телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Бытовая техника -30% Красота и здоровье -30%

Навчання побудови тексту

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Теорія фольклору

До перших слід віднести реальну важливість для нашої науки вивчення найрізноманітніших явищ контексту, в якому з'являється й функціонує фольклорний текст, недаремно ж задовго до американських "франтієрів" ці проблеми зацікавили В. Андерсона і О. І. Никифорова, а до них М. Рибникова, не кажучи вже про те, що сторінки, присвячені обставинам розказування казок у "Записках из Южной Руси" П. О. Куліша, можуть розглядатися як класична фіксація такого фольклорного контексту. Суб’єктивний же момент обумовив, головним чином, утворення цього напрямку саме в американській фольклористиці, яке не випадково ж співпало з бурхливим розвитком студій над "міською", або "сучасною" легендою (див.: 4. 14). Фахівець, що займається власне американським фольклором, має справу не лише з цими доволі нескладними за структурою оповідями, а й з міськими анекдотами, прокльонами, лайкою, й тими формами міського мовлення, які А. Дандис назвав "фольклором офісу". За своєю естетичною цінністю ці явища не можна й прирівнювати до чарівних казок або дум, і психологічно зрозуміло, що в цій ситуації фахівцеві набагато цікавіше займатися не інтерпретацією примітивних за побудовою текстів, а їх екзистенцією.

Особливості побудови французького рекламного слогану

ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: «ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ФРАНЦУЗЬКОГО РЕКЛАМНОГО СЛОГАНУ» Вступ Тема даної роботи – «Особливості побудови французького рекламного слогану». У цій роботі ми розглянемо походження терміну «слоган», його роль у сучасній французькій рекламі та сприйняття слогану споживачами. Актуальність дослідження обумовлена недостатнім вивченням лінгвістичних особливостей побудови рекламного слогану. Предмет дослідження – текст реклами на французькій мові. Метою дослідження є розкрити структуру та лінгвістичні особливості побудови текстів реклами у французькій мові. Об 2006,? di eur « ASCHE FRA CE» 2007.

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Україна ХХІ століття”. – Київ, 1994 – Розділ “Зміст освіти”. – С. 11-14. -25- вимоги і підходи сформульовані в Державній національній програмі під-ручника. Якщо донедавна він був зорієнтований на інформаційну і від- творюючу функцій, які обслуговували модель навчання: вчитель передає знання, а учень опановує їх на рівні засвоєння – присвоєння, то сучасна освіта вимагає особистісно-орієнтованої моделі навчального процесу, вимагає співпраці всіх учасників навчального процесу, а не розрахунку на учнів – слухняних виконавців. Тому сучасні підручники, крім інформаційної, мають забезпечувати мотиваційну і розвивальну функції. Важливою для авторів залишається проблема добору навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що обсяг підручника не повинен перевищувати можливості дітей. Слід дотримуватись такого правила: якщо тексту забагато, то це стомлює дітей, знижує увагу та інтерес; надмір інформації зумовлює формальне, поверхове знання. Структура підручника, текст і позатекстові позначення, символи, колір, ілюстрації мають давати чітке уявлення, чого і як слід навчати за цим підручником.

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Учням із середнім рівнем навченості пропонується самостійно включити в текст–зразок додаткові елементи, наприклад, змінити послідовність реплік. Спілкування школярів з достатньо високим рівнем навченості - більш творче, у ньому виявляється ініціатива учасників гри, їхня здатність до самостійності в іншомовній мовленнєвій діяльності. Регулярна організація рольової гри на уроках іноземної мови дозволяє поступово підвищувати рівень навченості школярів. Рольова гра може співвідноситися з обома формами мовлення: підготовленим і непідготовленим, створюючи передумови для природного переходу першого в друге. Для переведення підготовленого мовлення в непідготовлене перш за все підходять рольові ігри, які умовно називаються “багатоактними”. Перший акт варто забезпечити опорами, наступні акти учні зможуть грати самостійно, преутворити мовний матеріал для вираження потрібного змісту й імпровізуючи. Рольова гра належить до технології навчання мові, що має “низький вхід і високий вихід”. Це означає, що сконцентрована навколо учителя фаза презентації дуже коротка.

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Можливі наступні функції ляльки на уроці: Лялька – маска Лялька, особливо лялька-звіринка, має ясно виражений характер, що підходить, наприклад, для навчання діалогу – волевиявленню. Впертий ослик на будь-яке спонукання відповість відмовленням, хитра лисиця переадресує наказ чи прохання іншому, а повільне ведмежа перепитає, чим викликає хорове повторення наказу. Примхлива лялька нічого не хоче робити і на будь-яке твердження: “You mus ”відповідає: “I do o wa o do i ”Йде тренування вживання модальних дієслів. Щоб відпрацювати правильну побудова учнями негативних речень, можна використовувати, наприклад, рольову гру «Упертий Хома»: eacher: We have a gues oday. Do you k ow who came o us? he s ubbor Khoma from a fairy- ale. You k ow his fairy- ale, do ’ you? his boy does o agree wi h a yo e. If you say, “I is cold oday”, he will say, “ o, i is o cold oday”. Misha, wha do you hi k Phoma will a swer if ell him: “You mus do your homework, Khoma.” Pupil 1: He will say: “I will o do my homework”. eacher: Good! Wha will Khoma say if I ask him: “Pu o your warm coa , Phoma!” Pupil 2: He will say: “I will o pu o my warm coa !” eacher: I say: “I is rai y oday”.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

От звука к тексту. Т.М. Николаева
В рамках единой объясняющей теории обобщены многочисленные результаты исследований автора в области языковых, коммуникативных и
728 руб
Раздел: Языкознание
Полное собрание сочинений и писем. Том 2. Евгений Боратынский
Настоящим томом продолжается полное собрание сочинений и писем Е.А. Боратынского (1800-1844) - первое за полтора века изучения его жизни и
600 руб
Раздел: Литературоведение. Проза. Поэзия. Драма
Будетлянин. В.П. Григорьев
В книге собраны работы автора, посвященные творчеству Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова (1885-1922) и написанные в 80-90 годы.
777 руб
Раздел: Литературоведение. Проза. Поэзия. Драма
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.