телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Красота и здоровье -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Риторика: загальна та судова

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Значення об

При відсутності причинного зв'язку кримінальна відповідальність за настання шкідливих наслідків виключається. Причина - це філософська категорія, яка відображає одну з форм загального об'єктивного зв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості предметів, явищ і процесів, що відбуваються в природі й у суспільстві. Під причиною розуміється явище, що закономірно, з внутрішньою необхідністю породжує інше явище, яке розглядається як слідство. Це філософське розуміння причинності є загальним для всіх галузей знань, і тому воно застосовується і до причинного зв'язку в кримінальному праві. Об'єктивний характер причинних зв'язків має важливе значення і для кримінального права. Слідчі органи і суд при розслідуванні і судовому розгляді кримінальної справи встановлюють не якийсь уявлюваний зв'язок між суспільно-небезпечним поводженням особи і шкідливих наслідків цього поводження, а об'єктивний, істотну причинний зв'язок, існуючий поза свідомістю слідчого і суду. Найбільшою загальною ознакою наявності причинного зв'язку в карному праві варто назвати багатозначність - у реальній дійсності рідко бувають випадки, коли один наслідок породжується одною причиною.

Постанови з кримінального процесу

Пом'якшуючими обставинами суд визнає те, що він щиро розкаявся у вчиненому, має поганий стан здоров'я, до кримінальної відповідальності притягується вперше.Судові витрати по справі – 120 гривень. Вони виплачені слідчими органами експерту як винагороду за проведену судово-психіатричну експертизу і належать стягненню з підсудного Красовського Є.В.Керуючись ст.ст. 321, 323, 328-339 КПК України, суддя районного суду Московського району м. Києва Лапчик Л.Б. ПРИСУДИВ:підсудного Красовського Є.В. визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 95 КК України.Призначити підсудному Красовському Є.В. покарання по ст. 95 КК України – три роки позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму.Початок строку відбування покарання згідно з ст. 338 КПК України відраховувати Красовському Є.В. з 19 березня 1999 року.Судові витрати у сумі 120 гривень покласти на підсудного Красовського Є.В. Запобіжний захід відносно Красовського Є.В. до вступу вироку в законну силу залишити без змін – підписка про невиїзд з постійного місця проживання.Відповідно до ст.ст. 348 і 350 КПК України, вирок може бути оскаржений і опротестований в судову колегію в кримінальних справах Київського міського суду через суд, який постановив вирок, протягом 7 діб з моменту проголошення вироку.Суддя (підпис) ПОСТАНОВА про закриття кримінальної справи м.

Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Функція представництва інтересів громадянина або держави в суді є для пркуратури України новою.Оскільк в Конституції зміст даної функції не розкривається, можливо це положення буде закріплене в новому Законі про прокуратуру. В цьому Законі потрібно буде сформулювати приводи та підстави представництва прокурора в суді, його повноваження в судовому засіданні. Функція нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнанн, досудове слідство сформульована Законом України "Про прокуратуру" (п.2ст.5). Розглянуті вище основні функції прокуратури покладені на неї Конституцією України. Разом з ними в Конституції України (ст.9 Розділу 15) записано, що прокуратура "продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням та застосуванням законів до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів". Це означає, що "загальний нагляд прокуратури" як функція прокуратури зберігається на перехідний період, а це має знайти своє відображення у новому Законі про прокуратуру.

Криминальная ответственность. Защита права собственности (Украина)

З позиції діючого законодавства перешкодою тут має бути нагляд піклувальника. Обмеження дієздатності за ст.15 ЦК України не викликає обмеження деліктоздатності, тобто обмежено дієздатний громадянин несе цивільну відповідальність за загальними правилами (ст.ст.440, 450 ЦК України). Обмеження в дієздатності скасовується, якщо є дані про припинення громадянином зловживань спиртними напоями або наркотичними засобами. Такі справи розглядаються в судовому порядку з обов'язковою участю прокурора і представника органу опіки та піклування за місцем проживання обмежено дієздатного та за заявою осіб, зазначених у ст.256 ЦПК України, піклувальника, самого обмежено дієздатного громадянина, а також за власною ініціативою суду. Таким чином можна зробити тільки один висновок: якщо жінка Тарасова зможе надати докази що її муж зловживає спиртними напоями та ставить своїми діями свою сім’ю у тяжкий матеріальний стан, то суд швидше за все визначить Тарасова обмежено дієздатним. Усі судові витрати у такому разі відносяться за рахунок держави. Суд передасть справу органові опики та піклування, який і призначить піклувальника, яким швидше за все буде жінка Тарасова.

Державний бюджет України і бюджетне право

Видаткова частина державного та місцевих бюджетів відображає витрати держави на здійснення своїх завдань і функцій, а також на утримання самої держави (органів законодавчої, виконавчої, судової влади та ін.). Звідси випливає і структура державних видатків, яка залежить в кінцевому підсумку від завдань і функцій, які стоять перед державою і її апаратом. Останні, в свою чергу, юридично зафіксовані в Конституції і законах України. Суть держави і державного бюджету полягає в тому, щоб задовольняти загальносуспільні інтереси і потреби. Тому ст.95 Конституції України, яка має багатогранне значення, встановлює, що “виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків”. Загальні начала правового регулювання видатків бюджетів встановлені в розділі 3 Закону “Про бюджетну систему України”. В ст.18 Закону встановлено, що кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Риторика. Искусство публичного выступления. Лешутина И.А.
В книге освещаются основные вопросы теории риторики и практики публичных выступлений, делового общения, культуры и искусства речи. Особое
1098 руб
Раздел: Риторика. Ораторское искусство. Культура речи
Клиническая гематология. Руководство для врачей. Гриф УМО по медицинскому образованию. Богданов А.Н.
В руководстве кратко изложены физиология системы крови и методы исследования, использующиеся в гематологической практике. Основное
1088 руб
Раздел: Онкология. Гематология
Основы электроники, радиотехники и связи. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО вузов России. Гуменюк А.Д.
Рассмотрены принципы работы наиболее широко применяемых электронных приборов. Дано краткое изложение теории детерминированных и случайных
367 руб
Раздел: Связь. Сети
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.