телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Політичний режим

На початку XX сторіччя вона почала набувати націоналістичного, антидемократичного характеру, а друга половина сторіччя ще більше збагатила різноманітність авторитаризму. Найвідомішими його формами є такі: . військовий режим, що має кілька різновидів: а) військово- диктаторський режим, де армія є пріоритетною правлячою силою, ділячи виконавчу владу з правлячою бюрократією (наприклад, Нігерія, Судан та ін.); б) військово-демократичний режим, при якому армія є однією з політичних інституцій і не підмінює інших, має місце політична діяльність, режим стартує в результаті активізації партизанського руху (наприклад, Нікарагуа, 1979 р.), військового державного перевороту (наприклад, Панама, 1968 р.) і позначений недовготривалістю; в) авторитарний преторіанізм (преторіанці - привілейовані військові частини в Римі, гвардія імператорів, які за доби імперії були значною політичною силою, що брала участь у двірських переворотах) - режим, що базується на насиллі найманих військ; . монархічний режим, що поділяється на: а) абсолютну монархію, де влада належить монарху, парламенту немає (наприклад,

Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

О.Донченко, Т.Г. Стефаненко, А.С. Баронін, Ю.В. Бромлей, А.О. Бороноєв, Ю.П. Платонов, С.Л. Арутюнов та ін. Проблеми історії та культури України та менталітету українців вивчали Ю. Романенко, О. Донченко, О.Кульчицький; Росії – Н. Бердяєв, Л.М. Дробижева, І.Г. Дубов, П.І.Ковалевський; США – В.В. Согрін, А. Шлезінгер. Проблеми міграції вивчалися вченими Т.Г. Стефаненко, І. Лєбєдєвою. Відмінності між західними та східними культурами і, виходячи з цього особливості взаємодії Заходу і Сходу вивчали С.Г. Галаганов, В.С. Агєєв та ін. Мову як один з найважливіших факторів етнічної взаємодії вивчали такі вчені як Т.Г.Стефаненко, М.Н. Губогло, А.Р. Аклаєв та ін. Проблематику міжетнічних конфліктів та національної нетерпимості, питання націоналізму розглядали В.І. Козлов, Р.Л. Перін, Г.У. Солдатова та ін. Отже, можна зробити висновок, що задана тема атуальна з огляду на актуальність вивчення перелічених аспектів взаємодії України з іншими народами, зокрема американцями та росіянами.

Главный персонаж Вселенной

Суть его в том, что все расчеты, как по Ньютону так и по Энштейну, проводились для сферического солнца, будто вся его масса сосредоточена в центре. Но Солнце вращается, значит сферическим оно быть не может. В телескоп мы наблюдаем вращение его поверхности с периодом 25.4 сут. Если с таким же периодом вращаются и недра Солнца, то фигура его должна быть сплюснутой. Если же внутренность Солнца вращается иначе, то и сплюснутость будет иная. Требовалось точно знать, какова форма Солнца и как именно оно вращается. Теория Энштейна утверждает, что в силе притяжения объекта сказывается не только отличие его формы от идеального шара, но характер вращения: даже тяготение идеального шара будет разным в зависимости от того, неподвижен он или вращается. Гравитационное вращающегося тела в рамках ОТО имеет вихревой компонент: тело не только притягивает объекты, но и раскручивает их вокруг себя. Правда, измерения других исследователей не подтвердили сильную сплюснутость Солнца. До конца эта проблема не решена и по сей день. Уже многие годы над ней работают астрономы и физики: одни изучают Солнце, измеряют скорость его вращения и степень сплюснутости, другие рассчитывают движение планет вокруг вращающейся и сжатой звезды в рамках различных теорий тяготений.

1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

Мислився, як пізніше згадував голова Раднаркому, «якийсь безпосередній перехід без торгівлі, крок до соціалістичного продуктообміну». У промові Володимира Ілліча на Всеросійській продо­вольчій нараді 16 червня 1921р. вперше з'являється термін «нова економічна політика». Уперше тут припускається мож­ливість торгівлі не тільки в місцевому обороті. Уперше пе­ред більшовиками ставиться завдання вчитися торговельній справі, щоб мати можливість контролювати ринок. Нареш­ті, уперше лунає заклик налагодити грошовий обіг. Програмною є також доповідь про нову економічну політику на VIII Московській губпартконференції 29 жовт­ня. У ній Ленін визнав, що товарообмінні операції перетво­рилися у звичайну купівлю-продажу, торгівлю, а ринок зор­ганізувався у межах всієї країни. Виходячи з цього, він закликав господарників пристосуватися до ринку. Йшлося, насамперед, про зміцнення грошового обігу, організацію державної торгівлі, переведення націоналізованої промис­ловості на комерційний, або господарський розрахунок. Однак поворот до торгівлі і ринку, як і раніше, вважали від­ступом від можливого за інших обставин безпосереднього, без використання товарно-грошових відносин, будівництва соціалізму.

Происхождения и сущность государства

Естественно, что еще в глубокой древности они стали задумываться над вопросами о причинах и путях возникновения государства. Создавались самые разнообразное теории, по-разному отвечающие на такие вопросы. Множественность этих теорий объясняется различиями исторических и социальных условий, в которых жили их авторы, разнообразием идеологических и философских позиций, которые они занимали. Теории о происхождении государства стали возникать вместе последним, отражая уровень развития экономического строя и общества сознания. Остановимся на некоторых из них: Теологическая теория является одной из самых древних. Ее создатели считали, что государство вечно существует в силу божественной воли, а потому каждый обязан смиряться перед этой волей, подчиняться ей во всем. Так, в законах царя Хаммурапи говорилось о божественном происхождении власти царя: ««боги поставили Хаммурапи править «черноголовыми»»; «Человек является тенью бога, раб является тенью человека, а царь равен богу»». В древнем Китае император именовался сыном неба. В более близкие нам времена идею богоустановленности государственной власти продолжало развивать христианство. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, - говорится в послание апостола Павла к римлянам, - ибо нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены».

страницы 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Я и мой котенок. Я и мой щенок. Изучая язык животных. Коммуникация со всем сущим. По ту сторону слов (количество томов:. Лисапова Надежда
Я и мой котёнок: взрослеем вместе. В вашем доме появилось чудесное пушистое счастье — котёнок? Или вы только готовитесь к тому, чтобы
458 руб
Раздел: Животный мир
Я и мой котенок. Я и мой щенок. Котик. Собачка (количество томов: 4). Лисапова Надежда
Котик. Серия «Раскраски с наклейками для малышей» создана для детей самого раннего возраста. Она объединяет любимые занятия
193 руб
Раздел: Раскраски с наклейками
Я и мой котенок. Я и мой щенок (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой котёнок: взрослеем вместе. В вашем доме появилось чудесное пушистое счастье — котёнок? Или вы только готовитесь к тому, чтобы
121 руб
Раздел: Животный мир
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.