телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

Риторика: загальна та судова

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Принципи цивільного процесуального права

Він проявляється в перевазі над іншими формами, зокрема: а) суд приймає завершальне рішення по спору, якщо такий спір був розглянутий у попередньому позасудовому порядку (трудові спори, спори з договору перевезення з транспортною організацією та ін. (п. 2 ст. 136 ЦПК); б) суд перевіряє законність рішень товариського і третейського суду при розгляді питання про видачу виконавчого листа для примусового їх виконання (ст. 18 Положення про третей­ський суд); суд перевіряє законність і обгрунтованість рішень і постанов державних органів і посадових осіб, які були прийняті з державних, адміністративних, податкових та інших правовідносин у галузі управління (розділ III, підрозділ Б ЦПК); при об'єднанні кількох зв'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі судові, а інші — арбітражному судові, всі вимоги підлягають розглядові у суді (ст. 26 ЦПК); тільки органові судового виконання надано право вживати заходів державного примусу, спрямованих на реалізацію суб'єктивних прав і виконання обов'язків, визначених рішеннями третейського і товариського суду, Комісії по трудових спорах адмі­ністративних органів та ін. (ст. 348 ЦПК). 4. Принципи територіальності і спеціалізації побудови системи су­дів загальної юрисдикції проголошені ст. 125 Конституції України.

Принципи цивільного процесуального права

Підкорення суддів закону означає, що вони повинні вирішу­вати справи на підставі законів України, відповідно до закону застосовувати норми іноземного права, а при відсутності закону, який врегульовує спірні відносини, застосувати закон, що регулює подібні відносини. Коли немає такого закону, суд виходить із загальних засад і змісту законодавства України (ст. 11 ЦПК). Рі­шення суду повинно бути законним і обгрунтованим. Суд обгрун­товує рішення лише на тих доказах, які були досліджені в судовому засіданні (ст. 202 ЦПК). 2. Державною мовою судочинства в Україні є українська мова (ст. 10 Конституції). Судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. Особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинс­тво, забезпечує право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою (ст. 13 Закону «Про судоустрій»). На розвиток цього положення ст. 9 ЦПК встановлює, що особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забе­зпечується право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою, а також користуватися пос­лугами перекладача в порядку, визначеному ЦПК.

Античне красномовство

Арістотель (348—322 до н. е.) розглядав ораторське мистецтво у філософському плані, підкреслюючи його етичні й естетичні функції. Він вважається творцем теорії суперечки, дискусії. Арістотель розрізняв: діалектику — мистецтво сперечатися з метою встановлення істини; ерістику — мистецтво будь-що залишитися правим у суперечці; софістику — намагання добитися перемоги в суперечці шляхом навмисного використання недостовірних доказів. Стародавня Греція, Стародавній Рим в епоху демократичного розквіту стали своєрідною скарбницею риторики і ораторського мистецтва. За законами Солону, кожний афінянин повинен був особисто захищати свої інтереси на суді, бо участь представників дозволялася лише у виняткових випадках, наприклад у справах осіб, які мали фізичні або психічні вади, жінок, неповнолітніх тощо. Інтенсивний темп життя демократичних полісів вимагав діяльності, яка б спиралася на практичні навички у найрізноманітніших галузях. Серед них вирізнялося й словесне мистецтво риторів, які за наймом творили судові промови. Публічний виступ у суді перед багатолюдною аудиторією був невід'ємною частиною функціонування судової влади у демократичних полісах Стародавньої Греції.

Малый географический атлас укр

Державна влада здійснюється незалежними одна від одної законодавчою, виконавчою і судовою владами, які перебувають під контролем політичного і духовного керівника країни. Президент очолює Кабінет міністрів. Вищий законодавчий орган — однопалатний парламент. Осн. політичні партії: Демократична Іранського Курдистану, Народна Ірану. Важлива галузь економіки — нафтодобувна і нафтогазопереробна промисловість (14% ВНП). В 1990 р. видобуто: 155 млн. т нафти, 24 млрд. м3 газу. С. г. — найбільш відстала галузь економіки, обробляється лише 10 % території, тому більшу частину продовольства Іран імпортує Довжина автошляхів — 60 тис. км, залізниць — б тис. км. Зовнішньоторговий обіг у 1992 р. склав 45 млрд. дол. Головні торгові партнери: ФРН, Японія, Італія, Франція, Туреччина, Республіка Корея. Експорт: нафта, нафтопродукти, газ, шкірсировина, сухофрукти. Імпорт: машини й устакування. Ємен (Єменська Республіка). Держава на пд. зах. Аравійського пів­острова. Територія — 533 тис. км2, включаючи о-ви Сокотра і Курія-Мурія. Столиця — Сана (близько 500 тис. жит.). Адм.-тер. поділ — 17 провінцій. Населення — 11, 3 млн. чол. (1990 р.), в основному — араби. Офіц. мова -арабська. Осн. релігія — іслам. Валюта — єменський ріал і динар. Осн. політичні партії: Загальний народний конгрес і Єменська соціалістична.

Аналіз проблем перегляду судових рішень

Вступ 1. Перегляд судових рішень 1.1 Загальні положення перегляду судових рішень 1.2 Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в господарському процесі 2. Практичне завдання. Складіть віндикаційний позов 2.1 Теретичні основи поняття віндикаційного позову 2.2 Зразок віндикаційного позову Висновки Список використаної літератури Вступ Ідеалом правосуддя є законне, обґрунтоване та справедливе, а відтак – стабільне і непохитне судове рішення, яким припиняються матеріальні та процесуальні правовідносини шляхом категоричного вирішення правового конфлікту. Однак практично такий ідеал є недосяжним. Як би правильно не була організована судова система, якими б не були гарантії, створені законом для винесення судом правосудних рішень, можливість допущення помилок при їх постановленні ніколи не можна виключити. Тому виникає потреба в створенні надійної та ефективної системи виявлення, виправлення та попередження судових помилок. Світова та вітчизняна наука і практика кримінального судочинства виробили таку систему.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Т-а и-та. Л. А.. Чарская
Лидия Алексеевна Чурилова (урожденная Воронова, литературный псевдоним Лидия Чарская) по праву считается самой популярной детской
1741 руб
Раздел: Художественная литература и сопутствующая тематика
Игорь и Милица. Л. А. Чарская
Лидия Алексеевна Чурилова (урожденная ВОРОНОВА, литературный псевдоним Лидия Чарская) по праву считается самой популярной детской
1741 руб
Раздел: Художественная литература и сопутствующая тематика
Газават. Л. А. Чарская
Лидия Алексеевна Чурилова (урожденная ВОРОНОВА, литературный псевдоним Лидия Чарская) по праву считается самой популярной детской
1741 руб
Раздел: Художественная литература и сопутствующая тематика
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.