телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для детей -30% Товары для животных -30%

Рецензии на 'Кромешника'

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯСедінкін Владислав Анатолійович УДК 616-08-039.35: 615.214.31: 615.384: 546.16-02: 616.379-008.64: 616.8-009Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапіяАвторефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукДніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України. Науковий керівник - лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор Клигуненко Олена Миколаївна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти. Офіційні опоненти: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет ім.М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти; доктор медичних наук, професор Гриценко Сергій Миколайович, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ МОЗ УКРАЇНИ ВОЙЦЕХОВСЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА УДК 616.314 616.716.8-07-08-039.71-089.23 КЛІНІЧНЕ ТА ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ ПРИ ОДНОСТОРОННІХ НЕОБМЕЖЕНИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНИХ РЯДІВ 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ–2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України. Науковий керівник доктор медичних наук, професор Неспрядько Валерій Петрович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, завідувач Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Фліс Петро Семенович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, завідувач; доктор медичних наук, професор Онищенко Валерій Степанович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра ортопедичної стоматології, професор.

Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.К. ГУСАКА АМН УКРАЇНИ ПЛАХОТНІКОВ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 616.329 61 6.325]-001-089-08-039/76 616.43 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗНАТЯЖНИХ МЕТОДИК У ЛІКУВАННІ ПАХВИННИХ ГРИЖ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Гюльмамедов Фарман Ібрагімович, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України., завідувач кафедри загальної хірургії № 1. Офіційні опоненти: -доктор медичних наук Белянський Леонід Семенович, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова АМН України, старший науковий співробітник відділу хірургії стравоходу і органів травлення; -доктор медичних наук, професор, Мацько Володимир Власович, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри факультетської хірургії ім. К.Т. Овнатаняна. Захист відбудеться язанню наукової задачі, поліпшенню результатів лікування пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку з порушеними регенераторними можливостями шляхом розробки й удосконалення безнатяжних методик пластики пахового каналу.

Профессиональная деятельность медицинской сестры

Своевременно предоставляю врачу - педиатру информацию об ухудшении состояния пациента, осложнениях. Большую роль играет оснащенность индивидуальными средствами защиты - достаточное количество халатов, масок, перчаток, наличие индивидуальной укладки. Документация участковой медицинской сестры - Журнал переписи детского населения; - Тетради подворных обходов; - Паспорт участка; - Журнал учета «Д» больных; - Тетрадь учета дородовых патронажей; - Тетрадь оздоровления подростков; - Патронажная сетка детей первого года жизни; - Патронажная сетка неорганизованных детей; - Картотека патронажей, нормативы работы участковой медсестры (одна из инновационных разработок); - Дневник работы участковой медсестры Ф-039; - Журнал по санитарному и гигиеническому воспитанию населения. В отделении внедрена экспертиза оценки качества работы участковой медсестры. На каждую медсестру составляется карта экспертной оценки деятельности участковой медсестры поликлинического отделения. Некоторыми пунктами являются: 1. Профессиональная подготовка участковой медсестры. Регулярно повышаю свой профессиональный уровень путем посещения лекций и конференций, сдачи зачетов по ВИЧ - инфекции, дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения, прохожу курсы усовершенствования, читаю медицинскую литературу. 2. Организация труда участковой медсестры.

Управление качеством продукции на предприятии

Основные показатели, характеризующие качество изготовления продукции, используемые для аттестации производства, ежемесячно фиксируются в таблице «Показатели качества выпускаемой продукции». Процедуры регистрации данных о качестве разработаны с учетом обеспечения постепенного перехода к машинной обработке и хранения зарегистрированных данных. В целях оценки эффективности функционирования СОК и ее в соответствие с политикой предприятия осуществляются внутренние проверки качества. Ответственность за планирование и осуществление внутренних проверок качества на предприятии возлагается на инженера по качеству. Он по каждой конкретной проверке определяет состав группы проверки и назначает руководителя проверки, полномочия которого определены стандартом предприятия СТП 039-95 «Внутренние проверки качества». Проверке подвергаются производственные и функциональные подразделения предприятия. Объектом проверок являются: качество продукции; состояние процессов на этапах производства; хранение и транспортирование продукции; функционирование СОК; эффективность корректирующих мер по результатам проверок.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Чайник со свистком "Mallony", 2,5 литра (MAL-039-MP 310097).
Чайник на плиту матовый, со свистком. Классический дизайн, эргономичная ручка, съемная крышка. Объем: 2,5 литра. Толщина стали: 0,35 мм.
816 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Концентрированный гель для мытья посуды "Mama Lemon. Зеленый чай", 600 мл.
Высокоэффективное и безопасное средство для мытья посуды и детских принадлежностей, содержащее антибактериальные компоненты и минеральные
129 руб
Раздел: Для детской посуды
Перчатки "Mapa Solo 992", размер 8, 50 пар.
Перчатки изготовлены на основе натурального латекса, обеспечивающего высокую чувствительность и стойкость к слабым растворам кислот и
1028 руб
Раздел: Перчатки, рукавицы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.