телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Всё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Тим, хто критикував режим, відмовляли в робочих місцях, у можливості здобуття освіти їхнім дітям й навіть у даху над головою. Найупертіших засуджували до тривалих термінів ув’язнення або запроторювали до психіатричних лікарень, де їм давали препарати, що руйнують людську особистість. Знищуючи кількох, КДБ успішно вдавалося залякати багатьох. У своїй діяльності на Україні таємна поліція була не такою обмеженою, як у Москві. Ізольовані від столичних західних журналістів, українські дисиденти не мали захисту так званої «парасолі гласності», як їхні видатні російські та єврейські колеги. Та й проблема національних прав українців не викликала на Заході великого інтересу. Тим часом, побоюючись українського націоналізму, режим проводив на Україні особливо жорстокі репресії. Ось чому київський КДБ мав репутацію найбрутальнішого в СРСР, ось звідки непропорційно велике число саме українських «в’язнів совісті». Однак завдяки самовідданій боротьбі дисидентів у громадський свідомості поступово стверджувалася думка, що український народ є не просто придатком до "великого брата", що можливе створення незалежної держави.

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

З 1970 - співробітник газети “Літературна Україна”, за сумісництвом викладав українську мову і літературу в середній школі у Києві. Протягом 1971-72 опублікував ряд перекладів з азербайджанської творів С. Ахундова, Дж. Мамедкулі-Заде. В період 1968-73 були написані, але не опубліковані літературознавчі розвідки про М. Зерова (“Русское наследие неоклассика”), публіцистичні статті “Київський діалог”, “Страшний якийсь тягар” та ін. Друкувався у молодіжних виданнях Азербайджану і Туркменістану. 25 червня 1973 заарештований співробітниками КГБ. За вироком Київського обласного суду від 27.12.1973 відповідно до ст.62 ч. 1 Кримінального кодексу УРСР. “Наклепницькі вигадки, які ганьблять радянський суспільний лад., за поширення документів націоналістичного змісту, в яких зводиться злісний наклеп на радянську дійсність, національну політику КПРС.”. Засуджений до 6 років позбалення волі в колонії суворого режиму і 2 років заслання. Відбував покарання у пермському таборі для політв’язнів Є 35. В таборах познайомився з українськими правозахисниками - І. Світличним, С. Глузманом та ін. В ув’язненні написав ряд публіцистичних нарисів, в яких висвітлював умови існування в’язнів у радянських таборах, трагічні події 1940-50-х рр. у Західній Україні. Незважаючи на тяжку хворобу нирок, яка привела до інвалідності, М. відмовився писати заяву-каяття.

Национальный идеал в образовании России XIX века

Их деятельность была важным фактором придания необратимого характера процессу становления в России демократического общества и образовательной системы, основанной на лучших национальных традициях и ценностях. Революционные демократы подчеркивали необходимость коренного преобразования устаревшей системы воспитания и образования в России. Они были уверены в том, что для этого нужно было изменить не только социально- экономические, политические системы и учреждения, но и просвещение России в целом. Воспитание, подчеркивал В.Г. Белинский, - это вся жизнедеятельность нации, оно всюду и все: и жизнь, и смерть, и спасение, и гибель. Гуманизм философских исканий российских просветителей опирается на личностный подход, и эта тенденция является типичной для всех представителей революционно-демократического направления. Сущность гуманности в том, чтобы к другим людям относится как к самому себе, учитывая права, свободу, счастье и достоинство личности. Развитие этих идей мы находим у Н.А. Добролюбова, который выводит закон человеческой жизни о сознательном существовании и деятельности человека на благо общества.

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Мета Компартії: усунення від влади буржуазно-націоналістичних, антисоціалістичних сил і прихід до влади Рад депутатів трудящих; рішуча зміна політичного курсу в країні; відродження союзу рівноправних братніх народів (6;2(. Мельничук Володимир Сергійович очолює Каховський осередок Компартії (22(. ПК(б)У існує з 12 жовтня 1993 року. Її лідер – Опярев Едуард. Метою партії є побудова комунізму на основі ідей марксизму-ленінізму, совєтізація держави, соціалізація економіки, більшовизація комуністичних ідей, тобто орієнтація не на парламентські реформи, а на соціалістичну революцію (7;1- 2(. Партія належить до соціал-комуністичного напрямку. Керує осередком Рабаз Степан Сипович (22(. Проаналізувавши напрямки діяльності партій в місті Каховка, робимо висновки, що більшість з них соціал-комуністичного спрямування. У Каховському районі ж зареєстровано дев’ять відділень всеукраїнських партій. Це: 1. Районна організація Всеукраїнського об’єднання “Громада”. Керівник – Медвідь Г.В. 2. Міськрайорганізація Комуністичної партії України.

Общая психология

Он грамматический период (до 3-х лет, когда звуковой облик полностью захватывает психику человека, предопределяя усвоен, но не усвоены структурные закономерности единую реакцию на ситуацию в целом. Отличительные черты организации высказывания); аффекта: ситуативность, обобщенность, большая семантический период (после 3-х лет, когда происходит интенсивность, малая продолжительность. усвоение понятийной отнесенности). Собственно эмоции – более длительные состояния. Они Некоторые теории речевого развития могут быть реакцией не только на свершившиеся события, Интересной является гипотеза Н. Хомского, исходящая из но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции отражают существования глубинной грамматики. За поверхностными события в форме обобщенной субъективной оценки и синтаксическими структурами, различными для разных предвосхищают результат действия. языков, существует небольшое число глубинных структур, Чувства – еще более устойчивые психические состояния, отражающих общие схемы построения мысли. Эта глубинная имеющие четко выраженный предметный характер. В грамматика позволяет ребенку, используя ограниченное советской психологии распространенным является число правил, формулировать самые разные предложения. утверждение, что чувства отражают социальную природу Таким образом, в основе развития познавательных человека и складываются как значимые отношения к процессов у ребенка лежит врожденная лингвистическая окружающему миру.

страницы 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Я изменяю финансовую жизнь - я создаю богатство: Фэн-шуй и деньги. Шэфферт Эрик
Широкому кругу читателей предлагается 9-недельный план действий с применением принципов фэн-шуй для того, чтобы избавиться от финансовых
135 руб
Раздел: Фэн-шуй
Я исполняю желания. Привлекаем богатство, создаем свое счастье и наслаждаемся любовью. Правдина Наталия
Перед вами пятая книга практикующего мастера Фэн-Шуй, специалиста по позитивной трансформации сознания, автора многочисленных
49 руб
Раздел: Прочие издания
Я исполняю желания: Привлекаем богатство, создаем свое счастье и наслаждаемся любовью - 352 с. {Счастливый мир Наталии.
Перед вами пятая книга Наталии Правдиной - практикующего мастера Фэн-Шуй, специалиста по позитивной трансформации сознания, автора
89 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.