телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Бытовая техника -30% Сувениры -30%

Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Угорщина

На початковому етапі реформ у регіоні було прийнято закони про Центральні банки, про банки і банківську діяльність, про фінансові інститути та інші, що регулюють основні види діяльності цього сектора економіки. Угорщина, яка найдальше пішла у реформуванні фінансового сектору, створює міжбанківську клірингову систему, спрямовуючи основні інвестиції в інформаційні технології. У кредитних системі країни розвиваються фінансові установи, які кредитують переважно малий і середній бізнес на принципах кооперативного (спільного) кредитування. Найбільшого розвитку кооперативне кредитування досягла Угорщина, де кооперативні фінансові спілки існували і за часів соціалізму. Їх кількість почала збільшуватися у перехідний період. Зараз у країні функціонують 260 ощадних кооперативів, які об (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща), посилення заходів у боротьбі з тероризмом, питання захисту національних меншин: угорської – в Україні, української – в Угорщині. До речі, для такого регіону Україна й Угорщина є прикладом тісного співробітництва у сфері захисту національних меншин, які тут проживають, збереження їх культурної ідентичності.

Авторські новотвори в поезії П. Тичини

Поглиблюється дослідження особливостей оказіональної номінації у творчості класиків української літератури – Т.Шевченка, Лесі Українки, В.Самійленка, П.Тичини та ін. Об'єктом наукових досліджень стають лексичні новотвори – відфраземи (на зразок кінецьсвіття, легкорукий), які складають своєрідну підсистему сучасної української літературної мови, котра сформувалася й інтенсивно вдосконалилась протягом останніх десятиріч XX ст. . Досліджуються і т.зв. надскладні оказіоналізми (на зразок студентко-викладачко-доценти), стилістичні функції яких зумовлені передусім зовнішньо-графічною формою; визначається місце індивідуально-авторських новотворів серед інших типів неолексем національної мови, досліджуються оказіональні фраземні деривати, вивчається специфіка оказіональної номінації у поетичному дискурсі 80-90-х років XX століття, описуються особливості експресивних новотворів, розробляється лексикографічний аспект дослідження інновацій. Отож, в останні десятиріччя у вітчизняному мовознавстві активно опрацьовуються проблеми індивідуально-авторського словотворення. Перспективними щодо розвитку української неології є дослідження насамперед таких питань: взаємодія узуальних та неузуальних лексичних новотворів у складі національної мови; вплив неологічної лексики на розвиток лексичної і словотвірної системи мови; виявлення характерних словотвірних тенденцій у національній мові певного хронологічного періоду, безпосереднім проявом яких є створення оказіональних лексичних одиниць; дослідження факторів, що впливають на появу індивідуально-авторських новотворів; функціонування авторських неологізмів у текстах різних стилів і жанрів, а також у художніх творах окремих майстрів слова; оказіональні лексичні новотвори як номінативні одиниці, що відображають специфіку національно-мовної картини світу; еволюційні процеси у сфері оказіональної номінації.

Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

Молодша дочка гетьмана, Олена Скоропадська-Отт, жива й зараз. Висновки Отже, можна сказати, що Павлові Скоропадському в історії не поталанило, хоча у важких умовах 1918 р. він створював усі умови для дієздатності Української держави. Походив Павло Скоропадський з відомого роду, вихідці якого залишили слід в історії України. Це, зокрема, Іван Скоропадський, Єлизавета Милорадович. За мужність і героїзм Скоропадський неодноразово нагороджений у революційному хаосі 1917р. Павло в довірених йому частинах підтримував високу дисципліну та боєздатність . Відбувалася українізація підпорядкованих йому частин: особовий склад набирався з українців, вводилася національна символіка, запроваджувалася українська мова. За особисту мужність і уміння командувати Скоропадського було обрано отаманом Вільного українського козацтва. Енергійні заходи вів Скоропадський щодо створення українських збройних сил. Аристократизм та матеріальне благополуччя дратувало верхівку УНР. Завдяки рішучим діям Скоропадського, спроба пробільшовицьких армійських частин скинути Раду була невдалою. Це було здійснено без кровопролиття.

Правобережні та західноукраїнські землі під іноземною владою

1. Політичне становище Правобережжя під владою Польщі наприкінці ХVІІ ст. – ХVIIІ ст. Розглядаючи цю проблему, треба в першу чергу звернути увагу на те, після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави – Польща, Росія, Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору (1681 р.) територія між Дністром і Бугом 20 років мусила залишатися нейтральною і незаселеною. Це означало перетворення на пустелю тих земель, які були своєрідною базою національно-визвольного руху за часів Хмельниччини. Проте, зважаючи на родючість ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, спочатку Туреччина, а згодом Польща порушили угоду і почали процес активного заселення пустуючих земель Правобережжя. Новий колонізаційний рух став особливо масовим після того, як Ян Собеський видав у 1684 р. універсал, що дозволяв козацькі поселення на південь від Росії. Наступним кроком Польщі стала ухвала сейму (1685 р.) про поновлення на території колишніх українських полків козацьких прав та вольностей. Почувши про поновлення козацтва, люди йшли на ті території з усієї України.

Українська культура ХХ ст.

План 1. Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920 рр.). 2. Радянський етап розвитку української культури (1921-1991рр.). 3. Відродження національної культури в добу розбудови незалежної України (1991–і до нашого часу). Основні терміни теми: модернізм, стиль, символ, урбанізація, авангардизм, гравюра, функціоналізм, художня мова, масова культура, модерн, кітч, графіка, еклектизм, жанр, реалізм, кіномистецтво. Проблемна ситуація. ХХ століття як новітній період розвитку української культури можна поділити на декілька історичних етапів, кожен із них мав свої тенденції розвитку, підйоми і спади. В цей час українська культура розвивалася в складних умовах, її поступ мав здебільшого суперечливий характер. Імперські та тоталітарні режими економічно, соціально, морально-психологічно сприяли поширенню комплексу культурної неповноцінності української нації або безпосередньо руйнували її культурні структури. Незважаючи на це, українська культура, жила і розвивалась, мужніла і збагачувалась, засвоювала набутки культур інших народів, повною мірою виражаючи власний духовний світ, здобутки українських митців у ХХ ст. у галузі літератури, образотворчого мистецтва, досягнення вчених є вагомими і оригінальними.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Год революции 1917-18 Гвардейская стрелковая дивизия в Великой войне..
Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала 1929 года. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1929
1285 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Дневник кавалерийского офицера.
Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала 1931 года. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1931
1487 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Из мировой войны. Боевые записи и воспоминания командира полка и офицера Генерального Штаба за 1914-17.
Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала 1931 года. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1931
1310 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.