телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Канцтовары -30%

Риторика: загальна та судова

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Вузькі місця в договорах оренди нерухомого майна: аналіз судової практики

Судова практика з питань оренди нерухомого майна свідчить, що найпоширенішими предметами спору є такі: 1) розірвання договору оренди; 2) спонукання щодо пролонгації (продовження) договору оренди; 3) визнання недійсним договору оренди; 4) виселення. Розглянемо суть конфліктів та їх вирішення щодо кожного з цих предметів спорів. Розірвання договору оренди Сьогодні одним із найпоширеніших видів спорів щодо договорів оренди нерухомого майна є спори про розірвання договору оренди. Якщо орендар на порушення умов договору не сплачував орендну плату, об'єкт оренди використовувався не за призначенням, без згоди орендодавця об'єкт оренди передано в користування іншим особам, проведено переобладнання приміщення без відповідних дозволів, капітальний ремонт не проводився (якщо цей обов'язок договором покладено на орендаря), то кожна з цих обставин, установлених судом, є окремою підставою для розірвання договору в судовому порядку з ініціативи орендодавця. Це випливає зі статті 783 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p. 435-IV (далі — ЦК України), і ця позиція підтримується Верховним Судом України в постанові від 10.05.2005 р. у справі 17/238. Відповідно, якщо орендодавець, наприклад, передав у користування приміщення, якість якого не відповідає умовам договору та призначенню цього приміщення, або не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту (за загальним правилом такий обов'язок покладено на орендодавця — стаття 776 ЦК України), кожна з таких обставин також буде окремою підставою для розірвання договору в судовому порядку з ініціативи орендаря відповідно до статті 784 ЦК України.

Державний контроль

Сутність державного контролю неможливо уяснити без характеристики його видів. Залежно від критеріїв класифікації виділяють: обсягу контролю та характеру контрольних повноважень: загальний та спеціальний; часу проведення: попередній, поточний (оперативний) і наступний; організаційних взаємозв'язків контролюючого і підконтрольного об'єкту: зовнішній (парламентський, президентський, судовий) і внутрішній, за обсягом спостереження, аналізу і перевірки діяльності: загальний і спеціальний; організаційної підпорядкованості між контролюючим і підконтрольним: відомчий (галузевий) і підвідомчий. Парламентський контроль, передбачений Конституцією України, здійснюється Рахунковою палатою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та постійними і тимчасовими контрольними комісіями, які можуть створюватися при необхідності. Президентський контроль в Україні здійснюється за допомогою спеціального Контрольного управління у складі Адміністрації Президента України. Державний контроль можна класифікувати в залежності від його змісту чи напрямків здійснення на банківський, податковий, фінансовий, статистичний, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, контроль за виконанням управлінських рішень та ін.

Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління (справи адміністративної юрисдикції). Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. Місцевими адміністративними судами є місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України. До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Засади судочинства та судова система

План Вступ 1. Загальна характеристика та зміст основних засад судочинства України 1.1 Засада законності 1.2 Здійснення правосуддя виключно судом 1.3 Незалежність суддів 1.4 Державна мова судочинства 1.5 Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами 1.6 Колегіальність та одноособовість розгляду справ 1.7 Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом 1.8 Забезпечення доведеності вини 1.9 Змагальність сторін 1.10 Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду 1.11 Обов`язковість рішень суду 1.12 Участь народу у здійсненні правосуддя 1.13 Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором 1.14 Забезпечення обвинуваченому право на захист 2. Поняття судової системи України, її основні ознаки Висновок Вступ Судочинство — встановлений законом або звичаєм порядок і форма вчинення суд. дій у межах завдань судів у здійсненні правосуддя. За княжої держави процес, цивільний і карний, вже дійшов форм прилюдного Cудочинства(С.). і відбувався в упорядкованій суд. системі. У С. як цивільному, так і карному процес починався на домагання покривдженого, а в справах про важкі злочини появляється згодом офіц. обвинувачення. Поч. процесу базувався інколи на договорі зацікавлених сторін про віддачу справи до суду.

Засади судочинства та судова система

Отже, в засадах відображено демократичні риси й загальну спрямованість права. Конституція України (ст.129) визначає такі основні засади судочинства: - законність; - рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; - забезпечення доведеності вини; - змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; - підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; - забезпечення обвинуваченому права на захист; - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; - забезпечення апеляційного й касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; - обов Х.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с. 19. Тертышник В.М. Конституционные принципы правосудия правового государства// Концепция развития законодательства Украины. – Киев, 1996. – С. 105-106. 20. Шишкін В.І. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві// Право України. – 1999. - № 12. 21. Шишкін В.І. Диспозитивність – принцип судочинства.// Право України. – 1999. - № 16.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Императорская Археологическая Комиссия. Материалы по археологии России. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка..
Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального
671 руб
Раздел: Общество и социальные исследования
Императорская Академия художеств. Указатель находящихся в академии произведений по алфавиту имен художников и предметов. №.
Книга представляет собой репринтное издание 1842 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
671 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям, письмам и рассказам современников.. Барсуков И.П.
Книга представляет собой репринтное издание 1883 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
671 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.