телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Сувениры -30% Разное -30%

Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Теории происхождения государства

Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы, как единственно полноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит г. Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира». Исторически расовая теория изжила себя и была полностью дискредитирована несколько десятилетий назад. Она не используется больше как официальная или даже полуофициальная идеология. Но как «научная», академическая доктрина она имеет хождение в западных странах и в настоящее время. 3. Материалистические теории происхождения государства и права Другое направление теоретического обоснования происхождения государства и права связано с материалистическими представлениями о развитии природы и общества.

Буковина - історичний огляд

Це були в основному вихідці з Польщі, котрі концентрувалися в Чернівцях та невеличких містах Буковини згідно з прийнятою урядом Росії смугою осілості. Значний міграційний потік становили в XVI ст. і молдавани, шукаючи на Буковині та Наддністрянщині порятунку від репресій турецьких загарбників. Пізніше, у XVIII ст., на Буковину переселяються російські розкольники: потомки донських козаків, що зазнали поразки в Булавинському повстанні, — некрасівці, а також липовани. Останні переселялися здебільшого з-за Дунаю, згодом з Бессарабії, а частково із внутрішніх губерній Росії. Серед певної категорії науковців ще не так давно побутувала думка, нібито справжня історія Північної і Буковини почалася лише в XIV ст. Вони посилалися на давню легенду про молдавського господаря Драгоша, який буцімто під час полювання у 1352 p. забрів на Буковину і застав її незаселеною, вкритою дрімучими лісами, де панували лише звірі та птахи. З того часу, говорить легенда, почалося заселення людьми цього краю. Посилаючись на цю легенду і користуючись тим, що письмові джерела про стародавню історію Північної Буковини майже відсутні, буржуазно- націоналістичні історики висунули антинаукову тезу про те, що до приходу на цю територію волохів – предків молдаван і румунів – вона пустувала і почала інтенсивно заселятися та процвітати тільки в складі Молдавського князівства, починаючи з XIV ст.

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Дослідник робітничого руху в Україні початку XX ст. О.Гермайзе підкреслював, що марксистській інтелігенції, яка починала працювати серед неукраїнського та зросійщеного робітництва, українство як безпосереднє знаряддя не було потрібне. Зокрема, у дореволюційний час РСДРП, яка виникла в 1898 р., так і не спромоглася налагодити випуск агітаційної літератури українською мовою, проводила мляву роботу серед селянства, що становило більшість населення України. Звичайно, для національно зорієнтованих українських радикальних угруповань політичні перспективи вимальовувались зовсім інакше. Вони насамперед мусили шукати шляхи поєднання непримиренності радикально-демократичного українського націоналізму з визріваючою ідеологією марксизму. На думку Т.Гунчака, українські політичні угрупування не могли розв'язати ці проблеми з двох основних причин. По-перше, як уже згадувалося, робітничий клас був неукраїнського походження або складався з русифікованих українців. Ні ті, ні інші не мали ніякого впливу на українське сільське населення.

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

До того ж чимало її членів стали на позиції марксизму, поступово перетворюючи партію на соціал-демократичну організацію. У ході цих змін між членами РУП виникла напруженість. Більшість, на чолі з М.Поршем і його товаришами В.Винниченком та С.Петлюрою, вважали, що ця організація має бути національною партією, до якої б входили тільки українці і яка б поєднувала націоналізм із марксизмом. Інші ж (головним виразником їхніх поглядів виступав М.Меленевський) прагнули, щоб РУП відкинула свою національну орієнтованість, ставши автономною організацією РСДРП, яка б представляла всіх робітників України незалежно від їх національності. Ґрунтовну характеристику діяльності й еволюції РУП дав Д.Дорошенко в своїй брошурі "3 історії української політичної думки за часів світової війни". Уже на початку 1903 р., зазначає автор, провід партії заявив, що головні ідеї, викладені в "Самостійній Україні", втратили свою актуальність. В опублікованому в 1905 р. проекті програми вказано, що РУП домагається для України лише автономії "з окремим сеймом, якому би належало право законодавства в тих внутрішніх справах, які торкаються тільки люду, що мешкає на території України". Один з лідерів РУП О.Скоропис-Йолтуховський намагався довести, що для самих рупівців питання про державну незалежність України "ніколи не зникало, не сходило з порядку денного", але поміж ними була, так би мовити, мовчазна згода: не порушувати його повселюдно, аж поки не настануть сприятливі задля цього обставини, а це могло б статися лише тоді, "коли на Україні знову заревуть гармати, а дула їх будуть звернені проти північного політичного опиря, що здушив усе наше життя".

Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

Розгляд тексту/дискурсу як макрознака та опис взаємодії номінативної організації макрознака з іншими текстовими аспектами і категоріями формують два підходи текстово-комунікативного напряму. Вивчаючи номінативний аспект тексту була виділена одиниця його семантичної організації - номінатема. Її породження у тексті та мовленні розглядаються функціоналістською теорією. Текст є багатоплановим явищем, що дає підстави виділяти його різні аспекти, які існують у тісній взаємодії. В даній роботі розглядається взаємозв'язок номінативного аспекту тексту з семантичним, смисловим (когнітивним), граматичним, структурним та прагматико-комунікативним. Однією з проблем номінації є визначення місця та меж композита. На думку багатьох лінгвістів, складне слово поєднує в собі якості маргінальних класів, оскільки посідає проміжне місце між простими словами, похідними одиницями та ідіоматичними сполученнями. Неоднозначним є також питання виділення критеріїв композитності, тому лише врахування двох-трьох критеріїв у комплексі здатне всебічно характеризувати особливості композитів.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Я и мой котенок. Я и мой щенок (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой котёнок: взрослеем вместе. В вашем доме появилось чудесное пушистое счастье — котёнок? Или вы только готовитесь к тому, чтобы
121 руб
Раздел: Животный мир
Я и мой аквариум. Я и моя черепашка (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой аквариум: взрослеем вместе. В вашем доме появился новый друг — рыбка? Или вы только готовитесь к тому, чтобы завести её? Тогда вам
121 руб
Раздел: Животный мир
Я и мой котенок. Как питомцы учили нас жить, дружить, любить и думать (количество томов: 2). Лисапова Надежда
Я и мой котёнок: взрослеем вместе. В вашем доме появилось чудесное пушистое счастье — котёнок? Или вы только готовитесь к тому, чтобы
350 руб
Раздел: Животный мир
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.