телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для животных -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Оформлює консервації та роз консервації об’єктів. 22) Забезпечує поставку на об’єкти обладнання для загально будівельних робіт самостійно та через господарську службу НХ. Поставку технологічного та спеціального обладнання (для тягових підстанцій, ізоляторів та підвісної арматури при електрифікації залізниці, СЦБ та зв’язку, кранів, верстатного обладнання, медичного) здійснюють відповідні служби з фінансовим забезпеченням службою капвкладень. 23) Готує пропозиції щодо складу і строків роботи робочих і державних приймальних комісій, бере участь в роботі цих комісій. Подає на затвердження акти державних приймальних комісій. 24) Визначає кінцеві витрати по закінченому будівництву і передає на баланс відповідним службам, підприємствам ці витрати для зарахування в склад основних фондів. 25) Виконує функції замовника щодо спорудження об’єктів житлово- побутового призначення за рахунок індивідуальних вкладів працівників залізниці, а також сторонніх організацій та осіб. 26) Готує необхідну документацію (угоди, контракти) між залізницею і сторонніми організаціями стосовно питань організації будівництва та капремонту окремих об’єктів, сумісного користування і вирішення питань окремих поставок устаткування. 27) Оформлює угоди на співпрацю та пайову участь в будівництві. 28) Узагальнює плани служб по модернізації рухомого складу і придбання устаткування, що не входить в кошториси на будівництво. 29)Узагальнює витрати затрачені на створення основних засобів по капітальному будівництву та ремонту, модернізації рухомого складу, машин, механізмів, придбання обладнання передаються госпрозрахунковим службам та підприємствам, підпорядкованим залізниці. 30) Готує накази по залізниці, що стосуються питань капітального будівництва та капремонту.

Охорона праці в будівництві

План1. Вимоги безпеки в організації будівництва і виконання робіт 2. Безпека організації будівельного майданчика 3. Безпека основних видів будівельно-монтажних робіт 4. Безпека робіт при експлуатації будівельних машин і механізмів. 5. Безпечна експлуатація будівельного оснащення 6. Санітарно-побутове забезпечення працюючих на будівельному майданчику 7. Організація першої допомоги потерпілим на будівельному майданчику 8. Пожежна безпека на будівельному майданчику 1. Вимоги безпеки в організації будівництва і виконання робітДо початку будівельно-монтажних робіт кожний об'єкт повинен бути забезпечений проектною документацією з організації будівництва і виконання робіт. Без такої документації будівельно-монтажні роботи проводити неприпустимо. Проектні рішення з техніки безпеки повинні бути конкретними і відповідати реальним умовам роботи. В спеціальному розділі проекту проведення робіт (ППР) повинні бути відображені особливо важливі вимоги правил охорони праці і заходи щодо забезпечення їх виконання. Ці заходи повинні містити технічні рішення і основні організаційні заходи щодо забезпечення безпечного проведення робіт і санітарно-гігієнічного обслуговування працюючих. У ППР повинно бути визначено: 1.

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Основні фонди, зазнаючи в процесі виробництва фізичному зносу, щорічно втрачають частину своєї вартості, рівну тій її величині, що перенесена на виготовлену протягом цього року продукцію. Наприклад, при терміні служби машини вісім років після другого року її експлуатації величина зносу складе 25%. Ця величина визначається по наступній формулі: де И - знос основних фондів, виражений у відсотках; С - фактичний термін експлуатації основних фондів (років); А - нормативний термін служби (амортизаційний період) основних фондів (років). Основні фонди, що знаходяться на підприємствах, піддаються не тільки фізичному, але і моральному зносу. Моральний знос має дві форми. Перша форма морального зносу полягає в тому, що з упровадженням нових машин, з удосконаленням техніки, технології, організації виробництва і праці вартість виготовлення, наприклад, машин і устаткування при зберіганні їхніх конструктивних властивостей і експлуатаційних показників неухильно знижується. Те ж відноситься і до будинків, вартість яких у результаті індустріалізації будівництва знижується. Отже, ця форма морального зносу виражає зменшення вартості машин або устаткування внаслідок здешевлення їхній відтворення.

Особливості обслуговування клієнтів готелю

Теоретична і методологічна база дослідження. При розробці методологічних підстав дослідження використовувалися наступні групи джерела: - роботи вітчизняних і зарубіжних соціологів, теоретиків і практиків менеджменту по суті і технології туризму; - статті, роздруки фахівців в області надання готельних послуг; - нормативні документи і професійні стандарти. В основному про технологію обслуговування клієнтів, види готелів і пропоновані в них послуги можна дізнатися з підручників по туризму. Тому для глибшого вивчення особливостей обслуговування клієнтів в готелях міста Сочі необхідний великий практичний досвід в самих готелях. Основні поняття і визначення, про які йде мова в роботі: Готель – підприємство, призначене для тимчасового мешкання. Індустрія гостинності – бізнес, направлений на забезпечення людей житлом, живленням, а також на організацію їх дозвілля. Категорія готелю – класифікаційне угрупування, що характеризується певним комплексом вимог. Засоби розміщення – будь-який об'єкт, призначений для тимчасового мешкання людей.

Акти державного управління

Норм права ці акти не встановлюють, набирають чинності з моменту прийняття, оскільки мають вирішувати питання оперативного характеру. Урядові розпорядження в силу вимог життя та завдань управління можуть тлумачити нормативні акти, на виконання яких видані. Постановами Кабінету Міністрів України затверджуються положення та статути, останні при цьому набувають сили нормативних актів. Положення - це сукупність правил, що стосуються побудови, способів дії центральних галузевих органів, інших урядових установ або організації будь-якого аспекту господарського, оборонного, культурного, адміністративного будівництва (Положення про Державний комітет у справах релігій, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.96 №2; Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.95 №33 та інші). Статути - це нормативні акти, що визначають форми і методи діяльності установ, службових осіб у будь-якій галузі (Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 №457; Статут Державної служби з карантину рослин, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.93 №457) або визначають організацію, права, обов’язки об’єднань громадян (статут політичної партії), приватних структур. 3. Міністри, голови державних комітетів, керівники відомств видають накази, постанови, інструкції, правила, положення в межах своєї компетенції, на підставі та виконання діючих законів, указів, а також урядових постанов і розпоряджень.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Санкт-Петербургский университет Централизация государственных архивов. Архивное дело на Западе. 1900. Ч.55. Гримм Э.Д.. Самоквасов Д.Я.
Книга представляет собой репринтное издание 1900 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1310 руб
Раздел: Общество и социальные исследования
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т.5. 1633-1699 гг..
Книга представляет собой репринтное издание 1848 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1302 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Санкт-Петербургский университет Централизация государственных архивов. Архивное дело на Западе. 1900. Ч.56. Васильев А.А.. Самоквасов Д.Я.
Книга представляет собой репринтное издание 1900 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1232 руб
Раздел: Прочие издания
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.