей. З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років. Етика ділового спілкування Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення.

Держава Cасанідів (Еран-шахр)

Душа аскета-розпусника так утомиться від шаленого буття, що повертатися до життя не захоче. Це остаточно відокремить душу від тіла і дасть бажаний результат: світла душа вознесеться, а ганебна матерія нехай гине. В ідеалі вважалося, що аскетизм і оргії підірвуть здоров'я, та й дітей від такого життя не буде, людство вимре за одне-два покоління, а світлі душі житимуть окремо від огидної матерії. Залізна логіка, приваблива екзотичність, особиста привабливість Мані, його таланти проповідника, оратора, письменника та художника забезпечили маніхейству шалену популярність. Але воно підривало самі основи сасанідської держави - сім'ю, мораль, етику, кохання, любов до дітей, здоров'я, віру в майбутнє. Пропаганда жахливих антисуспільних поглядів немов ракова пухлина роз'їдала сасанідську державність, і сумні результати одразу далися взнаки. Енергійний римський імператор Валеріан швидко виправив ситуацію на фронтах, витіснивши персів із Сирії, але моральний розклад римських легіонерів перевищив найбільші побоювання. У 260 р. поблизу Едесси зійшлися дві армії: римська (імператора Валеріана) і сасанідська (шаханшаха Шапура).

Проблеми використання роботів /Укр./

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" Департамент комп‘ютерних технологій Кафедра інформатики Проблеми використання роботів в Інтернеті Реферат з курсу "Програмне забезпечення інтелектуальних систем" студента ДКТ-5 Підгорного Свєтослава Викладач: Гороховський С. С. Київ 2001 Вступ. 3 Використання роботів. 3 Статистичний аналіз. 4 Підтримка. 4 Дзеркала. 5 Пошук ресурсів 6 Комбіноване використання. 7 Ціна використання та застереження. 7 Ресурси мережі та завантаження серверів. 7 Оновлення. 8 Погані реалізації. 10 Ведення каталогу. 11 Забагато матеріалу, що є забагато динамічним. 11 Визначення що індексувати, а що ні. 11 Статистичний аналіз. 13 Етика. 13 Альтернативи для пошуку ресурсів. 15 Висновок. 16 Література. 18 Вступ Всесвітня павутина стала дуже популярною за останні декілька років, і є зараз основним засобом розміщення інформації в інтернет. Коли розмір WWW збільшився від декількох десятків сайтів, стало зрозуміло, що людина не в змозі самостійно переглянути таку кількість сайтів, тим паче знайти нові.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Франк. Л. Шестов). Мотрошилова Н.В.
Книга Н.В. Мотрошиловой, известной своими работами по истории западноевропейской и русской мысли, посвящена интересной, но еще
505 руб
Раздел: Общие вопросы
Русские мыслители и Европа. Зеньковский
В настоящее издание включены работы философа и богослова, историка русской общественной мысли В.В. Зеньковского. Их объединяет попытка
325 руб
Раздел: Российская философия
Записки петербургских религиозно-филосовских собраний (1901-1903 гг.).
В книге представлены стенограммы знаменитых Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге 1901-1903 гг., публиковавшиеся в журнале
393 руб
Раздел: Российская философия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.