телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Сувениры -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Система оподаткування України

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Кафедра теорії та історії державного права Реферат з курсу «Податкова система» на тему: «Система оподаткування України» Виконав: студент 2 курсу, спеціальності ЕЕП203, 3 групи, Снєгірьов М.О. Перевірив викладач, Зубачова І.С. Київ – 2010 План Вступ Податок, його сутність, основні види Сутність податків Види 1.3 Загальнодержавні податки 2. Призначення системи оподаткування 3. Оподаткування бізнесу, підприємницької діяльності, нововведення Висновок Список літератури Вступ В цій роботі роз // Голова Верховної Ради Української СРС Л. Кравчук. Основи економічної теорії : Посібник / Ред. С.В.Мочерний. – К. : Академія, 2001. – 472 с. Якою буде нова спрощена система оподаткування? // Правовий тиждень: правова газета. – 2010. –№8.– Податок на додану вартість // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. –2010. –

Постмодернізм та українська історична наука

При такому трактуванні твору історика як крайньо релятивного (відносного) та суб'єктивного, поступово зникає значення історичного джерела. Ось як змальовує Вайт процес історичного пізнання та відтворення минулого. Спершу історик займається примітивною працею: підшукує відомості з джерел та, аналізуючи їх, творить хроніку, на підставі якої виготовляє свою розповідь. Потім наступає вища стадія праці історика: реалізація нарративного дискурсу, тобто тексту. Утворення тексту здійснюється при допомозі фабуляції (літературного взаємопов'язання), аргументації та ідеологізації. Вайта немов переслідує число чотири. Тому в нього є чотири способи фабуляції літературного взаємопов'язання тексту. Історик творить, уважає філософ, або роман, або комедію, або трагедію чи, врешті, сатиру. Послуговується чотирма способами аргументації - форміз-мом, органіцизмом, механіцизмом або контекстуалізмом. Застосовує чотири способи ідеологізації - анархізм, консерватизм, радикалізм, лібералізм. Характерно, що Вайт не визнає таких ідеологій, як націоналізм, комунізм, демократія, тоталітаризм. За Байтом, історик з перелічених на початку чотирьох ідеологій одну або схвалює, або вважає її наявною, але, у кожному випадку, вийти поза межі цих чотирьох ідеологій не може.

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Створення цієї парти поклало початок переходу від культурницького українофільства до організованої праці серед широких мас. На першому етапі своєї діяльності партія складалася з людей різних переконань. За словами Д.Дорошенка, тут були і радикальні націоналісти, далекі від соціалізму, однак революційно налаштовані, и особи, хиткі в своїх переконаннях між "еСДецтвом" і есерством. За дорученням Д.Антоновича М.Міхновський протягом березня склав програму партії, яка, як перше офіційне видання РУП, побачила світ у Львові під назвою "Самостійна Україна". За словами автора програми, настає доба визволення народів, епоха збройних повстань поневолених націй проти пригноблювачів. "Державна самостійність е головною умовою існування націй, а державна незалежність е національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин", проголошував автор брошури. Для України, зазначалося далі, час визволення ще не прийшов: "П’ятий акт драми ще не наступив для нашої нації, вона переживає ще досі довгий і важкий антракт у своїй історії". Розпочалася ця драма у 1654 р., коли Українська держава з’єдналася унією з московською монархією. Відтоді "українська нація політично і культурно помалу завмирає, старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, нація знесилюється, гине, але потім знову відроджується". 3-під "попелу старовини", за М.Міхновським, відроджується ідея нової України, ідея, що має набути плоті та крові, набрати конкретних форм.

Тоталитарное государство

Взгляды о взаимоотношениях между государствами и народами формировались в духе вывода о биологической "естественности" борьбы между людьми. В XIX в. сложилась теория наций и национальных государств как целостных организмов. В действительности же не нации, развиваясь, создавали свои государства, а, напротив, государства конструировали нации. Они силой устанавливали границы контролируемой ими территории, подавляли реальные языковые, культурные и региональные различия, а затем для обоснования и оправдания собственного господства выдвигалинациональнуюидею,то есть представление о своей естественности, об общности интересов своих подданных (нации), об их принципиальном отличии от других людей и народов (вследствие расы, "крови и почвы", характера или мифического "национального духа") и, наконец, о том, что именно государство воплощает и защищает эти особые черты. Националистические движения Оформление "государств-наций" в Европе сопровождалось возникновением массовых националистических движений. Во Франции первым из них считают бонапартизм 1848-1851 гг., приведший к восстановлению империи.

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

У січні 1919 року Чикаленко виїздить до Галичини, мешкає в Станіславі, Славську (де працює над своїм “Спогадами, 1861 – 1907”), Жаб’єму. Тут він був заарештований польською окупаційною владою, два дні відсидів у в’язниці, після чого його висилають до Мостиськ. Потім він переїздить до Перемишля, а згодом до – Варшави, де зустрічається із сином Петлюрою. За допомогою голови Директорії і колишнього секретаря газети “Рада” Євген Харлампійович виїздить до Чехії, потім – Австралії, де оселяється у місті Бадені під Віднем. До речі, тут у цей час живе з родиною і працює Михайло Грушевський. З Києва Чикаленко отримує звістку, що все його майно в київському будинку і Кононовці розграбовано і знищено. Зникла унікальна Чикаленкова збірка часописів за тридцять років з історії відродження української нації, зникли листи від видатних українських діячів, бібліотека, де було багато книжок з дарчими написами авторів. В Австрії Євген Чикаленко друкує в українському тижневику “Воля” статтю “Де вихід?”, аналізуючи ситуацію в Україні та еміграції і пропонуючи власні рецепти розв’язання проблеми. 1925 року Євген разом з дружиною переїздить до Праги і Подебрадів у Чехії, де посідає в Українській господарській академії місце голови Термі логічної комісії. 1928 року у в’язниці помер син Євгена – Петро, наступного року заарештували сина Івана, - обидва працювали на видавничій ниві, обох звинуватили у націоналізмі і контрреволюції.20 квітня 1929 року Євген Чикаленко помер.

страницы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Я и мой котенок. Я и мой щенок (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой котёнок: взрослеем вместе. В вашем доме появилось чудесное пушистое счастье — котёнок? Или вы только готовитесь к тому, чтобы
121 руб
Раздел: Животный мир
Я и мой аквариум. Я и моя черепашка (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой аквариум: взрослеем вместе. В вашем доме появился новый друг — рыбка? Или вы только готовитесь к тому, чтобы завести её? Тогда вам
121 руб
Раздел: Животный мир
Я и мой котенок. Как питомцы учили нас жить, дружить, любить и думать (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой котёнок: взрослеем вместе. В вашем доме появилось чудесное пушистое счастье — котёнок? Или вы только готовитесь к тому, чтобы
350 руб
Раздел: Животный мир
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.